Univerzita Komenského
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
 
 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  INFO - Informacie o MFF UK

  Vyberte si sposob kodovania diakritiky: ASCII ISO 8859-2

  Predchadzajuca stranka | Uvodne menu | Historia | Index


  Marec (IS: D223)

  
  
  
  From:	VYSKUM::VL      1-MAR-1994 09:02:14.04
  To:	@SYS$USER:[MED.DEKANAT]V.DIS
  CC:	
  Subj:	
  
  Vzhladom na zavedenie klucoveho poriadku na MFF UK ziadame
  pripadnych zaujemcov o vyhotovenie skriniek na kluce ,aby
  svoje poziadavky nahlasili najneskor do 3.3.1994 do  
  Vyvojoveho laboratoria Ing.Gasparikovi.
  
               Doc.Ing.V.Gasparik,CSc
                veduci VL MFF UK
  
  
  
  From:	MX%"rpgs@center.fmph.uniba.sk" 1-MAR-1994 09:54:34.95
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Skusobne a zapoctove harky PGS
  
     Vzhladom na to, ze dna 4. 2. 1994 uplynul termin odovzdania skusobnych
  a zapoctovych harkov, z ktorych sa vela nevratilo /najviac z informatiky/,
  ziadam ucitelov, aby tieto harky PGS hned odovzdali na referat PGS, pavilon
  F-2, c.dv. 92.
     Sucasne upozornujem ucitelov, ze opravne terminy bude treba zapisat do
  odovzdanych harkov na referate PGS.
  
                     Doc.RNDr. Milos Bozek, CSc.
                          prodekan
  
  
  
  From:	MX%"rmtz@center.fmph.uniba.sk" 1-MAR-1994 10:56:47.14
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Oznam
  
  Zasobovacie oddelenie oznamuje vsetkym katedram MFF,ze na nakup investicii   
  existuje nove tlacivo "objednavka",ktore na poziadanie obdrzite na odd.MTZ.
  
                           Horvathova
  
  
  
  From:	MX%"vc@mffuk" 1-MAR-1994 11:34:19.26
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Veducim pracovisk
  
     Vazeni kolegovia,
     
     skolitelska firma Action a Z, s ktorou ma fakulta uz pol roka
  obchodne styky, by potrebovala pozicat 6 ks pocitacov PC AT od 18.3.
  do 22.4.1994. Za pozicane pocitace firma fakulte zaplati. Pracovisko 
  dostane za pozicanie jedneho PC AT 286 - 500,- Sk a za PC AT 386 - 600,-
  Sk. 
     Prosim vas, ak mate zaujem a mozete nejaky pocitac pozicat, dajte
  mi vediet do piatku 4.marca 1994. 
     
     Dakujem.      
                      Ing.Stefan Gaspar
                       veduci VC
  
  
  
  From:	MX%"uam@mffuk" 1-MAR-1994 14:23:30.72
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Konkurz "Matem. modely v prir. a tech. vedach
  
   Na skolsky rok 1994/95 davam do konkurzu tieto prednasky maleho zamerania
  "Matematicke modely v prirodnych a technickych vedach":
  
  Teoria chemickych reaktorov         2  2
  Problemy matematickej fyziky        2  2
  Modely prudenia tekutin           2  2  
  Kmity a vlny v systemoch          2  2
  
  Prihlasit sa mozno na sekretariate UAM /M204/ do 24.3.1994
  
                          Rudolf Kodnar
  
  
  
  From:	MX%"Pavel.Sura@mffuk" 2-MAR-1994 10:57:52.99
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Komisie pre statne skusky
  
  Prosim vsetkych gestorov, aby skontrolovali zlozenie komisii pre statne
  skusky a pripadne navrhli ich aktualizaciu. Zmeny resp. nove komisie
  budu predlozene na schvalenie vedeckej rade na jej najblizsom zasadani.
  Termin: do pondelka 7.3., adresa: studijne oddelenie.
  
  			S pozdravom 
  					studijny prodekan 
  
  
  
  From:	MX%"sd@mffuk" 2-MAR-1994 11:02:31.75
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Zapisnica z vedenia MFF UK 22.2.1994
  
                Zapisnica              
        zo zasadnutia vedenia MFF UK dna 22.2.1994
  
  Pritomni: doc.Mederly, doc.Fischer, doc.Bozek, doc.Pavlik, 
        doc.Sura, doc.Stulajter, doc.Kostyrko, ing.Stanova,
        prof.Hubac, dr.Sefranek, doc.Hajossy, prof.Plesnik, 
        dr.Vachula
  
  
  Program: 1. Kontrola uloh
       2. Agenda vedy
       3. Studijna agenda
       4. Ekonomicka agenda
       5. Agenda PGS
       6. Agenda zahranicnych stykov
       7. Personalna agenda
  
  1. Kontrola uloh
  
  1-15.2.: - splnena;
  
  2. Agenda vedy
  
    Prodekan Fischer oboznamil vedenie s poziadavkou vedenia 
  univerzity tlmocenou prorektorom pre vedu doc. Kalavskym dodat 
  do 31.3.1994 uplne udaje o publikacnej cinnosti pracovnikov 
  fakulty za roky 1990-1993. Nedodanie tychto udajov ma byt 
  sankcionovane 5% rozpoctu.
  
  ! Uloha c.1: Zabezpecit kompletizaciu udajov o publikaciach za 
  ! uvedene obdobie.
  !
  ! T:31.3.1994                   Z:prod.Fischer
  
  3. Studijna agenda
  
    Prodekan Sura informoval vedenie o pocte prihlasok zaujemcov 
  o studium na MFF UK pre sk.r.1994/95 k 21.2.: M - 18, F - 38, I 
  - 51, M-Man - 15, EFM - 19, M-F - 40, M-I - 8, M-Dg - 3, M-TV - 
  33, F-E - 1, F-A - 8, t.j. spolu 234 prihlasok.
    Vedenie sa zaoberalo studijnou agendou  podla  supisky 
  (priloha c.1).
  
  4. Ekonomicka agenda
  
    Vedenie sa zaoberalo ekonomickou agendou, ktoru predlozil 
  prodekan Pavlik, podla supisky (priloha c.2).
  
  5. Agenda PGS
  
    Vedenie sa zaoberalo agendou PGS podla supisky (priloha c.3).
  
  6. Agenda zahranicnych stykov
  
     Vedenie sa zaoberalo agendou zahranicnych stykov podla 
  supisky (priloha c.4).
    Prodekan Stulajter oboznamil vedenie s aktivitou Odboru 
  medzinarodnych vztahov MSaV SR, ktory organizuje zahranicne 
  pobyty pre clenov akademickej obce vysokych skol SR. Podrobna 
  informacia pre MFF bude v elektronickej poste.
  
  7. Personalna agenda
  
    Vedenie suhlasi s rozviazanim pracovneho pomeru dohodou k 
  4.3.1994 s p. Stanislavom Lazarom z  oddelenia  prevadzky 
  dekanatu na zaklade jeho ziadosti.
    Vedenie sa zaoberalo personalnou agendou podla supisky 
  (priloha c.5).
  
  Zapisal: Vachula                Schvalil: Mederly
  
  Zoznam priloh:
  
  Priloha c.1: Supiska studijnej agendy
  Priloha c.2: Supiska ekonomickej agendy
  Priloha c.3: Supiska agendy PGS
  Priloha c.4: Supiska agendy zahranicnych stykov
  Priloha c.5: Supiska personalnej agendy
  
  
  
  
  
  
  From:	MX%"sd@mffuk" 2-MAR-1994 16:13:33.04
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	nove vedenie Prirodovedeckej fakulty (fwd) (fwd)
  
  Povodna sprava:
  
  Odosielatel:  sd@prifuk
  Adresat(i):  fakulty@center, kr@ruk, kpr@ruk, orr@ruk
  Datum a cas:  2-MAR-1994 15:36
  Vec:      nove vedenie Prirodovedeckej fakulty (fwd)
  
  Povodna sprava:
  
  > Odosielatel:  prifuk
  > Adresat(i):  orr@ruk
  > Datum a cas:  2-MAR-1994 15:05
  > Vec:      nove vedenie Prirodovedeckej fakulty
  >
  >   Na Vase vyziadanie Vam oznamujeme zlozenie noveho
  > vedenia Prirodovedeckej fakulty UK:
  >
  > Dekan:      Prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.
  >         tel: 729 068, fax: 729 064
  >
  >
  > Prodekani:    RNDr. Rudolf Holzer, CSc. - prvy prodekan
  >         prodekan  pre   hospodarsku  cinnost,
  >         stipendia, ubytovanie
  >         tel: 720 003 kl. 627, fax: 729 064
  >
  >         Doc. RNDr. Alexander Lux, CSc.
  >         prodekan pre zahranicne styky
  >         tel: 720 003 kl. 875, fax: 729 064
  >
  >         Doc. RNDr. Ludmila Zurkova, CSc.
  >         prodekanka pre denne studium
  >         tel: 720 003 kl. 129, fax: 729 064
  >
  >         Ing. Bohdan Jurani, CSc.
  >         prodekan pre vedecku cinnost, postgradualne
  >         studium, doplnkove  pedagogicke studium,
  >         SVOC
  >         tel: 725 446, fax: 729 064
  >
  >
  > Tajomnik:    Ing. Miroslav Margus
  >         tel: 729 068, fax: 729 064
  
  
  
  From:	MX%"Peter.Mederly@mffuk" 3-MAR-1994 09:37:34.82
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Veducim pracovisk - obeh dokladov
  
                    Veducim pracovisk MFF UK
  
  Vazena kolegyna, vazeny kolega
  
    dnom 14.3.1994 zaciname na MFF UK uvadzat do praxe postupne 
  nove pravidla pre obeh dokladov. Tieto pravidla nebudu vo vacsine 
  pripadov prinasat ziadne radikalne zmeny, ide v prvom rade o 
  upresnenie doteraz pouzivanych postupov s cielom  odstranit 
  nedostatky, ktore sa na fakulte v tomto smere vyskytuju.
  
    V suvislosti s chodom fakulty je potrebne zabezpecit niekolko 
  desiatok roznych agend. Pravidla pre obeh dokladov, ktore tvoria 
  cast organizacneho poriadku fakulty, budu v konecnom dosledku 
  obsahovat popis vsetkych tychto agend. Tak, ako budu vznikat, 
  budeme ich uvadzat do zivota fakulty. Napriek tomu, ze sa snazime 
  ich priprave venovat maximalnu pozornost, iste bude potrebna 
  skusobna doba, pocas ktorej, na zaklade praktickych skusenosti, 
  moze prist k ich upravam. Velmi dolezite su v tomto smere Vase 
  pripomienky a skusenosti, o ktore Vas tymto ziadam. Prosim, aby 
  ste ich adresovali na tajomnika fakulty (elektronicka adresa tf) 
  alebo priamo na mna (elektronicka adresa mederly).
  
    Pravidla budu zverejnovane prostrednictvom systemu INFO v 
  casti Statut fakulty a suvisiace predpisy - Organizacny poriadok 
  fakulty - Pravidla pre obeh dokladov. Odtial si ich mozete dat aj 
  vytlacit. Popisy agend sa budu vyskytovat v dvoch verziach - v 
  uplnej a skratenej. Uplna verzia bude kompletne popisovat danu 
  agendu a skratena verzia bude obsahovat to, co potrebuju vediet 
  pracovnici disponujuci s financnymi prostriedkami.
  
    Prve 3 agendy, ktore su spracovane a ktore chceme uviest do 
  praxe od 14.3.1994, su agenda objednavok, dodavatelskych faktur a 
  odberatelskych faktur. Priamo sa dotykaju  vsetkych,  ktori 
  disponuju financnymi prostriedkami na fakulte, teda Vas ako 
  veducich pracovisk, zodpovednych riesitelov vyskumnmych projektov 
  a zodpovednych pracovnikov uloh hospodarskej cinnosti. Pre ich 
  uplne pochopenie je potrebne poznat aj strukturu financnych 
  prostriedkov na nasej fakulte. Preto sme pripravili aj materialy 
  popisujuce tuto strukturu. Najdete ich tiez v spominanej casti v 
  INFE.
  
    Pre Vasu prvu orientaciu uvediem hlavne rozdiely oproti 
  sucasnemu stavu v spominanych troch agendach.
  
    V prvom rade chcem upozornit na upresnenie terminologie: 
  jednotlive "baliky" financnych prostriedkov, z ktorych pozostava 
  rozpocet fakulty volame fondmi. Teda napriklad: prostriedky, 
  ktore dostane katedra geomtrie z rozpoctu nazyvame fondom KG. 
  Investicne prostriedky, ktore dostane projekt F01 od grantovej 
  agentury nazyvame fondom investicnych prostriedkov projektu F01. 
  Osobu, ktora disponuje s prostriedkami fondu sme nazvali spravcom 
  fondu. Teda spravcom fondu KG je veduci KG. Dalsie podrobnosti 
  najdete v INFE na strankach Struktura financnych prostriedkov 
  fakulty a Predbezny prehlad fondov pre rok 1994.
  
    V agende objednavok upozornujem na nutnost uviest v ramci 
  zdovodnenia explicitne fond, z ktoreho sa objednavka bude hradit. 
  Zdovodnenie podpisuje spravca fondu.
  
    V agende doslych faktur prichadza k zmene likvidacneho listu a 
  explicitnemu stanoveniu pravidiel v roznych specialnych pripadoch 
  (platby predom, do zahranicia a pod.)
  
    Prosim Vas, aby ste sa oboznamili s uvedenymi agendami aspon 
  na urovni ich skratenych verzii a uviedli ich do praxe na svojom 
  pracovisku. Upozornite na ne tiez  vsetkych  clenov  Vasho 
  pracoviska, ktorych sa tieto agendy tykaju. Ako som uz spomenul, 
  ocakavam Vase pripomienky a namety na zlepsenie. S pripadnymi 
  otazkami sa obracajte na Ing. Stanovu alebo na Ing. Kordulovu.
  
  
                      Peter Mederly
  
  
  P.S. Informacia o sposobe tlacenia textov z INFA: 
  Ak potrebujete nieco z INFA vytlacit, musite sa prihlasit svojim 
  username na pocitac CENTER a INFO vyvolat prikazom info. Nastavte 
  sa na stranku, ktoru chcete tlacit a pouzite prikaz L. Ak sa 
  prihlasite ako INFO, je tlacenie zablokovane. Tie pracoviska, 
  ktore este nemaju konto na pocitaci CENTER, nech sa obratia so 
  ziadostou o vytlacenie na H.Mederlyovu.
  
  
  
  From:	MX%"Pavel.Sura@mffuk" 3-MAR-1994 09:51:29.10
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Priprava Rocenky 94/95
  
  Sprava pre v e d u c i c h pracovisk, g e s t o r o v studia
  a c l e n o v pedagogickej komisie.
  
  Aktivovanie cinnosti komisie pre pripravu Rocenky MFF 94/95.
  
  Dna 28.3.1994 (pondelok) o 14.00 hod bude prve zasadanie pedagogickej
  komisie (PK), zamerane na pripravu ucebnych planov na sk.rok 94/95. 
  Kazdy clen PK dostane na starost niektore konkretne studijne programy
  (obycajne za pracovisko z ktoreho pochadza) a tie v spolupraci s ges-
  torom aktualizuju resp. znovuvytvoria pre buduci skolsky rok. Pretoze
  Rocenka je zavazny dokument, v ktorom nie je mozne robit dodatocne
  zmeny bez naslednych znacnych komplikacii, treba jej priprave venovat 
  primeranu pozornost a pritomnost vsetkych clenov PK na schodzach je 
  nevyhnutna. Zoznam clenov PK v takom zlozeni ako pracovala vlani je
  uvedeny nizsie.
  	Prosim veducich pracovisk aby skontrolovali aktualnost zozna-
  mu clenov PK, pripadne zmeny nahlasili na adresu pavel.sura@mffuk a 
  informovali zastupcu svojho pracoviska o termine prvej schodze a o nut-
  nosti zaistit za seba primeranu nahradu v pripade odovodnenej neucasti.
  	Prosim gestorov jednotlivych druhov studia, aby si premysleli
  chystane zmeny v ucebnych planoch, statnicovych predmetoch, poziadavky
  na harmonogram studia z hladiska najma pedagogickych praxi a statnych
  skusok, navrhli tutorov jednotlivych zamerani pre buduci skolsky rok
  a uzko spolupracovali s clenmi PK pri zapracovani tychto udajov do
  Rocenky.
  
       				studijny prodekan
  
  
  Zoznam clenov pedagogickej komisie v minulom roku:
  
  KAA   Klacka		KAM   Niepel		KATC   Gurican
  KBCHF  Sikurova	KFP   Cervenan	KFTL   Urban
  KG   Polednova	KGF   Boda		KH    Kvasz
  KI	Pardubska	KJF   Kubinec		KMA   Kupka
  KMK   Chudy	    KNOM  Schneider	KO    Papanek 
  KRF   Kohaut		KTF   Mojzis		KTPMS  Mizera
  KUI   Kalas		KZDF  Bellus		KZDM   Bero 
  
  
  
  From:	MX%"sd@mffuk" 3-MAR-1994 10:48:18.22
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Kolegium dekana
  
   Vsetkym clenom Kolegia dekana MFF UK!
   
                P O Z V A N K A
   
   Pozyvam Vas na zasadnutie Kolegia dekana MFF UK, ktore sa uskutocni 
   
            v utorok 8.marca 1994 o 14.oo hodine
   
   v zasadacej miestnosti dekana MFF UK.
   
   Program: 1. Co zatial vieme o rozpocte
        2. Organizacny poriadok fakulty (cast obeh dokladov a klucovy
  	   poriadok)
        3. Rozne                  
   
   
   
                      Doc.dr. Peter Mederly, CSc.
                          dekan fakulty
   
  
  
  
  From:	MX%"sd@mffuk" 3-MAR-1994 11:47:05.90
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	nove vedenie (fwd) (fwd)
  
  Povodna sprava:
  
  Odosielatel:  sd@lfuk
  Adresat(i):  sd@fafuk, sd@fifuk, sd@ftvsuk, sd@lfmuk, sd@mffuk, sd@prafuk
  Datum a cas:  3-MAR-1994 10:51
  Vec:      nove vedenie (fwd)
  
  Povodna sprava:
  
  Odosielatel:  sd
  Adresat(i):  orr@ruk
  Datum a cas:  3-MAR-1994 10:38
  Vec:      nove vedenie
  
     Oznamujeme  Vam nove  vedenie Lekarskej  fakulty UK v
  Bratislave:
  
  Prof.MUDr.Peter Mraz,DrSc., dekan Lekarskej fakulty
                tel.c. 36 l7 36, Fax: 32 55 74
  
  Ing. Jarmila Banska, tajomnicka LFUK, tel.: 36 48 72
  
  
  Doc.MUDr.Ludovit Danihel,CSc., prodekan pre vychovno-vzdel.
                  cinnost a zahr.studentov
  
  Doc.MUDr.Anna Holomanova,CSc., prodekanka pre vychovno-vzdel.
                  cinnost
  
  Doc.MUDr.Vladimir Javorka,CSc., prodekan pre vychov.vzdel.
                  cinnost
  
  Doc.MUDr.Peter Kukumberg,CSc., prodekan pre liecebno-preventivnu
                  cinnost
  
  Prof.MUDr.Zoltan Mikes,DrSc., prodekan pre vedu, vyskum a
                 zahranicne styky
  Doc.MUDr.Jan Porubsky,CSc., prodekan pre rozvoj fakulty a
                socialne otazky zamestnancov
  
  
  
                 Prof.MUDr.Peter Mraz,DrSc.
                 dekan Lekarskej fakulty UK
  
  
  
  From:	MX%"kftl@mffuk" 3-MAR-1994 16:18:12.44
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Vynalezy - patenty, financne zabezpecenie
  
     Prosim pracovnikov fakulty, aby venovali pozornost sprave zo dna
  23.februara 1993 a nezabudli nahlasit vsetky dosial podane prihlasky
  vynalezov, patentov na MFF alebo UK na:
  
     Referat pre vynalezy pri MFF UK 
  
  cez podatelnu.
  
  
  
  Bratislava 3.3.1994  
  
                      Referat pre vynalezy pri MFF UK
  
  
  
  
  From:	MX%"sd@mffuk" 8-MAR-1994 16:51:16.98
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Nove vedenie na FM UK (fwd)
  
  Povodna sprava:
  
  Odosielatel:  sd@fmuk
  Adresat(i):  fakulty@center, ovsv@ruk, orr@ruk
  Datum a cas:  8-MAR-1994 16:04
  Vec:      Nove vedenie na FM UK
  
  NOVE VEDENIE NA FAKULTE MANAGEMENTU UK
  
  
  DEKAN: Doc. Ing. Jan Rudy, CSc. (tel. 727 686 
                     728 809, kl. 25)
  
  PRODEKANI: Prof. RNDr. Jozef Komornik, DrSc. - prodekan pre zahranicne
                          styky a MBA program
                          (tel. 724 600)
        Doc. RNDr. Michal Gregus, CSc. - prodekan pre studijne otazky
                        (tel. 728 809, kl. 41)
        Ing. Klement Kacir, DrSc. - prodekan pre vedu a vyskum
                      (tel. 728 809, kl. 18)
  
  TAJOMNICKA: Ing. Elena Gavurnikova (tel. 728 809, kl. 42)
  
  PREDSEDA AS: Ing. Iveta Fodranova, CSc. (tel. 728 809, kl. 32)
  
  
   Fax: 07/723 970 - sekretariat dekana
  
  
                      
  
  
  
  From:	MX%"Pavel.Sura@mffuk" 9-MAR-1994 08:10:29.11
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Zmena zaciatku schodze PK
  
  Vzhladom na tichu manifestaciu planovanu na 28.3.94 o 14.00 menim
  zaciatok 1.schodze pedagogickej komisie na 13.00 (28.3. zasadacka 
  dekana). Dakujem za porozumenie.
                      P.Sura
  					
  
  
  
  From:	MX%"Milan.Vachula@mffuk" 9-MAR-1994 12:10:24.72
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Zavery
  
  
    Vazene kolegyne a kolegovia,
    prosim Vas oboznamte sa so stanoviskom Konferencie rektorov,
  RVS a Klubu kvestorov k financovaniu skolstva, menovite vysokych
  skol a jeho zavermi. Iste ste si vsimli i v dennej tlaci, ze
  suhlasne stanoviska prezentuju i ostatne typy skol. Prosim Vas
  preto, aby ste na poobedie 28.3.1993 pocitali s uskutocnenim
  nizsie uvedeneho zhromazdenia.
       Dakujem
                       Milan Vachula
                     predseda FV OZ PSaV SR
  
  
        S P O L O C N E  S T A N O V I S K O
  Konferencie rektorov slovenskych vysokych skol, Rady vysokych
  skol Slovenskej republiky a Klubu kvestorov Slovenskej republiky
      zo spolocneho rokovania v Ruzomberku dna 24.2.1994.
  
  Konferencia rektorov slovenskych vysokych skol, Rada vysokych
  skol Slovenskej republiky a Klub kvestorov Slovenskej republiky
  na spolocnom rokovani o ekonomickom zabezpeceni vysokych skol v
  kalendarnom roku  1994 konstatovali, ze  je vazne ohrozena
  vychovnovzdelavacia, vedeckovyskumna, umelecka a verejnoprospesna
  cinnost  vysokych  skol  Slovenskej  republiky  v  dosledku
  neprijatelneho kratenia rozpoctu rezortu skolstva.
  
  Dorazne upozornujeme vladu Slovenskej republiky, Ministerstvo
  skolstva a vedy a Ministerstvo financii Slovenskej republiky, ze
  prijaty zakon Slovenskej republiky o statnom rozpocte a neuvazene
  restriktivne opatrenia  pri rozdelovani rozpoctu  v rezorte
  skolstva vyrazne narusili kvalitu pedagogickeho procesu najma na
  vysokych skolach. Rozpocet pre vysoke skoly, ktory v roku 1994
  predstavuje vo vecnych neinvesticnych nakladoch nominalne 46,8%
  roku 1992 a realne iba 28,6% nakladov z roku 1992, nedovoluje
  vysokym skolam zabezpecit plnohodnotnu prakticku vyucbu a v
  skolskom roku 1994/95 otvorit niektore studijne odbor. Kedze
  vysoke skoly nebudu moct v tomto skolskom roku zabezpecit
  predpisany rozsah praktickej vyucby, nebude mozne uzatvarat
  rocniky a studium sa bude predlzovat. Ak vlada Slovenskej
  republiky nenajde zdroje pre zabezpecenie financovania zakladnych
  cinnosti vysokych skol, budu tieto nutene v skolskom roku 1994/95
  prijat do prvych rocnikov redukovane pocty studentov az o 50 %.
  Zastava vedeckej cinnosti vedie ku kolapsu vedeckej vychovy.
  Vysoke skoly tak stracaju medzinarodny statut vysokych skol so
  vsetkymi dosledkami v medzinarodnej spolupraci. K 30. novembru
  1993 rozviazalo  pracovny pomer s vysokymi  skolami 1 400
  pracovnikov a nie je nadej na zabezpecenie kvalifikacneho rastu
  vedeckopedagogickych pracovnikov i v dosledku neumerne nizkych
  miezd.
  
  Dorazne upozornujeme, ze ak sa nepodniknu razantne kroky proti
  tomuto smerovaniu, budeme na konci skolskeho roka stat nad
  troskami  vsokeho skolstva,  co znamena  koniec vzdelanosti
  v Slovenskej republike. Ak jestvuju peniaze na financovanie
  referenda, ziadame zvazit, ci sa nenajdu rovnake prostriedky na
  financovanie vysokych skol a zdravotnictva, ktore tieto skutocne
  nutne potrebuju.
  
  Kedze ustredne organy statnej spravy dodnes nebrali na vedomie
  poziadavky vysokych skol, predkladane od 30. maja 1992 opakovane
  dodnes, vyjadria vysoke skoly  svoj protest formou tichych
  protestnych zhromazdeni akademickych obci vysokych skol dna 28.
  marca 1994 na Den ucitelov.
  
  
  
  From:	MX%"op@mffuk" 9-MAR-1994 14:48:27.82
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Vypnutie elektriny v F2.
  
  
  	Oznamujeme vsetkym pracoviskam umiestnenym v pavilone F2,
  ze z dovodu vymeny menicov a montaze meracov odberu elektriny v 
  el.rozvodni pre pavilon F2, bude dna 
  
  	10.3.1994 (t.j. vo stvrtok) od 15.00 do cca 15.45 hod.
  
  	preruseny privod elektrickej energie pre pavilon F2.
  
  V tejto suvislosti sucasne ziadame vsetky prislusne pracoviska v F2,
  aby prijali zodpovedajuce opatrenia suvisiace s touto skutocnostou.
  
  						J.Sloboda
  						pov.ved.OP
  
  
  
  From:	MX%"sd@mffuk" 10-MAR-1994 08:16:15.35
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Zapisnica z vedenia MFF UK 1.3.1994
  
                Zapisnica              
        zo zasadnutia vedenia MFF UK dna 1.3.1994
  
  Pritomni: doc.Mederly, doc.Fischer, doc.Bozek, doc.Pavlik, 
        doc.Sura, doc.Stulajter, doc.Kostyrko, ing.Stanova,
        prof.Hubac, dr.Pardubska, prof.Plesnik, dr.Vachula
  
  Ospravedlneny: doc.Hajossy
  
  Program: 1. Studijna agenda
       2. Agenda zahranicnych stykov
       3. Ekonomicka agenda
       4. Personalna agenda
       5. Rozne
  
  1. Studijna agenda
  
    Vedenie sa zaoberalo studijnou agendou  podla  supisky 
  (priloha c.1).
    Prodekan Sura predlozil na schvalenie navrh  komisii pre 
  statne skusky pedagogickych  kombinacii.  Vedenie  schvaluje 
  predlozeny navrh a poveruje ho, aby tento navrh predlozil na 
  najblizsom zasadani VR MFF.
    Dalej informoval o stave prihlasok zaujemcov o studium na 
  MFF v sk.r. 1994/95, ktore posta dorucila do 1.3.1994:
  M - 51, F - 109, I - 263, M-Manag. - 47, EFM - 76, M-F - 83, M-I 
  - 40, M-Dg - 9, M-Tv - 46, F-I - 4, F-Elektronika - 5, F-A - 15
  t.j. 748 prihlasenych.
    Vzhladom na bliziaci sa termin prerozdelovania osobnych 
  priplatkov ako aj delenia rozpoctu su  potrebne  aktualne 
  informacie o pedagogickom zatazeni pracovisk.
  
  ! Uloha c.1: Vypracovat  prehlad  pedagogickeho  zatazenia 
  ! pracovisk.
  !
  ! T: 15.4.1994                 Z: prodekan Sura
  
  2. Agenda zahranicnych stykov
  
    Prodekan Stulajter informoval o  navrhoch  z  RUK  na 
  predlozenie projektov na pokracovanie spoluprace s Moskovskou 
  statnou univerzitou a Kyjevskou statnou univerzitou. Z fakulty 
  sa zatial  prihlasili  2  zaujemcovia,  informacia  je  v 
  elektronickej poste.
    Vedenie sa zaoberalo agendou zahranicnych stykov podla 
  supisky (priloha c.2).
  
  3. Ekonomicka agenda
  
    Vedenie sa zaoberalo ekonomickou agendou podla supisky 
  (priloha c.3).
    Prodekan Pavlik  predlozil  vedeniu  prehlad  vysledkov 
  hospodarskej cinnosti fakulty za rok 1993 ako aj spravu o 
  priebehu spracovania tohoto prehladu (priloha 4).
    Dalej predlozil vedeniu navrh cennika prac realizovanych vo 
  VL a to tak pre vnutorne potreby fakulty ako aj pre potreby 
  okolia a upresnenie zasad prenajimania priestorov vo  VL. 
  Sucastou prijatych pravidiel je aj moznost poskytovania sluzieb 
  dielni pre pracovnikov fakulty v cene 60 Sk za hodinu prace + 
  material. Vedenie schvaluje predlozeny navrh (priloha 5). 
    Na ziadost FTVS UK bude fakulta refundovat z prostriedkov 
  hospodarskej cinnosti prispevok studentom kombinacie M-TV na 
  zimny vycvikovy kurz vo vyske 11.200 Sk.
  
  4. Personalna agenda
  
    Po prerokovani sposobu ustanovenia v AS MFF, dekan Mederly 
  vymenoval ing.S.Gaspara za veduceho Vypoctoveho centra MFF UK na 
  dalsie funkcne obdobie.
  
  5. Rozne
  
    Prodekan Fischer oboznamil vedenie s oznamom Nadacie D. 
  Ilkovica, v ktorej konci funkcne obdobie clenom Spravnej rady a 
  ziada od MFF navrh 2 clenov na dalsie funkcne obdobie. Vedenie 
  navrhuje VR MFF, aby pre dalsie 3 rocne funkcne obdobie schva-
  lila do Spravnej rady uvedenej nadacie prof.Petrasa a prof.Pi-
  suta.
    Po prerokovani v akademickom senate fakulty a vo vedeni 
  fakulty dekan schvaluje s ucinnostou od 1.3.1994 navrh KAM na 
  jej premenovanie na Katedru pocitacovej grafiky a spracovania 
  obrazov. Zaroven suhlasi so zaradenim tejto katedry medzi 
  informaticke pracoviska.
    Vedenie prerokovalo reakciu pracovisk na navrh klucoveho 
  poriadku MFF. K tomuto navrhu neprisli ziadne zavaznejsie 
  pripomienky a preto je potrebne bezodkladne pripravit jeho 
  realizaciu.
  
  ! Uloha c.2: Vypracovat postup a harmonogram realizacie klu-
  ! coveho poriadku.
  !
  ! T: 8.3.1994                   Z: ing.Stanova
  
    Vedenie prerokovalo a schvalilo navrh pravidiel  obehu 
  dokladov - cast objednavky, dodavatelske a odberatelske faktury.
    Vedenie prerokovalo navrh KH na spolocne vydavanie casopisu 
  s Filozofickym ustavom SAV pod nazvom Organon. Vydavanie je 
  financne kryte sponzormi a nebude predstavovat pre fakultu ziadne 
  naklady.
  
  Schvalil: Mederly                 Zapisal:Vachula
  
  Zoznam priloh:
  
  Priloha c.1: Supiska studijnej agendy
  Priloha c.2: Supiska agendy zahranicnych stykov
  Priloha c.3: Supiska ekonomickej agendy
  Priloha c.4: Bilancia hospodarskej cinnosti za rok 1993
  Priloha c.5: Cennik prac vo Vyvojovom Laboratoriu (Z)
  
  
  Priloha c.5:
  
        Cennik prac vo Vyvojovom laboratoriu MFF UK     
  
  1. Prace pre vyucbu a vedu: ide o prace, ktore priamo suvisia so 
  zabezpecenim pedagogickeho procesu fakulty a vedeckych projektov 
  riesenych na fakulte. Objednavatel hradi material na urovni 
  sucasnych cien. Platba sa realizuje formou internych sluzieb 
  fakulty. Zakazku do VL podpisuje veduci  pracoviska  resp. 
  zodpovedny riesitel projektu.
  
  2. Prace pre ulohy hospodarskej cinnosti riesene na fakulte a 
  pre mensie zakazky pre okolie. V tomto pripade su dve moznosti:
  
  a) (Len pre ulohy hospodarskej cinnosti)  Pracovnik  resp. 
  pracovnici VL su zaradeni ako clenovia riesitelskeho kolektivu 
  ulohy. Zodpovedny pracovnik ulohy sa s nimi dohodne o sume za 
  vykonanie prac, ktora im je vyplatena  formou  odmeny  za 
  hospodarsku cinnost. Z fondu nakladov na ulohu sa do fondu VL uhradi:
  -material (ak bol dodany VL) + 20% ceny materialu na uhradu 
   opotrebovania pouzivanych nastrojov,
  -20% ceny  materialu na  uhradu  opotrebovania  pouzivanych 
  nastrojov, ak material nebol dodany vyvojovym laboratoriom.
  
    Ak sa pri rieseni ulohy budu pouzivat zariadenia  VL, 
  zodpovedny pracovnik vopred prerokuje tuto skutocnost s veducim 
  VL. V otazke podielu VL ako pracoviska na prostriedkoch rezie sa 
  postupuje podla smernic pre hospodarsku cinnost na fakulte.
  
  b) (Pre ulohy hospodarskej cinnosti ako aj pre mensie zakazky z 
  okolia). Objednavatel prac vo VL zaplati za kazdu hodinu prace 
  120 Sk + naklady na material a opotrebenie nastrojov ako vyssie. 
  U uloh hospodarskej cinnosti sa tato suma hradi z nakladov ulohy. 
  
  Suma 120 Sk sa cleni nasledovne:
  
      40% mzdove naklady a to: 40 Sk - mzda pracovnika,
                   8 Sk - mzdovy fond veduceho 
            pracovnika, ktory sa vyuziva na organizacne 
            zabezpecenie dalsich prac,
      60% rezia - rozpisuje sa podla pravidiel hospodarskej 
            cinnosti fakulty.
  
    Platby za prace pre okolie sa realizuju bud v hotovosti (do 
  500 Sk priamo vo VL, nad 500 Sk v pokladni fakulty) alebo 
  fakturou.
  
  3. Vacsie zakazky pre okolie. Riesia sa formou objednavok alebo 
  samostatnych HZ podla pravidiel pre hospodarsku cinnost fakulty.
  
  4. Mensie prace pre sukromnu potrebu pracovnikov fakulty. Cena 
  takychto prac je stanovena na 60 Sk/hod + material (ak ho doda 
  VL).
  
  Tato suma je odvodena z hodnoty 120 Sk za hodinu prace s tym, ze 
  z casti rezia sa neuctuje odvod na RUK, netvori sa fond fakulty a 
  fond zodpovedneho pracovnika.
  
  Clenenie sumy 60 Sk je potom nasledovne:
  
      - 40 Sk - mzda pracovnika,
      - 8 Sk - mzdovy fond veduceho VL,
      - 12 Sk - fond VL (ide hlavne o uhradu opotrebovanych 
         nastrojov).
  
    Minimalna suma, ktoru pracovnik fakulty uhradi za prace vo VL 
  je 30 Sk., t.j. za 1/2 hod. prace a platba sa realizuje v 
  hotovosti vo VL pri sumach do 500 Sk, inak cez pokladnu fakulty.
  
  5. Upresnenie podmienok prenajmu priestorov vo VL.
    - dodrziavat sadzobnik cien  uvedeny  v  Smerniciach  pre 
     hospodarsku cinnost fakulty,
    - realne odhadnut vyuzivany pracovny priestor,
    - konkretizovat sklad na pouzivany  pracovny  material  a 
     zohladnit ho do cien prenajmu,
    - zohladnit opotrebovanie nastrojov, spotrebu  pouzivaneho 
     plynu a energie ako aj amortizaciu technickych zariadeni,
    - povinnost vykonavat udrzbu pouzivanych zariadeni.
  
  
  
  
  
  
  From:	MX%"luptak@alpha.dcs.fmph.uniba.sk" 10-MAR-1994 10:25:22.00
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Sluzby pre pocitace SUN
  
  Prosim Vas o zverejnenie nasledovneho oznamu na Vasom pracovisku:
  
  Vazeni kolegovia.
  
  V prvom rade sa ospravedlnujeme tym, ktori tento oznam uz dostali.
  Pokusame sa oznamit tuto spravu co najvacsiemu poctu uzivatelov,
  takze mnohi z Vas uz nasledovne riadky citali (okrem tej casti, kde
  sa hovori o fakultnom INFO systeme).
  
  Ako ste sa uz mnohi dozvedeli, rozbehla sa prevadzka pocitacov SUN na
  Katedre informatiky v miestnosti M-215, teraz uz prezyvanej SOLARIUM.
  Kedze sa jedna o vzacne zariadenia, chceme tam zaviest system sluzieb
  podobny tomu v miestnosti M-208.
  
  Hladame zaujemcov z radov ZAMESTNANCOV a STUDENTOV PGS MFF, ktori
  budu ochotni podielat sa na zabezpeceni sluzieb v Solariu. Odmenou za
  sluzbu bude to, ze ziskate pristup k vysokokvalitnym grafickym
  konzolam. Vzdy jeden SUN bude vyhradeny pre sluzbu a navyse budete
  mat pravo pracovat v Solariu aj mimo vyucovacich hodin - napr. aj cez
  vikendy. Zamestnanci ziskaju tieto vyhody za min. 2 hodiny a studenti
  PGS za min. 4 hodiny sluzby tyzdenne.
  
  Ostatni zamestnanci a studenti PGS budu mat pristup do Solaria iba v
  case, kedy je zabezpecena sluzba.
  
  Zaujemcov prosime aby sa hlasili (osobne alebo cez e-mail) u
  Miroslava Luptaka, M-253 (luptak@fmph.uniba.sk alebo klapka 577).
  
  Po ziskani dostatocneho poctu zaujemcov o sluzbu sa moze prevadzka v
  Solariu rozbehnut naplno.
  
  *******************************************************************
  Aby ste sa mohli lahsie rozhodovat o tom, kedy by ste si chceli
  zobrat sluzbu v Solariu, tak sme zaradili aktualny rozpis sluzieb do
  fakultneho INFO systemu. Precitat si ho mozete po prihlaseni sa na
  pocitac center, Username:info a v hlavnom menu si vyberte polozku:
  
            (B) Rozvrh na letny semester 1993/1994
  
  a v dalsom menu si vyberte polozku:
  
    (8) Rozvrh sluzieb v miestnosti M-215 (Solarium)
  *******************************************************************
  
  Hruby nacrt pravidiel, ktorymi sa bude riadit prevadzka v Solariu je
  takyto (dalsie este pribudnu):
  
  1. Solarium bude otvorene iba ak je pritomna sluzba.
  
  2. Opravnenie vykonavat sluzbu v Solariu budu mat iba:
      - Zamestnanci MFF UK
      - Studenti PGS MFF UK
  
  3. Opravnenie pracovat priamo v Solariu pri grafickych konzolach budu
  mat:	a) Zamestnanci MFF UK
  	b) Studenti PGS MFF UK
  	c) Len v nutnych pripadoch, do doby vyriesenia pristupu z
        ucebni PC cez X-windows emulaciu, aj studenti MFF UK,
        ktori maju v Solariu riadnu vyuku
  	d) Studenti, ktori pracuju na projektoch (diplomovych
        pracach, SVOC, rocnikovych projektoch) vyzadujucich
        pristup k X Window System a to na poziadanie
        ucitela-veduceho projektu.
  
  4. Ostatni studenti MFF UK mozu pouzivat SUNy iba cez pocitacovu siet.
  
  5. V case sluzby budu mat do Solaria pristup vsetci opravneni uzivatelia
    uvedeni v bode 3 s vynimkou hodin, kedy je v Solariu riadna vyuka.
  
  6. Zamestnanci a studenti PGS, ktori budu mat zaujem robit sluzby,
    dostanu preukaz, na ktory si budu moct vyzdvihnut kluc od Solaria,
    a to aj v case mimo svojej sluzby.
  
  7. Minimalna dlzka sluzby bude:
  	- zamestnanci MFF UK - min. 2 hodiny tyzdenne
  	- Studenti PGS MFF UK - min. 4 hodiny tyzdenne
  
  8. Pre sluzbu bude vyhradeny jeden zo SUNov podla vyberu.
  
  9. Vsetci uzivatelia su povinni na poziadanie spravcov systemu (Luptak,
    Hambalkova, Kopacik, Misik) uvolnit pocitac pre nevyhnutne systemove
    prace.
  
  
  
  From:	MX%"Frantisek.Stulajter@mffuk" 10-MAR-1994 10:28:33.91
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Bordeaux
  
  UK ma podpisanu dohodu o spolupraci s Univ. Bordeaux I.
  V ramci tejto dohody by mal na mesacny prednaskovy pobyt
  prist jeden pracovnik z B. Prosim vsetkych, ktori maju
  zaujem o pozvanie konkretneho pracovnika z Univer. v 
  Bord., aby mi to oznamili do piatka, do 12.00 hod.
                    F. Stulajter.
  
  
  
  From:	MX%"sd@mffuk" 10-MAR-1994 14:38:51.64
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	jarny predaj v BZ (fwd)
  
  Povodna sprava:
  
  Odosielatel:  bzba@ruk (Botanicka zahrada BA)
  Adresat(i):  fakulty@center, sd@cmbfuk, sd@ebfuk, sd@fafuk, sd@fifuk, 
          sd@fmuk, sd@ftvsuk, sd@lfuk, sd@mffuk, sd@pdfuk, sd@prafuk, 
          sd@prifuk, kr@ruk, kk@ruk, kpr@ruk, orr@ruk, omv@ruk, ov@ruk, 
          ovsv@ruk, pdo@ruk, rsdj@ruk, arch@ruk, uhk@ruk, rboz@ruk, 
          pro@ruk, opsp@ruk, efo@ruk, eforpr@ruk, eforep@ruk, eforei@ruk, 
          chc@ruk, tio@ruk, resm@ruk, pvo@ruk, pvomtz@ruk, sr@ujop, 
          sr@sdjdr, sr@sdjls, sr@vuk, sr@ksba, bzba@ruk, jc@ruk, vc@ruk, 
          vcops@ruk
  Datum a cas:  10-MAR-1994 14:18
  Vec:      jarny predaj v BZ
  
     Botanicka zahrada oznamuje svojim kolegom, ze dnom 14.3.
    1994 zacina predavat okrasne dreviny, vhodne na vysadbu do
    zahrad i na balkony.
    Ponuka sortimentu: Juniperus, Thuja, Picea, Pinus, Spirea,
    Forsythia, Hedera, Lonicera, Hortensia, Berberis, Abies,
    Cotoneastr.....
  
    ruze, kivi, skalnicky i nejake izbove rastliny
  
     Nakupovat mozete cez pracovne dni od 9.oo do 14.oo hod.
  
                     Mojzesova Alena
  
  
       Zaujemkynam o aranzovanie kvetin oznamujeme, ze od
    oktobra 1993 v botanickej zahrade mava pravidelne stretnutia
    aranzersky kruzok Ikebana klub.
       Stretnutia byvaju raz v mesiaci, vzdy druhy utorok.
    V marci je stretnutie prelozene na 15.III - temou je
    velkonocne aranzma - prednaska + ukazky s odbornikom.
    Byva to velmi zaujimave!
  
       Ak nie ste clenom klubu  a mate zaujem sa nim stat
    a nieco pekne sa naucit ste vitani.
    Zaciatok je o 17.oo hod.
  
  
       Podobne pracuje  i klub skalnickarov,  ktory mava
    pravidelne stretnutia vzdy druhu stredu v mesiaci.
    Temou buducej prednasky (april) Flora Rumunskych Karpat.
  
       Srdecne Vas pozyvame do botanickej zahrady, ktora sa
    uz pripravuje na svoju tohorocnu sezonu - od 1. aprila je
    otvorena pre verejnost.
  
                      Mojzesova Alena
  
                      BZ UK
  
  
  
  From:	MX%"Pavel.Sura@mffuk" 11-MAR-1994 09:59:57.29
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Rektorske volno
  
  Oznamujem vsetkym vyucujucim, ze na stvrtok 31.3.94 udelil studentom UK
  pan rektor rektorske volno.
  
  					studijny prodekan
  
  
  
  From:	MX%"rzs@center.fmph.uniba.sk" 11-MAR-1994 13:39:04.58
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Zahranicne studijne pobyty
  
     Prosim, aby ste o tomto ozname informovali studentov PGS aj 
  pracovnikov fakulty:
  
     Cez Slovensku akademicku informacnu agenturu sme dostali ponuku
  na ziskanie studijnych zahranicnych pobytov v nasledujucich krajinach:
  - Spanielsko - kurz medzinarodnych studii na Diplomatickej univerzite
          v Madride /oktober 1994 - jun 1995/;
          Podmienky: vyborna znalost spanielskeho jazyka
               ukoncene VS vzdelanie.
  - Grecko - studijne pobyty na greckych univerzitach /postgradualne - do 35
          rokov, postdoktorantske - do 40 rokov/;
          Podmienky: nadviazany kontakt s greckou univerzitou
               znalost anglickeho alebo francuzskeho jazyka.
  Podrobne informacie a prihlasky dostanete v SAIA, Hviezdoslavovo nam.14.
  Uzavierka prihlasok v SAIA : 21. marca 1994.
  
  tel. 333 010, 333 762    fax: 332 192
                           Rafajova, RZS
  
  
  
  From:	MX%"Pavel.Sura@mffuk" 13-MAR-1994 18:40:50.70
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Celouniverzitne prednasky - konkurz
  
  V suvislosti s pripravou ucebnych planov fakult UK na buduci sk.rok
  vypisujem
  			k o n k u r z
  
  na celouniverzitne prednasky konane v sk.roku 1994/95. 
     Ziada sa prednaska spravidla rozsahu 2 hod/tyzden, ktorej napln by 
  mohla byt zaujimava aj pre studentov inych fakult a ktora nevyzaduje 
  specialnu predpripravu. Bude sa konat vo stvrtok popoludni. Kazda fakul-
  ta ponukne minimalne dve taketo prednasky kazdy semester a studenti
  Univerzity si ich zapisu ako vyberovy predmet.
     Navrh prednasok (prosim dodat do 21.3.) by mal obsahovat:
  -nazov prednasky
  -meno prednasatela, tituly, katedru
  -osnovu prednasky v rozsahu 1/2 strany
  -udaje o konani (semester, rozsah) 
  	Pozn: V tomto skolskom roku bola MFF zastupena prednaskami
  prof.Komornika (Uvod do pravdepobobnosti a statistiky), doc.Cerneho
  (Fyzika okolo nas) a doc.Kelemena (Uvod do umelej inteligencie).
  
  					P.Sura
  
  
  
  
  
  From:	MX%"Pavel.Sura@mffuk" 14-MAR-1994 12:25:43.14
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Konferencia "Edukativne metody"
  
  RUK pripravuje pri prilezitosti 75-teho vyrocia zalozenia Univerzity
  konferenciu s predbeznym nazvom "Edukativne metody", ktora sa bude
  konat v oktobri 94. Kto by mal zaujem vystupit s referatom (obraciam
  sa najma na ucitelov didaktickych katedier), prosim spojit sa so mnou,
  sprostredkujem dalsie kontakty s organizatorom.
  
  					P.Sura
  
  
  
  From:	MX%"rmtz@center.fmph.uniba.sk" 14-MAR-1994 15:04:52.74
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	oznam
  
  Referat MTZ oznamuje vsetkym pracoviskam,ze na material a DKP je nove tlacivo 
  "objednavka".Bolo expedovane pracoviskam cez podatelnu.Stare tlacivo
  nepouzivajte.
  
          Horvathova
  
  
  From:	MX%"Frantisek.Stulajter@mffuk" 15-MAR-1994 13:33:52.60
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Hamburg.
  
  Na zaklade navrhu doc. Grusku podava MFF UK navrh na spolupracu
  Univer. Hamburg a UK. Prosim vsetkych, ktori maju zaujem o zapo-
  jenie sa do tejto spoluprace a veria, ze v Hamburgu by bol tiez
  zaujem o spolupracu na navrhovanej teme, aby mi tieto temy (spolu
  s menami pracovnikov v Hamburgu) oznamili do 18. marca.
                 Frantisek Stulajter.
  
  
  From:	MX%"Pavel.Sura@mffuk" 16-MAR-1994 09:04:19.57
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Dekanske volno
  
  
  Oznamujem vsetkym ucitelom a studentom MFF, ze dekan udeluje na den 5.4.
  (utorok) dekanske volno.
  
  					P.Sura
  
  
  From:	MX%"sd@mffuk" 16-MAR-1994 11:15:39.19
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Zapisnica z vedenia MFF UK 8.3.1994
  
                Zapisnica              
        zo zasadnutia vedenia MFF UK dna 8.3.1994
  
  Pritomni: doc.Mederly, doc.Fischer, doc.Bozek, doc.Pavlik, 
        doc.Sura, doc.Stulajter, ing.Stanova, prof.Hubac,
        doc.Kostyrko, dr.Pardubska, doc.Hajossy, prof.Plesnik, 
        dr.Vachula
  
  Program: 1. Kontrola uloh
       2. Agenda vedy
       3. Studijna agenda
       4. Ekonomicka agenda
       5. Agenda PGS
       6. Agenda zahranicnych stykov
       7. Personalna agenda
       8. Rozne
  
    Na uvod zasadania vedenia dekan zablahozelal p. Ivanovi 
  Valentovi, studentovi 4. rocnika odboru informatika, k uspechu 
  na XII. Akademickych majstrovstvach Slovenska, na ktorych v 
  sachovom turnaji obsadil 1. miesto.
  
  1. Kontrola uloh
  
  1-1.2.: - splnena;
  2-1.3.: - splnena;
  
  2. Agenda vedy
  
    Prodekan Fischer informoval o situacii v zbere udajov o 
  publikacnej cinnosti a citaciach za roky 1990 - 93. Udaje 
  doteraz odovzdali 3 pracoviska.
  
  3. Studijna agenda
  
    Prodekan Sura informoval o pocte prihlasok zaujemcov o 
  studium na MFF pre skolsky rok 1994/95 k 7.3.1994: M - 52, F - 
  112, I - 271, M-Man - 47, EFM - 77, M-F - 84, M-I - 41, M-Dg - 
  10, M-TV - 46, F-I - 4, F-E - 5, F-A - 15, spolu 764 uchadzacov.
    Dalej informoval o aktualnej ulohe pedagogickej komisie: 
  priprava Rocenky MFF pre sk.r. 1994/95.
  
  ! Uloha c.1: Predlozit harmonogram pre pripravu Rocenky na sk.r. 
  ! 1994/95.
  !
  ! T: 29.3.1994                 Z: peodekan Sura
  
    Prodekan Sura predlozil aj navrh dalsich komisii pre statne 
  skusky. Vedenia navrh schvalilo a poverilo prodekana Suru jeho 
  predlozenim na zasadani VR. Dalej predlozil navrh Matematickej 
  sekcie na upravu studijnych planov zakladov odboru matematika. 
  Po diskusii zameranej hlavne na otazku, ci fyzika ma alebo nema 
  byt povinnym predmetom v studiu matematiky vedenie aj tento 
  navrh prijalo a bude predlozeny na schvalenie vo VR.
  
  4. Ekonomicka agenda
  
    Vedenie sa zaoberalo ekonomickou agendou ktoru predlozil 
  prodekan Pavlik, podla supisky (priloha c.1).
  
  5. Agenda PGS
  
    Vedenie sa zaoberalo agendou PGS podla supisky (priloha 
  c.2).
  
  6. Agenda zahranicnych stykov
  
    Vedenie sa zaoberalo agendou zahranicnych stykov podla 
  supisky (priloha c.3).
  
  7. Personalna agenda
  
    Vedenie suhlasi s navrhom prodekana Bozeka, aby doc.Macak 
  bol pre LS sk.r. 1993/94 externym ucitelom pre PGS.
    Vedenie suhlasi s externym posobenim ako ucitela dr.Korbasa, 
  v LS 1993/94. Dr.Korbas na zaklade vysledku konkurzu nastupi od 
  1.9.1994 na MFF UK ako ucitel.
    Vedenie sa zaoberalo personalnou agendou podla supisky 
  (priloha c.4).
    Po prerokovani vo VFO OZ PSaV na MFF UK dna 8.3.1994, na 
  navrh KAA dekan fakulty rozvazuje pracovny pomer vypovedou s 
  p.Richardom Bartosom z AGO Modra-Piesky podla par. 46, ods.1., 
  pism. f. Zakonnika prace, t.j. za pretrvavajuce nedostatky v 
  plneni pracovnych povinnosti. Vypovedna lehota zacina plynut 
  1.4.1994, pracovny pomer konci 31.5.1994. 
    Na navrh veduceho KATC doc.Zlatosa, dekan Mederly ustanovuje 
  od 15.3.1994 za zastupcu veduceho katedry miesto dr.Legena, 
  dr.J.Guricana, CSc.
  
  8. Rozne
  
    Vedenie schvalilo harmonogram zavedenia klucoveho poriadku 
  do praxe. S tymto harmonogramom oboznami dekan Mederly na 
  zasadani Kolegia dekana veducich pracovisk.
    Dekan informoval o priebehu plnenia ulohy 1-22.6. Prace 
  pokracuju a ukoncenie ulohy sa ocakava do konca maja t.r.
  
  
  Zapisal: Vachula                Schvalil: Mederly
  
  Zoznam priloh:
  
  Priloha c.1: Supiska ekonomickej agendy
  Priloha c.2: Supiska agendy PGS
  Priloha c.3: Supiska agendy zahranicnych stykov
  Priloha c.4: Supiska personalnej agendy
  
  
  
  
  From:	MX%"sd@mffuk" 17-MAR-1994 10:19:40.98
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Nove vedenie PraF UK
  
  Povodna sprava:
  
  Odosielatel:  sd@prafuk (Sekret. dekana PraFUK)
  Adresat(i):  fakulty@center.fmph.uniba.sk, sd@cmbfuk, sd@ebfuk, sd@fafuk, 
          sd@fifuk, sd@fmuk, sd@ftvsuk, sd@jlfuk, sd@lfuk, sd@mffuk, 
          sd@pdfuk, sd@prafuk, sd@prifuk, kr@ruk, svec@ruk, kk@ruk, 
          dobrikova@ruk, kpr@ruk, devinsky@ruk, kalavsky@ruk, hrnciar@ruk, 
          brezina@ruk, orr@ruk, omv@ruk, omvra@ruk, omvrf@ruk, omvrn@ruk, 
          ov@ruk, ovsv@ruk, pdo@ruk, rsdj@ruk, arch@ruk, uhk@ruk, 
          rboz@ruk, pro@ruk, opsp@ruk, efo@ruk, eforpr@ruk, eforep@ruk, 
          eforei@ruk, chc@ruk, tio@ruk, resm@ruk, pvo@ruk, pvomtz@ruk, 
          sr@ujop, sr@sdjdr, sr@sdjls, sr@vuk, sr@kss
  Datum a cas:  17-MAR-1994 10:16
  
  Subj:	Nove vedenie na Pravnickej fakulte UK
  
  Prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.
  
  PRODEKANI:
  
     Prof. JUDr. Jozef K l i m k o, DrSc.
     prodekan pre vedecko-vyskumnu cinnost
  
     Doc. JUDr. Pavol K u b i c e k, CSc.
     prodekan pre vychovnovzdelavaciu cinnost
  
     Doc. JUDr. Juraj K o l e s a r, CSc.
     prodekan pre zahranicne styky
  
     Doc. PhDr. Dusan Stanek, CSc.
     prodekan pre edicnu cinnost
     a celozivotne vydelavanie
  
  TAJOMNIK:
  
     Valeria Koscurova
  
  Dekanat PF UK : tel. 361 796
           FAX 366 126
  
    Dakujem
  
                    Sekretariat dekana PF UK
  
  
  From:	MX%"Ivan.Kalas@mffuk" 21-MAR-1994 08:14:36.59
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	pozvanka
  
  Vazeni priatelia,
  
  pozyvam Vas na prednasku Johna Wallaca a Johna Northwooda
  o aplikovani inf. technologii v priprave ucitelov na
  Manchaster Metropolitan University dnes, t.j. v pondelok o 14.00
  v miestnosti T66.
  
  Ivan Kalas
  
  
  From:	MX%"uam@mffuk" 22-MAR-1994 09:24:33.88
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	JSMF schodza
  
  V utorok 22.marca 1994 o 16.00 hod. sa uskotocni v posl.C beseda o
  vychove vedeckych pracovnikov.
                  	Vybor JSMF
  				pobocky Bratislava 1
  
  
  From:	MX%"vc@mffuk" 22-MAR-1994 11:33:25.10
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Virus
  
  Dolezite upozornenie vsetkym, ktori pouzivaju Novelovsku siet!!!!
  
  V pribehu minuleho tyzdna sa vyskytol nebezpecny virus na jednom z Novell
  servrov (server CEZAP). Tento virus nevedia najst zatial ziadne nam dostupne
  antivirove programy (scan 112, avast, dr.Solomon). Da sa odhalit tak, ze 
  zabera priblizne 4Kb z pamate. Ak pouzivate NC a stlacite Ctrl-L, tak by vam 
  mal vypisat bytes memory 655 360. Ak vam vypise okolo 651 000, tak mate
  zrejme zavireny pocitac. Vir je destrukcny, prenasa sa zrejme v EXE a COM 
  suboroch. Zatial ho vsak nevieme spolahlivo odstranit bez toho, aby sa
  musel preformatovat pevny disk.
  
                  	Veduci VC.
  
  
  From:	MX%"sd@mffuk" 23-MAR-1994 09:13:30.71
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Stretnutie s americkymi studentami - URGENT (fwd)
  
  Povodna sprava:
  
  Odosielatel:  omvra@ruk (OMV referat anglicky)
  Adresat(i):  sd@muk, sd@lfuk, sd@mffuk, sd@pdfuk, sd@prifuk
  Datum a cas:  22-MAR-1994 19:39
  Vec:      Stretnutie s americkymi studentami - URGENT
  
  Touto cestou si Vam dovolujem oznamit, ze Studentsky parlament FF UK
  v spolupraci so zahranicnym oddelenim RUK a zastupenim firmy
  Pepsi-Cola na Slovensku pripravuje na stvrtok, 24. marca, stretnutie
  s americkymi studentami zo Simon Business School vo Philadelphii v
  state Pennsylvania. Pojde o otvorenu diskusiu o studentskych problemoch
  a zivote na Slovensku. Poznatky ziskane v tejto diskusii vyuziju americki
  studenti vo svojich skolskych projektoch.
  
  Stretnutie sa uskutocni na Filozofickej fakulte, v zasadacke ne 2. posch.
  c. dv. 236 o 10.00 hod.
  
  Prosim Vas, aby ste informovali Vasich studentov o tejto akcii.
  Diskusia je otvorena pre kazdeho, ale pocet ucastnikov je z casovych
  a priestorovych dovodov obmedzeny na 25-30 slovenskych studentov.
  
  O obcerstvenie sa postara firma Pepsi-Cola.
  
  Dakujem za spolupracu a ostavam s pozdravom.
  
  Andrea Snopkova
  referat anglicky
  OMV RUK
  
  
  From:	MX%"kzdf@mffuk" 23-MAR-1994 10:58:16.91
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Oznamy odborovym usekom
  
  Vybor fakultnej organizacie OZ PSaV MFF UK
  
      Oznam odborovym usekom
  
  1. Vybor FO ziada usekovych dovernikov, aby urychlene nahlasili 
  vsetkych pracovnikov zo svojho useku - clenov OZ - ktori v tomto roku maju
  svoje jubilea:
  a\ pracovne 20, 25, 30, 35,...
  b\ zivotne  50,...
  hospodarke FO p.E.Racanovej, mzdova uctaren
  
  
  2. Vybor FO oznamuje, ze sme dostali vstupenky na tieto podujatia:
  a\ 12.4.1994, utorok, opera SND: TRAVIATTA (20 ks)
  b\ 16.4.1994, sobota, o 16,00 h Istropolis, Velka sala: 
  Pozdrav generaciam (beneficny koncert pre deti, rodicov, starych rodicov
  pri prilezitosti Medzinarodneho roku rodiny), v pocte 50 ks
  
  Zaujemci sa mozu prihlasit na a\ u pani Kontrisovej KG, a na 
  b\ u dr.J.Pekara KNOM.
  
  				tajomnicka VFO
  				I.Hympanova
  
  
  
  
  From:	MX%"Milan.Vachula@mffuk" 23-MAR-1994 12:59:49.44
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Pozvanka
  
      VYBOR FAKULTNEJ ORGANIZACIE
         OZ PSV na MFF UK
  
   Mlynska dolina 842 15 Bratislava
   _________________________________________________________________
   Bratislava 22.3.1994
  
   Vec: Pozvanka
  
     Vazene kolegyne, vazeni kolegovia,
  
     Krizovy stab pri Odborovom zvaze pracovnikov skolstva a vedy
   v spolupraci s Konferenciou rektorov slovenskych vysokych skol,
   Radou vysokych skol a Asociaciou riaditelov skolskych sprav
   organizuju
  
           28.3.1994 O 14.30 HOD. NA NAMESTI SNP
  
   zhromazdenie pracovnikov skolstva a studentov. Cielom zhromazde-
   nia je poukazat, ze s prostriedkami zo statneho rozpoctu pre rok
   1994 a pri pretrvavajucej legislative, nemozu skoly a skolske za-
   riadenia plnit ani svoje zakladne funkcie a hrozi kolaps vzdela-
   vacej a na vysokych skolach i vedeckej cinnosti v Slovenskej
   republike ako na to uz  pri schvalovani rozpoctu na rok 1994
   poukazovali zastupcovia OZ PSaV a studenti pred NR SR.
     Toto zhromazdenie nie je namierene proti vlade, ani proti NR
   SR. Po politickych zmenach ktore sa udiali, slubil pri osobnom
   rozhovore s predsedom OZ PSaV dr.Vajnorskym, ucast na tomto
   zhromazdeni i minister skolstva a vedy doc.ing.L.Harach, CSc.
   28 % prostriedkov na prevadzku UK, drasticke znizenie prostried-
   kov na institucionalny vedecky vyskum a vedecke projekty oproti
   roku 1992 i prakticky nezmeneny objem mzdovych prostriedkov pri
   inflacii a nekontrolovanom naraste cien, su iste dovody, aby sme
   ucastou na zhromazdeni pripomenuli, ze vzdelavaci system patri
   medzi zakladne prvky statneho zaujmu. Chapeme argumenty ekonomi-
   ky, ale najma vysoke skoly by pri vhodnej legislative, o ktoru
   bezvysledne od marca 1992 ziadame, mohli prekonat toto obdobie
   bez kolapsu, ku ktoremu pri rozpocte 1994 neodvratne spejeme. Pri
   108 milionovom ubytku Sk oproti roku 1993 na UK, nemozno bez
   zvysenia cien pre zamestnancov a studentov z rozpoctu zabezpecit
   ani  stale okliestovane  socialne cinnosti  - najma stravu
   a ubytovanie v SD, pripadne pobyty v UVZ.
  
     PROSIME VAS PRETO, ABY STE NA SVOJICH PRACOVISKACH ZVEREJNILI
   TUTO POZVANKU A NA STRETNUTIE, POZVALI I STUDENTOV VASICH
   PRACOVISK.
  
     Minulorocny majovy miting, na ktorom sa zucastnili najma
   zakladne a stredne skoly, mal ako dosledok oddlzenie skol.
   Verime, ze dostojny priebeh stretutia v Den ucitelov upozorni
   verejnost i zodpovednych predstavitelov SR, ze skolstvo a veda SR
   sa bez vlastneho zavinenia ocitli v problemoch, ktore uz nedokazu
   riesit sami.
  
                       Milan Vachula
                      predseda FV OZ PSaV
                        na MFF UK
  
  
  From:	MX%"rzs@center.fmph.uniba.sk" 23-MAR-1994 15:00:35.43
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Medzinarodne zmluvy - navrhy.
  
     Po vyhlaseni samostatnej Slovenskej republiky dochadza k potvrdeniu 
  povodnych, resp. uzatvaraniu novych zmluvnych zavazkov so zahranicim. 
  V roku 1994 bola pravomoc a gestorstvo za bilateralne dohody o kulturnej
  skolskej a vedeckej spolupraci /tzv. kulturne dohody/, aj za vykonavacie
  programy /tzv. protokoly/ k nim, prenesena na MSV SR.
  
     Sekcia medzinarodnej spoluprace MSV SR pripravuje na prerokovanie a 
  schvalenie 35 bilateralnych zmluv, programov spoluprace a rocnych vykona-
  vacich protokolov, ktore budu zamerane na spolupracu v oblasti skolstva a
  vedy.
     V zaujme kvalitnej pripravy spominanych materialov uvitame Vase kon-
  kretne namety na zapracovanie do prislusnych clankov medzinarodnych zmluv.
  Uvitame aj navrhy okruhov problemov a navrhov, ktore zastupcovia MSV SR
  prednesu pri rokovaniach so zahranicnymi partnermi ako namety pre nove
  zmluvy.
     Prehlad pripravovanych dohod je k dispozicii na Referate zahranicnych
  stykov MFF UK.
  
     Vase prispevky prineste, prosim, na Referat zahranicnych stykov MFF
  UK do 28. 3. 1994 /do 16,oo hod./ v jednom exemplari.
  
                           Rafajova, RZS
  
  
  From:	MX%"rzs@center.fmph.uniba.sk" 23-MAR-1994 15:31:11.23
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	CERN - ponuka miest
  
     Dajte prosim tuto spravu na vedomie vsetkym studentom !
  
     Referat zahranicnych stykov dostal z CERN-u ponuku na obsadenie
  volneho miesta pre absolventa VS v odbore aplikovana fyzika. 
  D o l e z i t e: dobra znalost anglictiny alebo francuzstiny!!
  P r e d p o k l a d y: skusenosti vo vakuovom laboratoriu, resp.
  v laboratoriu tenkych filmov; rozsiahle znalosti o materialoch, najma
  z fyziky pevnych latok; znalosti zo supravodivosti a prakticke skuse-
  nosti so supravodivym nanasanim.
     Vyzaduje sa tiez schopnost prace v multi-disciplinarnom kolektive.
  
  Dalsie informacie ziskate v Referate zahranicnych stykov MFF UK.
  Material c. 10/94.
                        Rafajova, RZS
  
  
  From:	MX%"rzs@center.fmph.uniba.sk" 23-MAR-1994 15:39:37.57
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	CERN - ponuky miest
  
     Referat zahranicnych stykov dostal ponuky na volne miesta pre
  technikov, resp. inzinierov v oblasti elektroniky, elektriny alebo 
  elektromechaniky v CERN-e v Zeneve.
     Podrobne materialy su k dispozicii v RZS.
                          Rafajova, RZS 
  
  
  From:	MX%"sd@mffuk" 24-MAR-1994 09:49:17.69
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Zapisnica z vedenia MFF UK 15.3.94
  
                Zapisnica              
        zo zasadnutia vedenia MFF UK dna 15.3.1994
  
  Pritomni: doc.Mederly, doc.Fischer, doc.Bozek, doc.Pavlik, 
        doc.Sura, doc.Stulajter, doc.Kostyrko, ing.Stanova,
        dr.Pardubska, doc.Hajossy, dr.Vachula, p.Biro
  
  Ospravedlneni: prof.Hubac, prof.Plesnik
  
  Program: 1. Kontrola uloh
       2. Agenda vedy
       3. Studijna agenda
       4. Agenda PGS
       5. Agenda zahranicnych stykov
       6. Personalna agenda
       7. Rozne
  
    Dekan Mederly informoval vedenie o zasadani kolegia rektora 
  UK 14.3.1994, ktore sa zaoberalo pripravou rozpoctu UK a jej 
  sucasti na rok 1994. V oblasti investicnych prostriedkov a 
  mzdovych prostriedkov navrhuje vedenie univerzity  pridelit 
  fakulte prostriedky na urovni o nieco vyssej ako v minulom roku. 
  Vecne neinvesticne  prostriedky  paragrafu  4018  sa  vsak 
  znizuju o priblizne 30% a na paragrafe 2001 o 65%. Oboznamil 
  vedenie so stanoviskom  kolegia  k  nedostatku  financnych 
  prostriedkov na  zabezpecenie  zakladnych  pedagogickych  a 
  vedeckych cinnosti UK.
  
  1. Kontrola uloh
  
  1-4.1.: - splnena, pozri bod 3;
  
  2. Agenda vedy
  
    Vedenie prerokovalo pripravenost zasadania VR MFF 15.3.1994.
  Suhlasi s navrhom dalsich terminov zasadania VR MFF: 10.5.1994 a 
  21.6.1994.
  
  3. Studijna agenda
  
    Vedenie sa zaoberalo studijnou agendou  podla  supisky 
  (priloha c. 1).
    Prodekan Sura informoval o pocte prihlasok zaujemcov o 
  studium na MFF UK k 14.3.1994:
  M - 71, F - 112, I - 293, M-Man - 62, FEM - 79, M-F - 97, M-I - 
  45, M-Dg - 10, M-Tv - 49, F-I - 4, F-E - 7, F-A - 15, t.j spolu 
  844 uchadzacov.
    Dalej prodekan  Sura  predlozil  vedeniu  Navrh  zasad 
  prijimacieho konania na MFF UK pre sk.r. 1994/95. Vedenie 
  schvalilo predlozeny navrh a poveruje prodekana Suru, aby ho 
  predlozil na najblizsie zasadanie AS MFF UK. Po schvaleni v AS 
  MFF UK bude Navrh prilohou zapisnice. 
    Vedenie schvalilo orientacne smerne cisla pre tohotorocne 
  prijimacie pokracovanie. Pri ich stanoveni sa brala do uvahy 
  moznost, ze zaujemcom, ktori budu  uspesni  v  prijimacom 
  pokracovani, ale z kapacitnych dovodov sa nedostanu na nimi 
  preferovany odbor resp. kombinaciu, ponukne fakulta nahradny 
  odbor resp. kombinaciu. Preto su v  niektorych  pripadoch 
  orientacne smerne cisla vyssie ako je pocet uchadzacov, ktori 
  maju dany odbor alebo kombinaciu uvedenu na prvom mieste. Boli 
  schvalene nasledujuce orientacne smerne cisla: 
  M - 80, F - 100, I - 100, M-Man - 35 (dohodnute s FM), FEM - 40, 
  M-F - 100, M-I - 40, M-Dg - 10, M-Tv - 35 (dohodnute s FTVS), 
  F-I - 10, F-E - 10, F-A - 15, t.j spolu 575 miest.
    V dalsom informoval prodekan Sura o stretnuti studijnych 
  prodekanov na UK, z ktoreho vyplynuli nasledovne ulohy:
  - opatovna potreba pripravit  celouniverzitne  prednasky  z 
   jednotlivych fakult s tym, ze tieto budu uvedene vo fakultnych 
   rocenkach,
  - pre koordinaciu zavadzania kreditneho systemu na UK menovat 
   zastupcov z jednotlivych fakult, vedenie MFF poveruje touto 
   ulohou prodekana Suru,
  - K 75. vyrociu zalozenie UK pripravuje rektorat konferenciu s 
   pracovnym nazvom Edukativne  metody . Termin konferencie sa 
   predpoklada v oktobri 1994, ocakavaju sa prispevky z fakult, 
   informacie su v elektronickej poste.
    Vedenie suhlasi s posobenim Lubora Seseru ako externeho 
  ucitela. 
  
  5. Agenda PGS
  
    Prodekan Bozek informoval vedenie o ucasti na seminari na 
  VSPed v Nitre, ktory sa venoval PGS so zameranim na pedagogiku a 
  didaktiku.  Vedenie  ho  poveruje  nadalej  sledovat  tuto 
  problematiku.
  
  6. Agenda zahranicnych stykov
  
    Vedenie sa zaoberalo agendou zahranicnych stykov podla 
  supisky (priloha c.2).
    Prodekan Stulajter predlozil navrh na schvalenie redakcnych 
  rad zbornikov: Acta Didactica Universitatis Comenianae - Infor- 
  matics a Acta Didactica Universitatis Comenianae - Physics. 
  Vedenie schvalilo predlozeny navrh, zoznam clenov redakcnych 
  rad uvedenych zbornikov je v prilohe c.3.
  
  ! Uloha c.1: Na zaklade doterajsich skusenosti z aplikacie 
  ! pravidiel zahranicnych ciest pripravit  inovovany  navrh 
  ! pravidiel  pre  zahranicne  cesty  po  koncepcnej  i 
  ! administrativnej stranke.
  !
  ! T: 12.4.1994     Z: prodekan Stulajter, tajomnicka Stanova
  
  7. Personalna agenda
  
    Na navrh veduceho KFP prof.Lukaca dekan Mederly udeluje 
  Zlatu medailu MFF UK prof. Marckovi z Institutu ionovej fyziky v 
  Insbrucku za vysledky dosiahnute vo vyskume v oblasti fyziky 
  clustrov a za vyznamnu, dlhodobu spolupracu s fakultou.
    Vedenie suhlasi s prijatim:
  - PhDr. Klaudie Bokesovej do FKN od 1.4.1994, na miesto po p. 
   Gabriele Fisovej,
  - p.Miroslava Buzaya do OP  od  1.4.1994  na  miesto  po 
   p.Stanislavovi Lazarovi.
  
  8. Rozne
  
    Tajomnicka Stanova informovala  o  priebehu  zavadzania 
  klucoveho poriadku na fakulte.
    Dalej informovala o tom, ze prisli 4 ponuky firiem na 
  zabezpecenie zahradnickych prac v priestoroch okolo fakulty. 
  Dekan menoval komisiu pre vyber z tychto ponuk v zlozeni prod. 
  Pavlik - predseda, Ing. Stanova, p.Sloboda - clenovia.
    Vedenie suhlasi s navrhom KRF na opatovne usporiadanie kurzu 
  jazyka C++ v termine 16.5. - 20.5.1994. 
    Prodekan Fischer informoval, ze doteraz sa nerealizovali 
  platby za recenzie do Ceskej republiky.
  
  ! Uloha c.2: Pripravit navrh technickej realizacie platieb za 
  ! oponentske posudky do CR.
  !
  ! T: 29.3.1994               Z: tajomnicka Stanova
  
    RUK - socialne oddelenie sa  obratilo  s  kazdorocnou 
  poziadavkou o zistenie zaujmu o ubytovanie studentov a o nudzove 
  ubytovanie v SD pre mladych vedeckych pracovnikov a zamestnan- 
  cov.
  
  ! Uloha c.3: Zistit zaujem o nudzove ubytovanie v SDLS pre mla- 
  ! dych vedeckych pracovnikov a zamestnancov.
  !
  ! T: 31.3.1994               Z: tajomnicka Stanova
  
  ! Uloha c.4: Na zasadani vedenia 5.4.94 informovat o pocte 
  ! ziadatelov o ubytovanie v SD z radov studentov, studentov PGS 
  ! a mladych vedeckych pracovnikov a zamestnancov.
  !
  ! T: 5.4.1994           Z: tajomnicka Stanova, p.Biro
  
    Na den 5.4.1994 (utorok po Velkej noci) udeluje dekan 
  studentom fakulty dekanske volno.
  
  
  Zapisal: Vachula                Schvalil: Mederly
  
  Zoznam priloh:
  
  Priloha c.1: Supiska studijnej agendy
  Priloha c.2: Supiska agendy zahranicnych stykov
  Priloha c.3: Redakcne rady fakultnych zbornikov       (Z)
  Priloha c.4: Supiska personalnej agendy
  
  
  Priloha c.3:
  
  Redakcne rady fakultnych zbornikov:
  
  Acta Didactica Universitatis Comenianae - Informatics:
  
  Zodpovedny redaktor: Ivan Kalas, MFF UK Bratislava
  Redakcna rada: Andrejkova Gabriela, UPJS Kosice
          Botek Zdenek, Masarykova univerzita Brno
          Cornu Bernard, President of I.U.F.M., Grenoble,
                 Francuzsko,
          Davis Niki, Senior Lecturer in IT, Exeter Univer-
                sity School of Edu., UK
          Farkas Karoly,  Budapest  Teachers  Training 
                  College, Hungary
          Neuwirth Erich, Universitat Wien, Austria
          Nikolova Iliana, Educational Computing Lab.,
                  University of Sofia, Bulgaria
          Kryl Rudolf, MFF UK, Praha
          Proulx Viera, Krnanova, Northeastem University,
                      Boston, USA
          Wielenga Douwe, Hogeschool Holland, Amsterdam,
                  Netherlands
  
  Acta Didactica Universitatis Comenianae - Physics:
  
  Predseda redakcnej rady: prof.RNDr. Jan Pisut, DrSc.,
  Zodpovedny redaktor: doc.RNDr. Vaclav Koubek, CSc.,
  Redakcna rada: Dr.A.L.Ellermeijer, University of Amsterdam, 
             Department of Physics Education, Holandsko
          doc.RNDr. Jozef Gajdusek, CSc.,PF UPJS Kosice
          doc.RNDr. Jan Kucirek, CSc., PF MU Brno
          doc.RNDr. Oldrich Lepil, CSc., PF UP Olomouc
          prof.dr. Raimer Lincke, Institut fur Experimental
             Physics der Universitat Kiel, SRN
          prof.RNDr. Stanislav Ondrejka, DrSc., UMB Banska
                             Bystrica
          doc.RNDr. Maria Rakovska,CSc., VSPed, Nitra
          prof. H.Szydlowski, Institut of Physics, 
             A.M.University, Poznan, Polsko
          dr. Stanislav Zelenda, MFF KU Praha
  
  
  From:	MX%"sd@mffuk" 24-MAR-1994 10:36:25.73
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	vszakon (fwd) 
  
  Povodna sprava:
  
  Odosielatel:  zelem@uvt.utc.sk
  Adresat(i):  karol@sco.msvsr.sk, slov.vs-info@uvt.utc.sk
  Datum a cas:  24-MAR-1994 10:16
  Vec:      vszakon (fwd)
  
  Forwarded message:
  Dobry den,
  snad by niektorych ludi mohol zaujimat aj navrh vys. zakona v Cechach.
  Pre porovnanie ....
  Zdravi 
             JZ
  -------------------------------------------------------------------
  > 
  > Vazeni pratele,
  > 
  > jak jiste vsichni pracovnici a studenti VS v CZ vedi, probiha prave
  > verejna diskuze k pracovni predstave o pojeti zakona o vysokoskolskem
  > vzdelavani. Pro Ty, kteri text teto predstavy nemaji k dispozici,
  > ulozili jsme jeji ASCII formu na nas omicronovsky gopher. Ma toto URL:
  > "gopher://saturn.felk.cvut.cz/00/archiv/94032301-vszakon.txt".
  > Pripojuji zacatek textu s casti "A. Uvodni poznamky". Zdravi
  >                           Vladimir Vrabec
  > 
  > ------------------------------------------------------------------------
  > 
  > Uvodni pracovni predstava
  > o pojeti zakona
  > o vysokoskolskem vzdelavani,
  > ktery nahradi
  > zakon c. 172 ze dne 4.5.1990 o vysokych skolach
  > a jeho novelu z 10.7.1993
  > 
  > (Podklad pro verejnou diskusi)
  > 
  > 
  > 
  > A. Uvodni poznamky
  > 
  >    Zakon c. 172 ze dne 4.5.1990 o vysokych skolach, vznikl
  > v euforicke polistopadove dobe v obdobi od prosince 1989 do
  > kvetna 1990. Byl pripraven z iniciativy nadsenych vysokoskolskych
  > pracovniku a studentu, byl prosazen pres radu prekazek a byl
  > prijat jako poslanecky navrh za dramatickych okolnosti jako
  > jeden z prvnich polistopadovych zakonu.
  > 
  >    Zakon vratil na vysoke skoly vedu, odstranil centralni,
  > zideologizovane rizeni a vratil vysokym skolam akademicke svobody,
  > demokraticke principy a rozsahlou autonomii.
  > 
  >    Od pocatku oficialni pripravy zakona (prosinec 1989)
  > byl zakon prosazovan a prosazen jako zakon pro kratke (2 az
  > 3 lete) prechodne obdobi vzhledem k:
  > 
  > -   stavu vlady a zakonodarnych organu (pouze rekonstruovany
  > federalni parlament, peripetie premiera ceske vlady).
  > -   rozdilny pristup vysokoskolske oblasti k zakonu (ponechat
  > tehdy platny zakon, novelizovat jej, s riziky casove tisne
  > prosadit novy zakon pred volbami v cervnu roku 1990),
  > -   nerovnomernosti vyvoje na vysokych skolach a v CSAV,
  > -   neujasnene, chaoticke situaci vsech spolecenskych struktur
  > 
  >    v bezprostrednim polistopadovem obdobi vcetne vysokeho
  > skolstvi.
  > 
  >    Zakon byl prijat dne 4.5.1990 a nabyl ucinnosti 1.7.1990.
  > Tim byla nastartovana transformace vysokych skol.
  > 
  >    Temer ctyrlete zkusenosti se zakonem a jedno uplne radne
  > volebni obdobi (1.2.1991 az 31.1.1994) akademickych funkcionaru,
  > akademickych senatu a vedeckych rad a Rady vysokych skol, vytvorenych
  > podle zakona, umoznuje zhodnotit bez emoci jeho vyznam i problemy
  > a ujasnit:
  >    -   prvky, ktere jsou podstatne a musi byt v nove pravni
  > uprave zachovany,
  >    -   legislativni nedostatky zakona,
  >    -   pojmove a obsahove problemy,
  >    -   to, co bylo nutne v zacatku obdobi, ale bylo vyvojem
  > prekonano a
  >    -   to, co musi byt po zkusenostech dopracovano.
  > 
  >    Vzhledem k prubehu transformace, problemum, ktere se
  > ukazaly (napr. znamy  37 a prohravana soudni rizeni), konaly
  > se jiz od konce roku 1992 pripravy na novelu zakona. Probehla
  > siroka diskuse na vysokych skolach a v prubehu prvni poloviny
  > roku 1993 byly zpracovany zasady novely, jejichz projednavani
  > vsak nebylo dokonceno. Nasledne byla poslaneckou snemovnou
  > dne 10.7.1993 prijata "mala novela" soucasne s pozadavkem urychlit
  > prace na novem zakonu.
  > 
  >    Priprava noveho zakona je zavaznym krokem k ukonceni
  > euforicke casti transformacniho procesu a prechodu na stabilizovany
  > stav, ktery:
  > -   vychazi z dohod o skolske legislative,
  > -   vyuziva zkusenosti s prubehem transformace vysokych skol
  > a Akademie ved CR,
  > -   navazuje na zkusenosti se zakonem c. 172, pripravou jeho
  > neprijate novely a s novelou z 10.7.1993,
  > -   respektuje tradice ceskeho vysokeho skolstvi,
  > -   reflektuje legislativni vyvoj v evropskych zemich,
  > -   bere v uvahu kompetentni nazory vsech, kteri zakon tvori,
  > rozhoduji o nem a kterych se ruznym zpusobem dotyka.
  >    Prvni etapa pripravy zakona, kterou je zpracovani oficialniho
  > navrhu zasad zakona a jeho predlozeni vlade, ma zavazny termin
  > 30.6.1994.
  > 
  >    Po ujasneni celkove koncepce skolske legislativy jednanimi
  > na ministerske a poslanecke urovni probihala pripravna faze,
  > v niz se na zaklade mnoha podkladu a v rade diskusi a jednani
  > neoficialne vyjadrovaly a rysovaly zakladni predstavy o novem
  > zakonu. Diskuse a jednani probihala predevsim v obdobi prosinec
  > 1993 az unor 1994. Podileli se na ni v ruznem rozsahu predevsim:
  > -   pracovnici skupiny pro vedu a vysoke skolstvi MSMT a
  > ministr Pitha,
  > -   pracovnici Centra pro studium vysokeho skolstvi,
  > -   clenove zvlastni komise Rady vysokych skol a MSMT,
  > -   funkcionari (rektori, dekani) a dalsi spolupracovnici
  > z vysokych skol,
  > -   clenove Rady vysokych skol a Akreditacni komise,
  > -   predstavitele Akademie ved CR,
  > -   clenove poslanecke snemovny (zejmena poslanec Koucky)
  > a politickych reprezentaci.
  > 
  >    K diskusi predlozena zakladni pracovni predstava o novem
  > zakonu je neoficialnim materialem pro verejnou diskusi, ktera
  > byla pripravena na zaklade sirokeho spektra nazoru, doporuceni
  > a stanovisek z podkladovych materialu, diskusi, jednani, osobnich
  > postoju a nazoru.
  > 
  >    Na zaklade vyhodnoceni stanovisek a doporuceni budou
  > skupinou pro vedu a vysoke skolstvi MSMT za ucasti oficialnich
  > predstavitelu zainteresovanych stran zpracovany zasady zakona,
  > ktere po prijeti vedenim MSMT budou predlozeny do oficialniho
  > pripominkoveho rizeni (behem kvetna 1994). Po zapracovani pripominek
  > bude navrh zasad predlozen v cervnu 1994 vlade.
  > 
  >    Zasadnejsi pripominky, stanoviska a doporuceni k pojeti
  > zakona a jeho zasadam jsou ocekavany do 26.3.1994, pripominky
  > a doporuceni k detailum do 15.4.1994 na tyto adresy:
  > 
  > Pisemne:
  >    podle moznosti na diskete v AmiPro, T602 nebo WP 5.1(5.0)
  > 
  > MSMT - skupina 3 - VSzakon
  > Karmelitska 7
  > 118 12 P r a h a 1 - Mala Strana
  >          Fax: 02 5193796
  >          E-mail: biolek@ sgi.msmt.cz
  > s uvedenim predmetu (subject): K pojeti VS zakona (VSZAKV)
  > nebo na adresu:
  > 
  > Centrum pro studium vysokeho skolstvi
  > U Luzickeho seminare 13
  > 
  > 118 00 Praha 1, Mala strana
  > Fax: 02 541955
  > 
  > ------------------------------------------------------------------------
  > 
  
  
  
  From:	MX%"Milos.Bozek@mffuk" 24-MAR-1994 14:32:17.17
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	SVK '94 - 1. oznamenie
  
  	 FAKULTNA STUDENTSKA VEDECKA KONFERENICA 1994
      			(1. oznamenie)
  
  
  	Podla harmonogramu vysokoskolskeho studia na MFF v skolskom
  roku 1993/94 sa dna
  
  			21. aprila 1994
  
  uskutocni na MFF
  
  		Studentska Vedecka Konferencia.
  
  Preto prosim vsetkych pracovnikov studentov fakulty, ktori sa
  podielaju na vedecko-vyskumnej a odbornej praci studentov o
  aktivnu pomoc pri priprave a priebehu konferencie.
  
  	Ocakava sa korelacia medzi studentami poberajucimi
  konkurzne stipendium za pomocnu vedecku cinnost (PVC) na pra-
  coviskach fakulty a medzi ucastnikmi SVK. 
  
  Najblizsie terminy suvisiace s SVK:
  
  1. Predbezne prihlasky ................ do 11.4.94, 16:00
    Format: Autor, nazov prispevku, skolitel, pracovisko.
    Adresa: doc. M. Bozek, Katedra geometrie MFF UK
    alebo e-mail bozek@mff
  
  2. Zavazne prihlasky .................. do 18.4.94, 13:00
    Podrobnosti budu zverejnene v 2. oznameni po uzavreti 
    predbeznych prihlasok.
  	
  Za spolupracu vopred dakuje
  					M. Bozek
  
  
  From:	MX%"sd@mffuk" 24-MAR-1994 15:08:37.81
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Vys. zak. CR (fwd)
  
  Povodna sprava:
  Povodna sprava:
  
  Odosielatel:  zelem@uvt.utc.sk
  Adresat(i):  slov.vs-info@uvt.utc.sk
  Datum a cas:  24-MAR-1994 14:47
  Vec:      Vys. zak. CR
  
  Dobry den, 
  aby ste sa nemuseli vsetci trapit so "stahovanim" textu navrhu
  vysokoskol. zakona - navrhu v CR, doplnam moju predchadzajucu
  informaciu o text tohto navrhu.
  
  Zdravi
                JZ
  --------------------------------------------------------------------
  
  
  Uvodni pracovni predstava
  o pojeti zakona
  o vysokoskolskem vzdelavani,
  ktery nahradi
  zakon c. 172 ze dne 4.5.1990 o vysokych skolach
  a jeho novelu z 10.7.1993
  
  (Podklad pro verejnou diskusi)
  
  
  
  A. Uvodni poznamky
  
     Zakon c. 172 ze dne 4.5.1990 o vysokych skolach, vznikl
  v euforicke polistopadove dobe v obdobi od prosince 1989 do
  kvetna 1990. Byl pripraven z iniciativy nadsenych vysokoskolskych
  pracovniku a studentu, byl prosazen pres radu prekazek a byl
  prijat jako poslanecky navrh za dramatickych okolnosti jako
  jeden z prvnich polistopadovych zakonu.
  
     Zakon vratil na vysoke skoly vedu, odstranil centralni,
  zideologizovane rizeni a vratil vysokym skolam akademicke svobody,
  demokraticke principy a rozsahlou autonomii.
  
     Od pocatku oficialni pripravy zakona (prosinec 1989)
  byl zakon prosazovan a prosazen jako zakon pro kratke (2 az
  3 lete) prechodne obdobi vzhledem k:
  
  -   stavu vlady a zakonodarnych organu (pouze rekonstruovany
  federalni parlament, peripetie premiera ceske vlady).
  -   rozdilny pristup vysokoskolske oblasti k zakonu (ponechat
  tehdy platny zakon, novelizovat jej, s riziky casove tisne
  prosadit novy zakon pred volbami v cervnu roku 1990),
  -   nerovnomernosti vyvoje na vysokych skolach a v CSAV,
  -   neujasnene, chaoticke situaci vsech spolecenskych struktur
  
     v bezprostrednim polistopadovem obdobi vcetne vysokeho
  skolstvi.
  
     Zakon byl prijat dne 4.5.1990 a nabyl ucinnosti 1.7.1990.
  Tim byla nastartovana transformace vysokych skol.
  
     Temer ctyrlete zkusenosti se zakonem a jedno uplne radne
  volebni obdobi (1.2.1991 az 31.1.1994) akademickych funkcionaru,
  akademickych senatu a vedeckych rad a Rady vysokych skol, vytvorenych
  podle zakona, umoznuje zhodnotit bez emoci jeho vyznam i problemy
  a ujasnit:
     -   prvky, ktere jsou podstatne a musi byt v nove pravni
  uprave zachovany,
     -   legislativni nedostatky zakona,
     -   pojmove a obsahove problemy,
     -   to, co bylo nutne v zacatku obdobi, ale bylo vyvojem
  prekonano a
     -   to, co musi byt po zkusenostech dopracovano.
  
     Vzhledem k prubehu transformace, problemum, ktere se
  ukazaly (napr. znamy  37 a prohravana soudni rizeni), konaly
  se jiz od konce roku 1992 pripravy na novelu zakona. Probehla
  siroka diskuse na vysokych skolach a v prubehu prvni poloviny
  roku 1993 byly zpracovany zasady novely, jejichz projednavani
  vsak nebylo dokonceno. Nasledne byla poslaneckou snemovnou
  dne 10.7.1993 prijata "mala novela" soucasne s pozadavkem urychlit
  prace na novem zakonu.
  
     Priprava noveho zakona je zavaznym krokem k ukonceni
  euforicke casti transformacniho procesu a prechodu na stabilizovany
  stav, ktery:
  -   vychazi z dohod o skolske legislative,
  -   vyuziva zkusenosti s prubehem transformace vysokych skol
  a Akademie ved CR,
  -   navazuje na zkusenosti se zakonem c. 172, pripravou jeho
  neprijate novely a s novelou z 10.7.1993,
  -   respektuje tradice ceskeho vysokeho skolstvi,
  -   reflektuje legislativni vyvoj v evropskych zemich,
  -   bere v uvahu kompetentni nazory vsech, kteri zakon tvori,
  rozhoduji o nem a kterych se ruznym zpusobem dotyka.
     Prvni etapa pripravy zakona, kterou je zpracovani oficialniho
  navrhu zasad zakona a jeho predlozeni vlade, ma zavazny termin
  30.6.1994.
  
     Po ujasneni celkove koncepce skolske legislativy jednanimi
  na ministerske a poslanecke urovni probihala pripravna faze,
  v niz se na zaklade mnoha podkladu a v rade diskusi a jednani
  neoficialne vyjadrovaly a rysovaly zakladni predstavy o novem
  zakonu. Diskuse a jednani probihala predevsim v obdobi prosinec
  1993 az unor 1994. Podileli se na ni v ruznem rozsahu predevsim:
  -   pracovnici skupiny pro vedu a vysoke skolstvi MSMT a
  ministr Pitha,
  -   pracovnici Centra pro studium vysokeho skolstvi,
  -   clenove zvlastni komise Rady vysokych skol a MSMT,
  -   funkcionari (rektori, dekani) a dalsi spolupracovnici
  z vysokych skol,
  -   clenove Rady vysokych skol a Akreditacni komise,
  -   predstavitele Akademie ved CR,
  -   clenove poslanecke snemovny (zejmena poslanec Koucky)
  a politickych reprezentaci.
  
     K diskusi predlozena zakladni pracovni predstava o novem
  zakonu je neoficialnim materialem pro verejnou diskusi, ktera
  byla pripravena na zaklade sirokeho spektra nazoru, doporuceni
  a stanovisek z podkladovych materialu, diskusi, jednani, osobnich
  postoju a nazoru.
  
     Na zaklade vyhodnoceni stanovisek a doporuceni budou
  skupinou pro vedu a vysoke skolstvi MSMT za ucasti oficialnich
  predstavitelu zainteresovanych stran zpracovany zasady zakona,
  ktere po prijeti vedenim MSMT budou predlozeny do oficialniho
  pripominkoveho rizeni (behem kvetna 1994). Po zapracovani pripominek
  bude navrh zasad predlozen v cervnu 1994 vlade.
  
     Zasadnejsi pripominky, stanoviska a doporuceni k pojeti
  zakona a jeho zasadam jsou ocekavany do 26.3.1994, pripominky
  a doporuceni k detailum do 15.4.1994 na tyto adresy:
  
  Pisemne:
     podle moznosti na diskete v AmiPro, T602 nebo WP 5.1(5.0)
  
  MSMT - skupina 3 - VSzakon
  Karmelitska 7
  118 12 P r a h a 1 - Mala Strana
           Fax: 02 5193796
           E-mail: biolek@ sgi.msmt.cz
  s uvedenim predmetu (subject): K pojeti VS zakona (VSZAKV)
  nebo na adresu:
  
  Centrum pro studium vysokeho skolstvi
  U Luzickeho seminare 13
  
  118 00 Praha 1, Mala strana
  Fax: 02 541955
  
  
  B. Obecne principy
  
  
  1. Vysokoskolske vzdelavani je v zajmu
     -   statu v ramci vnitrni a zahranicni politiky,
     -   skolske, vedecke, umelecke, vyzkumne, kulturni,
  prumyslove, podnikatelske sfery,
     -   mladeze zajimajici se o vysokoskolske studium a
  studentu,
     -   ceske spolecnosti jako celku, tj. obcanu Ceske
  republiky a jejich zastupcu v zastupitelskych sborech.
  
     Cilem je, aby zakon tyto zajmy komplexne, vyvazene a
  funkcne legislativne zabezpecil.
  2. Zakon o vysokoskolskem vzdelavani
     -   nahradi zakon c. 172 ze dne 4.5.1990 o vysokych
  skolach, jeho novelu z 10.7.1993 a dosud platne pravni normy
  upravujici vedeckou vychovu a udelovani vedeckych hodnosti;
     -   predstavuje legislativni a navazne i prakticke
  ukonceni polistopadoveho transformacniho procesu. Predjima
  proto budouci, vyvojove stabilizovany stav na bazi existujiciho
  ustavniho pravniho stavu;
     -   respektuje spolecensky vyvoj v socialni a ekonomicke
  rovine;
     -   legislativne zabezpecuje celou, moderne a perspektivne
  pojatou, vysokoskolskou oblast a jeji vztahy k oblastem s ni
  bezprostredne souvisejicimi (vyzkum a vyvoj, kultura, zdravotnictvi
  apod.). Proto je zakon v obsahu a strukture koncipovan tak,
  ze primarne vymezuje a upravuje procesni cast a navazne cast
  institucionalni. Z toho vyplyva i nazev zakona.
  
  
  3. Pojeti zakona
     -   Zakon je formulovan v navaznosti na koncepci a
  zasady zakona o predskolnim, zakladnim, strednim a vyssim vzdelavani
  a dalsim vzdelavani, jehoz zasady jsou po pripominkovem rizeni
  zpracovavany k predlozeni vlade CR.
     -   Zakon odrazi vyvojove tendence v Evrope (integrace,
  mobilita, diverzifikace, spoluprace).
  
  
  4. V souladu s demokratickym pojetim prava
     zakon nevymezuje, co subjekt prava smi, ale vymezuje,
  co je predepsano a co neni dovoleno (co neni zakonem zakazano
  nebo predepsano, je dovoleno) a obsahuje sankcni ustanoveni.
  
  
  5. Zakon vymezuje vysokoskolske vzdelavani
     jako soucast systemu vzdelavani v Ceske republice, a
  tvori jeho treti (terciarni podle trideni UNESCO) uroven (zakladni,
  stredni, vysokoskolske).
  
  
  6. V souladu s potrebou a s vyvojem v CR a ve vyspelych zemich
     (doporuceni UNESCO, OECD) odrazi zakon nutnost zabezpecit
  legislativne diverzifikovanou soustavu studijnich prilezitosti
  vysokoskolskeho typu z hlediska zamereni a cilu (pro talenty
  a zajemce praktickeho i teoretickeho zamereni), a z hlediska
  institucionalniho a materialniho zabezpeceni (statni a nestatni).
  
  
  7. Zakon ma ramcovy charakter,
     coz znamena, ze zakon neurcuje vsechny podrobnosti tykajici
  se vysokoskolskeho vzdelavani a jeho struktur, ale vymezuje
  oblasti, ktere jsou legislativne zabezpeceny normami nizsi
  pravni sily (statuty instituci, omezene a jmenovite vyhlasky
  MSMT).
  
  
  8. V souladu s koncepci jednoty vzdelavani a tvurci prace
     (vedy, vyzkumu, inzenyrske, umelecke, klinicke aj. tvorby)
  jako atributu vysokoskolskeho vzdelavani, vytvori zakon spolecny
  ramec pro diverzifikovanou a strukturovanou soustavu procesu
  a instituci, ktere vymezuji a zabezpecuji neoddelitelne a integrovane
  tvurci cinnosti a vzdelavani vychazejici z aktualni svetove
  urovne vedeckych poznatku, technologii, pristupu a postupu
  a z jejich vyvojovych trendu.
  
  
  9. Akreditace a evaluace
     Zakon vymezuje akreditaci (a akreditacni organ) a evaluaci
  jako zasadni vzajemne oddelene postupy ke sledovani, hodnoceni,
  garantovani a statnimu uznani urovne ve vysokoskolske oblasti.
  
     Akreditace je proces vedouci k vydani statniho zmocneni
  ve vysokoskolske oblasti. Proti stavajicimu stavu je v zakonu
  posilen.
     Evaluace je proces komplexniho hodnoceni urovne vysokoskolskeho
  vzdelavani a vzdelavacich instituci. Zakon evaluaci vyzaduje
  a predpoklada jeji periodicke opakovani.
  
  
  10. Zakladni instituci vysokoskolske sfery je vysoka skola.
     Je pravnickou osobou se zakonem vymezenou pravni subjektivitou
  a ma:
     -   podle typu vysoke skoly odlisenou autonomii, samostatnost
  a samospravu umoznujici, aby o vsech zalezitostech vysoke skoly
  rozhodovaly organy vysoke skoly s vyjimkou zakonnych omezeni,
     -   otevrenost, odpovednost a pruhlednost, umoznujici
  respektovani zajmu spolecnosti ve vysokoskolskem vzdelavani
  a verejnou kontrolu nad statnim majetkem, prostredky z verejnych
  zdroju a hospodareni s nimi,
     -   odpovidajici vztahy ke statu v zakonem vymezenych
  oblastech.
     Cilem je pri tom takove zakonne vymezeni, aby
     -   byla vyvazena relace mezi autonomii, samostatnosti,
  samospravou a otevrenosti, zodpovednosti a pruhlednosti,
     -   statni vliv byl omezen pouze na funkcne nutnou
  miru,
     -   byla vymezena funkcni, hierarchicka, demokraticka
  struktura rizeni s primou osobni rozhodovaci pravomoci a s
  primou osobni odpovednosti, vychazejici z principu subsidiarity
  (na kazde ridici urovni jsou jen takove kompetence, ktere nemuze
  efektivne zabezpecit nizsi uroven).
  
     Vedle vysoke skoly vymezuje zakon dalsi instituce, ktere
  patri do vysokoskolske sfery, ale nemaji statut vysoke skoly.
  
  Vysvetleni:
  K nazvu a bodum 2 a 3:
  
  a)  Primarnim zajmem statu, vlady, spolecnosti je vzdelanost
  (uroven, rozsah, distribuce, kvalita), zajem o rozvoj poznatku
  a pripravenost na povolani a zivot. Podle pozadavku na vzdelanost
  a na postaveni ve vseobecne kulturni sfere musi byt vytvareny,
  meneny a rozvijeny struktury, ktere budou vzdelanost zajistovat.
  Proto zakon nejdrive vymezuje a legislativne osetruje procesy
  (vysokoskolske vzdelavani, vyzkum, priprava k vedecke praci)
  a subjekty techto procesu a teprve nasledne vymezuje instituce,
  jejich strukturu, rizeni a financovani. Je to zasadni zmena
  proti stavajicimu vysokoskolskemu zakonu, ktery primarne vymezuje
  instituce (vysoke skoly, fakulty ev. dalsi) a teprve nasledne
  vymezuje vzdelavaci aktivity techto instituci a subjekty aktivit
  (studenty, ucitele).
  
  b)  Zakon o zakladnim a strednim skolstvi je take koncipovan
  jako zakon o vzdelavani. Prosel vnejsim pripominkovym rizenim
  bez zpochybneni koncepce.
  
  c)  Stejny charakter maji zahranicni zakony, napr.:
     -   britsky - Further and Higher Education Act 1992,
     -   holandsky - The Netherlands Higher Education and
  Research Act platny od 1.8.1993,
     -   rakousky Spolkovy zakon o studijnich programech
  odbornych vysokych skol platny od 1.10.1993.
  
  4.  Na urovni evropskych struktur je vysokoskolskemu vzdelavani
  venovan specialni program Rady Evropy (Legislative Reform Programme
  for Higher Education), k jehoz nekterym materialum bylo rovnez
  prihlednuto.
  K bodu 10:
  
     Neni a nemuze byt cilem a smyslem zakona definovat vysokoskolske
  vzdelavani. Vzdelavani, vzdelanost, vzdelani jsou komplexni
  obecne pojmy, jejichz interpretace a obsahove vymezeni ma vyrazny
  prvek subjektivniho vnimani, jisteho typu kvality osobnosti,
  komunity, spolecnosti. Proces vzdelavani ma slozku cilevedomou
  a spontanni, pricemz za studium se povazuje slozka cilevedoma.
  Ani zde vsak neni mozne taxativne vyjmenovat s jednoznacnym
  pravnim vykladem, co je vysokoskolske studium. Lze patrne akceptovat
  tyto jeho atributy:
  -   je to studium pomaturitni, nepovinne, systematicke a
  rizene,
  -   ma rozsah nejmene 3 normativnich skolnich roku,
  -   vychazi z aktualni svetove urovne poznatku, technologii,
  pristupu a postupu a jejich vyvojovych trendu,
  -   z hlediska naslednosti je to posledni forma vzdelavani,
  ktera po dosazeni vzdelani zakladniho a stredniho vede ke statem
  uznavanemu stupni vzdelani vysokoskolskeho,
  -   formou a obsahem je srovnatelne s vysokoskolskym vzdelanim
  ve vyspelych zemich Evropy a sveta a v techto zemich je uznano
  za ekvivalentni,
  -   spociva na osobnostech, jejichz ucitelske pusobeni je
  zalozeno na vlastnich profesionalnich nebo tvurcich cinnostech
  vysoke intelektualni a profesionalni urovne (veda, vyzkum,
  umelecka tvorba apod.),
  -   jeho ukonceni je vyjadreno absolutoriem a udelenim akademickeho
  titulu nebo hodnosti,
  -   zahrnuje prednasky, cviceni, seminare, konzultace, prace
  na projektech, samostatne studium, exkurze, praxe, studijni
  pobyty, laboratorni cinnosti, zkousky, obhajoby apod.
  
     Tento vycet atributu neni vsak ani vycerpavajici ani
  uplny. Proto jej nelze uvadet v zakonu.
  
  C. Zakladni teze zakona
  
  
  a) Studijni a tvurci programy
  
  11.  Zakladem vysokoskolskeho studia vsech typu je studijni
  program a tvurci program.
     Studijni program je organizacni jednotkou kompletniho
  vysokoskolskeho studia, zahrnujici:
     -   cile studijniho programu,
     -   vstupni podminky jako predpoklad k prijeti ke studiu
  programu,
     -   studijni plan (kurikulum) jako usporadany seznam
  povinnych a volitelnych kursu (predmetu) a dalsich studijnich
  aktivit, jejich normativni rozsah, delka a forma studia,
     -   personalni, materialni, informacni a organizacni
  zabezpeceni realizace programu,
     -   studijni a zkusebni rad,
     -   forma ukonceni studia vcetne udelovaneho titulu.
  
     Studijni programy vysokoskolskeho studia jsou podmineny
  tvurcimi programy jednotlivych osobnosti, ktere studijni programy
  garantuji a realizuji, jejich tymu a studentu. Tvurci programy
  zahrnuji projekty tvurcich cinnosti, jejich realizaci, zvladnuti
  a prezentaci. V souladu s tvurci svobodou zakon nevymezuje
  formy a detaily tvurcich programu, pouze je ve vztahu k vysokoskolskym
  studijnim programum vyzaduje v odpovidajicim rozsahu a urovni,
  ktere jsou predmetem evaluace a podminkou akreditace.
  
  12.  Zakon vymezuje tyto zakladni typy vysokoskolskych studijnich
  programu:
     -   univerzitni,
     -   neuniverzitni (vysokoskolske profesni, odborne),
     -   vysokoskolske zajmove.
     Prvni dva typy studijnich programu jsou plnohodnotne,
  vedou k uplnemu vysokoskolskemu vzdelani a takto jsou klasifikovany
  v pracovne pravnich vztazich. Jsou odliseny cili studijnich
  programu, jejich obsahovym zamerenim a organizacnim zabezpecenim.
  
     Studijni program univerzitniho typu preferuje obecne
  teoreticke vzdelavani zabezpecujici flexibilitu ve vykonu povolani,
  vede k udeleni akademickeho titulu. Sleduje propojeni vedy
  a vyuky a zahrnuje i programy zamerene na pripravu k vedecke
  praci vedouci k udeleni akademicke hodnosti PhD. Je podminen
  tvurcimi programy badatelskeho a vedeckeho vyzkumu, programy
  inzenyrskymi nebo umeleckymi a publikacni cinnosti.
  
     Studijni program neuniverzitniho typu (vysokoskolskeho
  profesniho, odborneho typu) preferuje profesni pripravu na
  aktualnim teoretickem zaklade. Je zameren na aktualni, intelektualne
  narocna povolani, primarne pocita s odchodem absolventa do
  praxe. Pruchodnost na univerzitni typ neni bezna, ale je mozna.
  Je podminen tvurcimi programy cileneho (uzivatelskeho) vyzkumu
  a vyvoje a na reseni problemu praxe. Vede k udeleni akademickeho
  titulu.
  
     Studijni program vysokoskolskeho zajmoveho typu vzdelavani
  je zameren na prohloubeni vedomosti a znalosti jako zajmove
  cinnosti dospelych (vcetne senioru). V pripade postgradualniho
  studia je podminen absolvovanim vysokoskolskych programu univerzitniho
  nebo neuniverzitniho (vysokoskolskeho profesniho, odborneho)
  typu. Nevede k udeleni akademickeho titulu.
  
  13.  Zakon vymezuje statni uznani studijniho programu a zakonne
  dusledky statniho uznani. Statni uznani zahrnuje zmocneni
     -   k realizaci oborovych trid studijnich programu,
     -   k vydavani urednich dokumentu o zvladnuti studijniho
  programu nebo jeho ucelene casti (za ucelenou cast se povazuje
  systematicke plneni studijniho programu ukoncene zkouskou a
  ukonceni studia podle studijniho radu),
     -   k udelovani akademickych titulu a hodnosti po uspesnem
  zvladnuti studijnich povinnosti.
     Statni zmocneni udeluje ministr na zaklade vysledku evaluace
  a nutneho a souhlasneho vyroku akreditacniho organu. Udelene
  statni zmocneni je casove omezeno, tj. periodicky se obnovuje.
  V oduvodnenych pripadech muze byt predcasne zruseno nebo omezeno
  na zaklade nutneho a souhlasneho vyroku akreditacniho organu.
  
  
  14.  Ruzne typy studijnich programu a forma jejich zvladani
  jsou realizovany tak, aby vytvarely siroce pruchodny system
  studijnich prilezitosti. Studijni programy jsou evidovany co
  do obsahu a organizace studia v celostatni, verejne pristupne
  informacni databazi, ktera se pravidelne inovuje.
  
     Studijni programy jsou koncipovany tak, aby studentum
  umoznovaly:
     -   vybrat si z tridy oborovych studijnich programu
  a sestavit si individualni studijni plan,
     -   zvladnout studijni program na jedne vysoke skole
  nebo na vice vysokych skolach,
     -   studijni programy kombinovat.
  
  
  15.  Podle zakona lze vysokoskolske studium uskutecnovat jako
  studium:
     -   radne, tj. s plnou ucasti na vzdelavacich akcich
  podle studijniho programu, organizovanych jako hlavni aktivita
  celodenniho rozsahu,
     -   mimoradne, tj. s castecnou ucasti na vzdelavacich
  akcich podle studijniho programu, organizovanych jako vedlejsi
  nebo casove rozlozena aktivita,
     -   distancni, tj. casove a prostorove distribuovane,
  individualizovane a predpokladajici samostatne zvladani studijniho
  programu.
  
  16.  Zakon vymezuje vysokoskolske studium jako
     -   uplne, predpokladajici uspesne zvladnuti a radne
  ukonceni celeho studijniho programu a ziskani akademickeho
  titulu,
     -   neuplne ale uznane, predpokladajici uspesne zvladnuti
  a radne ukonceni ucelene casti studijniho programu,
     -   neuznane, predpokladajici cast studia, ktera nebyla
  radne ukoncena.
  
  
  17.  Studium je potvrzeno statem uznanym dokladem o
     -   vykonanych zkouskach a o kumulativni mire zvladnuteho
  obsahu (napr. v podobe poctu kreditu), coz umozni uznani ukoncene
  casti studia a vystaveni vysvedceni o jejim absolvovani, pripadne
  nasledne pokracovani za vymezenych podminek,
     -   absolutoriu a po splneni predepsanych podminek
  i o udeleni akademickeho titulu nebo hodnosti.
  
     Zakon vymezuje tyto statem uznane akademicke tituly:
     -   Neuniverzitni (profesni, odborny) bakalar, Bc.
     -   Magisterske - Mgr., Ing., MUDr., MVDr., pripadne
  dalsi zduvodnene tituly (pozaduje se obnoveni Ing. arch., objevuje
  se i pozadavek na obnoveni JUDr.).
  
  
  18.  Zakon sjednoti stavajici vedeckou vychovu a doktorandske
  studium v jediny system pripravy k vedecke praci. Studijni
  programy tohoto typu predpokladaji ukoncene magisterske studium.
  Vychazeji z tvurciho programu vedeckeho typu, zahrnuji reseni
  vyzkumnych uloh. Jde prevazne o individualni studium, jehoz
  podrobnosti upravi vyhlaska. Studijni programy pripravy k vedecke
  praci konci udelenim akademicke hodnosti "doktor" s oznacenim
  PhD. (uvadenym za jmenem). Udeleni teto hodnosti predpoklada
     -   vlastni vedecky vykon prokazany publikacni cinnosti
  a obhajenou disertacni praci,
     -   vseobecnou a oborovou vzdelanost prokazanou uspesne
  vykonanou rigorozni zkouskou.
     Tituly "kandidat ved" - CSc. a "doktor ved" - DrSc. se
  nebudou nadale udelovat - prislusne pravni normy se zrusi.
  
  
  19.  Vysokoskolske studium se ridi studijnim a zkusebnim radem,
  jehoz zasady urcuje zakon, podrobnosti obsahuje statut vzdelavaci
  instituce.
  
  
  b) Subjekty vysokoskolskeho vzdelavani
  
  2O.  Student
     Upravit a upresnit stavajici zakonne vymezeni s vyuzitim
  pripravene novely a dosavadnich zkusenosti (zahranicni studenti,
  zdravotne postizeni studenti, statem financne podporovani studenti,
  studenti samoplatci, atd.).
  
  
  21.  Ucastnik vysokoskolskeho studia
     je osoba, ktera se ucastni zajmoveho vysokoskolskeho
  studia, neni vsak radnym studentem.
  
  
  22.  Pracovnici vysokych skol, akademickych instituci a zarizeni.
     Pedagogicky pracovnik - pracovnik, jehoz poslanim a pracovni
  naplni jsou vzdelavaci cinnosti v doplnkovych, ale nutnych
  oborech, a vlastni celozivotni studijni cinnosti k udrzeni
  profesionalni urovne (telovychova, sport, jazyky tam, kde nejsou
  hlavnim studijnim oborem a kde obor neni rozvijen jako vedecka
  disciplina).
     Typy - lektor, instruktor atd.
  
     Akademicky pracovnik - pracovnik s pusobnosti v oblasti
  tvurcich a vzdelavacich cinnosti vysokoskolske urovne, ktere
  jsou vzajemne nezastupitelne a jsou aktualizovatelne. Rozsah
  a casovy rezim tvurcich a vzdelavacich cinnosti je dan konkretnimi
  podminkami. Jde o tyto profesni kategorie:
     -   asistent (muze to byt i student ve vedecke priprave),
     -   vedecky, umelecky, odborny asistent
     -   docent,
     -   mimoradny profesor,
     -   radny profesor,
     -   hostujici profesor,
     -   honorarni profesor,
     -   emeritni profesor.
  
     Akademicky funkcionar - akademicky pracovnik, ktery na
  zaklade jmenovani (volby) vykonava zakonem vymezenou akademickou
  funkci (rektor, prorektor, dekan, prodekan).
  
     Pracovnik - ostatni pracovnik podle bezne klasifikace
  (odborny, ridici, administrativni, ...), zvlastni postaveni
  ma kvestor a tajemnik fakulty - stavajici uprava.
  
  23.  Zakon rozlisuje jmenovani docentem ci profesorem od prijeti
  na funkcni misto a upravuje pracovne pravni vztahy.
  
     Jmenovani je akt prokazani a verejneho uznani dosavadnich
  tvurcich (vedeckych, umeleckych, ...) a vysokoskolskych vzdelavacich
  cinnosti, jako predpoklad jejich dalsiho vykonavani a rozvijeni.
  Zasady jmenovani jsou urceny zakonem, jmenovaci algoritmus
  je urcen vyhlaskou ministerstva o habilitacnim a jmenovacim
  rizeni a statutem vysoke skoly.
  
     Prijeti na funkcni misto (ustanoveni) je vytvoreni pracovne
  pravniho vztahu mezi pracovnikem a instituci.
     Nutnou podminkou pro prijeti na pracovni misto docenta,
  profesora, mimoradneho profesora je habilitace a jmenovani
  docentem, profesorem. Jmenovani nezaklada narok na funkcni
  misto.
     Pracovni mista vedoucich pracovist, pedagogickych a akademickych
  pracovniku se obsazuji:
     -   konkursem,
     -   na zaklade nabidky v pripade vyznacnych osobnosti,
  za podminek urcenych akademickou radou,
     -   vyberem bez konkursu za podminek urcenych statutem.
     Podminky prijimani jsou urceny prijimacim radem.
  
     U pracovniku s definitivou a vyjimecne u jinych osobnosti
  se zavadi tvurci dovolena (sabbatical) pri zachovani pracovniho
  mista, a to ve vymezene delce a po vymezene dobe nepretrziteho
  pusobeni na vysoke skole. Podminky a dalsi naroky urcuje vyhlaska
  ministerstva a statut.
  
     Pracovni smlouvy pedagogickych a akademickych pracovniku
  se uzaviraji na dobu urcitou, u profesoru a vyjimecne u jinych
  osobnosti na dobu neurcitou (eventuelne definitiva). Pracovni
  smlouva se uzavira s vysokou skolou.
  
     Ponechavaji se stavajici podminky odchodu do duchodu,
  vyhlaskou se upravuje pusobeni hostujicich profesoru a zahranicnich
  ucitelu.
  
  
  24.  Skupiny pracovniku
     Akademicka obec - upresnene stavajici vymezeni na zaklade
     zkusenosti.
     Zvazit, zda nezavest kategorie
     - profesorsky sbor - spolecne oznaceni pro vsechny
     profesory instituce,
     - akademicky sbor - spolecne oznaceni pro vsechny
     akademicke pracovniky instituce.
  c) Vysokoskolske instituce
  
  25. Vysokoskolske instituce jsou:
     - vysoke skoly,
     - akademicke instituce,
     - akademicka zarizeni.
  
     Vysoka skola:
     -   je zakladni jednotkou terciarni soustavy vzdelavani
  CR ve vztahu k verejnosti, statu a v mezistatnich vztazich,
     -   rozsahem a obsahovym zamerenim vychazi ze zajmu
        spolecnosti, moznosti statu a tvurci svobody,
     -   je vzdelavaci a podle charakteru vysoke skoly,
        badatelskou, vyzkumnou, umeleckou, vyvojovou,
        kulturni,....   instituci, ktera je zakladem
  socialniho,       ekonomickeho a kulturniho rozvoje statu
  a rozvoje     tvorivosti a poznani,
     -   je pravnickou osobou s pravni subjektivitou v ramci
        zakona,
     -   obvykle se cleni na dalsi slozky, zejmena fakulty,
     -   ma zakladaci listinu,
     -   ma statem registrovany statut jako pravni normu,
     -   jeji hlavni naplni je realizace akreditovanych
        vysokoskolskych akreditovanych studijnich programu
  na     zaklade statniho zmocneni,
     -  ma statni zmocneni pro udelovani akademickych titulu
        a hodnosti,
     -   principialne muze poskytovat studium ve vsech typech
        akreditovanych vysokoskolskych studijnich programu,
     -   ma dostatecny pocet zapsanych studentu (pocet by
  mel     vyplynout z diskuse).
     Typy vysokych skol:
     Vysoka skola univerzitniho typu:
     ma zmocneni:
     -  udelovat akademicke tituly a akademickou hodnost
  PhD.,
     -  provadet habilitacni rizeni a udelovat hodnost docent
        a profesor,
     -  ma dostatecne siroke spektrum studijnich programu,
  
     -   je uznavanou tvurci (vedeckou, umeleckou, inzenyrskou)
        instituci.
  
     Vysoka skola neuniverzitniho (vysokoskolskeho profesniho,
  odborneho) typu
     -   ma zmocneni k udelovani titulu bakalar (Bc.),
     -   realizuje studijni programy neuniverzitniho (vysokoskolske
  profesniho, odborneho) typu
  
     Typ vysoke skoly je urcen na zaklade evaluace a
     akreditace.
     Nazev vysoke skoly nesmi byt v rozporu s typem skoly.
   Nazev   vysoke skoly schvaluje ministr po nutnem a souhlasnem
  vyroku   akreditacniho organu.
  
     Akademicka instituce :
     -   ma zmocneni k realizaci akreditovanych studijnich
        programu, pripadne jejich ucelene casti. Vyuka
  vsak    neni hlavni naplni jeji cinnosti,
     -  ma dohodu s vysokou skolou o udelovani akademickych
        titulu a hodnosti
  
     Akademicke zarizeni vytvari pro vysoke skoly a akademicke
     instituce zazemi nutne pro realizaci studijnich programu,
     aniz je samo primo realizuje (knihovny, univerzitni
     nemocnice a pod).
  26. Vysoke skoly vojenske a policejni jsou urceny pouze pro
     vzdelavani v ramci tech casti studijnich programu, ktere
     nelze efetivne zabezpecit ostatnimi vysokymi skolami.
     Nektere kapitoly zakona jsou doplneny resortnimi predpisy.
  
  
  27. Vysoka skola podle zakona je:
     vysoka skola statni :
     -   je zrizena statem
     -   je dominantne financovana statem,
     -  ma statni zmocneni k realizaci studijnich programu,
     -   ma statni zmocneni k udelovani alespon nekterych
  akademickych titulu   a hodnosti.
     vysoka skola statem uznana:
     -   je zrizena legitimne pravnickou nebo fyzickou osobou,
     -   ma statni zmocneni k realizaci akreditovanych studijnich
  programu,
     -   muze mit statni zmocneni k udelovani akademickych
  titulu a hodnosti.
     -   muze mit statem garantovane normativni financovani
  pedagogickeho vykonu nebo muze byt nenormativne statem podporovana.
  
     Statni vysoka skola je zrizena zakonem.
     Zalozeni (pravnicka nebo fyzicka osoba) a provozovani
  statem   uznane vysoke skoly vyzaduje statni zmocneni a
  rozhodnuti o podminkach financovani.
  
  
  d) Prava, povinnosti a sprava vysoke skoly
  
  28. Prava, povinnosti a sprava vysoke skoly se lisi podle
  typu vysoke skoly. Z tohoto hlediska se vysoke skoly deli
  na:
     - statni
        = univerzitniho typu
        = neuniverzitniho (vysokoskolskeho profesniho,
         odborneho) typu
     - statem uznane
        = univerzitniho typu
        = neuniverzitniho (vysokoskolskeho profesniho,
         odborneho typu) typu
  
  29. Statni vysoka skola univerzitniho typu
     rozhoduje samostatne o:
     -   vnitrni organizacni a funkcni strukture vysoke
  skoly,
     -  poctu a strukture zamestnancu,
     -  strukture studijnich programu a jejich naplni,
     -  poctu prijimanych studentu,
     -  pozadavcich pro prijeti ke studiu,
     -   pouziti ziskanych financnich prostredku, krome
  prostredku ucelove vazanych,
     -   majetku, ktery vlastni,
     -  akademickych obradech, jejich obsahu a forme,
     -   pravnim postaveni soucasti vysoke skoly, zejmena
  fakult (pravo jednat ve stanovenych vecech jmenem svym nebo
  jmenem skoly).
  
     Podminkou priznani prava soucasti vysoke skoly (fakulty)
     jednat vlastnim jmenem je, aby ve statutu vysoke skoly
  byly upraveny kompetence a vazby, ktere vznikaji pri poskytovani
     vykonu dane soucasti ostatnim soucastem skoly a nenarusuji
     integritu vysoke skoly. Soucasti skoly jsou pri jednani
     vlastnim jmenem vazany tez smernicemi vysoke skoly.
  
  30 . Spravu statni vysoke skoly univerzitniho typu vykonavaji:
     -   Rektor a v jeho podrizenosti prorektori a kvestor
     -   Akademicky senat - voleny samospravny organ
     -   Akademicka rada - jmenovany a schvalovany spravni
  organ
     -   Akademicky soud - voleny disciplinarni organ.
  
     Vysoka skola univerzitniho typu se ridi zakonem, vyhlaskami
     vydanymi na zaklade tohoto zakona k jeho provedeni a
  statuty   skoly prijatymi na tomto pravnim zaklade. Rektor
  se ve    vymezenych zalezitostech verejneho zajmu ridi rozhodnutimi
     a pokyny ministra.
  
     Zakon nove vymezuje vztahy mezi kompetencemi a odpovednosti
     rektora, akademickeho senatu a akademicke rady tak, aby
     kompetence a odpovednost:
     -   byly vyvazene a funkcni s jasne vymezenou pravni,
  osobni a akademickou odpovednosti,
     -  zabezpecovaly vztahy ke statu a verejnosti.
  
     Pracovni navrh predpoklada tyto zmeny proti stavajicimu
     stavu:
     -   posileni postaveni rektora v jeho pravech i osobni
  odpovednosti za vysokou skolu a jeji soucasti / prima podrizenost,
  jmenovani a odvolani vedoucich pracovniku vsech soucasti vysoke
  skoly - kvestora, dekanu, reditelu, vedoucich),
     -   transformace stavajici vedecke(umelecke rady na
  spravni organ s pracovnim nazvem akademicka rada a schvalovacimi
  kompetencemi v oblasti vzdelavacich a tvurcich cinnosti, rozvoje,
  operativnich problemu a financovani - predsedou je rektor,
  cleny ex oficio     prorektori a kvestor, minimalne tretina
  clenu jsou osobnosti z mimoskolske oblasti (nejen vedecke nebo
        umelecke komunity),
     -   dominantni orientace akademickeho senatu na volbu
  kandidata na rektora, schvalovani prorektoru a akademicke rady
  a globalni kontrolni cinnosti (schvalovani vyrocni zpravy o
  cinnosti vysoke skoly, hodnoceni cinnosti rektora, schvalovanych
  funkcionaru a organu, predkladani navrhu na opatreni atd),
     -   ve vymezenych oblastech celoskolskeho zajmu je
        rozhodnuti akademicke rady a akademickeho senatu
   pro    odpovidajici slozky vysoke skoly zavazne,
     -   Akademickemu soudu, ktery je v navrhu novym organem,
  by prisluselo konat odvolaci rizeni v disciplinarnich vecech
  clenu akademicke obce. Mohl by pusobit tez jako smirci nebo
  rozhodci organ v ostatnich sporech mezi cleny akademicke obce.
  
  
  31. Zakon stanovi:
     -   procentualni slozeni clenu akademickych senatu
  a akademickych rad v souladu s mirou vyznamu a odpovednosti
  za vysokou skolu,
     -  minimalni a maximalni pocet clenu,
     -   pro akademickou radu minimalni procento externich
  clenu.
  
  32. Rektor ridi vysokou skolu, za vysokou skolu odpovida
  v   pravnim i akademickem smyslu a vysokou skolu zastupuje.
  
     Za vysokou skolu odpovida:
     -  statu a verejnosti jako osoba statem jmenovana,
     -  akademicke obci vysoke skoly jako osoba ke jmenovani
        navrzena volbou.
  
     Rektor je jmenovan
     a) presidentem Ceske republiky (kontrasignace)
     b) predsedou vlady
     c) ministrem
     V diskusi je treba zvazit vyhody a nevyhody vsech
     alternativ.
     Kandidata na rektora voli z profesoru vysoke skoly
     akademicky senat.
  
  33.  Zakon vymezuje akademickou pudu (ve stavajicim zakonu
  nebyla), ale vzhledem ke stavu kriminality misto absolutni
  nedotknutelnosti nezakazuje vstup policie na akademickou pudu
  v pripadech vymezenych zakonem.
  
  
  34.  Statni vysoka skoly neuniverzitniho (vysokoskolskeho
  profesniho, odborneho) typu, vysoke skoly vojenske a policejni.
     Tyto vysoke skoly jsou plnohodnotnymi vysokymi skolami,
  ale  jejich charakter vyzaduje zakonnou upravu odchylek proti
     vysokym skolam univerzitniho typu. Jde predevsim o:
     -  omezeni vlivu samospravy,
     -  posileni vlivu vedeni vysoke skoly a statni spravy,
     -  jistou podrizenost resortnim ministerstvum.
        Vymezeni a upresneni vyplyne z sirsi diskuse, hodnoceni
        a   rozboru.
  
  
  e) Stat a vysoke skoly
  
  35.  Stat zarucuje vysokym skolam akademicke svobody, tj.
  svobodu mysleni, projevu, vyuky, vedecke a umelecke tvurci
  prace, svobodu osobnosti a dalsi ve smyslu Listiny lidskych
  prav, ustavy CR a zakonu. Jednani proti temto obcanskym
     zakonum podleha obcanskemu sankcnimu (disciplinarnimu,
     prestupkovemu, trestnimu ) radu.
  
     V souladu s univerzitni tradici je akademickym slibem
  dana povinnost jednat v duchu pravdy, dobra, krasy a demokracie,
     v souladu s etickymi principy a s odpovednosti pred
     vlastnim svedomim, akademickou obci a lidskym  spolecenstvim.
  Plneni techto akademickych povinnosti nelze vymahat nebo postihovat
  podle obcanskych zakonu. Lze je vymahat nebo postihovat jen
  na akademicke urovni.
     Proto akademicti pracovnici a studenti podlehaji na zaklade
  slibu akademicke disciplinarni pravomoci vykonavane organem
   akademicke disciplinarni pravomoci (akademicky soud, rektor).
  
  36. Stat je ve vztahu k vysokym skolam predstavovan a zastupovan:
     -   ministrem a ministerstvem skolstvi, mladeze a telovychovy
  (ve stavajici strukture vlady) u vysokych skol vojenskych a
  policejnich spolu s resortnimi ministry ministerstvy,
     -  akreditacnim organem.
     Jejich prostrednictvim stat zejmena:
     -  formuluje politiku vlady ve vysokoskolskem vzdelavani,
        vyzkumu a vyvoji, koordinuje a zabezpecuje jeji
        naplnovani z urovne vlady,
     -  zabezpecuje ze statniho rozpoctu financni prostredky,
        urcuje pravidla jejich rozdelovani a podle prijatych
        pravidel je prideluje vysokym skolam a dalsim
        akademickym institucim,
     -   kontroluje hospodareni s prostredky ze statnich
  zdroju,
     -   vytvari zakonne pravni normy a registruje statuty
  vysokych skol
     -  stanovi pravidla pro habilitacni rizeni, jmenovaci
        rizeni profesoru a pro udelovani akademicke hodnosti
        PhD.,
     -  poskytuje celkove informace o vysokem skolstvi vlade,
        verejnosti a zahranicnim partnerum,
     -  formou uceloveho financovani podporuje rozvoj obsahu
        i forem studia
     -  v souladu s vyroky akreditacniho organu udeluje/odnima
        statni uznani a zmocneni realizovat studijni programy.
  
  
  f) Akreditace a evaluace
  
  37. Akreditacni organ (komise, rada, gremium) :
     -  je nezavisly, expertni organ pri MSMT (neni
        organem zastupitelskym ani organem ministrovi skolstvi
        nebo ministerstvu podrizenym, ministerstvo vsak
        zabezpecuje jeho cinnost),
     -   je ustaven z vyznamnych, uznavanych osobnosti
        usnesenim vlady,
     -   v jeho cele stoji predseda (voleny/jmenovany),
  ktery je zodpovedny za cinnost akreditacniho organu ministrovi
  a poslanecke snemovne,
     -   cleny jmenuje/odvolava vlada na navrh ministra
  SMT a po projednani s:
           *   rektory vysokych skol,
           *   predstaviteli ostatnich akademickych
  instituci,
           *   predstaviteli vedy, vyzkumu, kultury,
  atd,
           *   Radou vlady pro vedecke cinnosti a
  vyvoj technologii (pokud bude existovat),
     -   funkcni obdobi clenu je casove omezeno a slozeni
  organu je pravidelne po castech obmenovano,
     -   ma komory pro oblast univerzitni, neuniverzitni
  (vysokoskolskou profesni, odbornou), ktere jsou vzajemne propojene
  a spolupracuji.
  
     Zasadni pravomoci akreditacniho organu je prijimani
     stanovisek a vyroku:
     -   k udelovani nebo odejmuti statniho uznani, k zmocneni
  pro realizaci studijnich programu a k udelovani akademickych
  titulu a hodnosti,
     -   ke zrizeni nebo zruseni vysoke skoly,
     -   k pozastaveni, omezeni nebo odneti prava vysoke
  skoly konat statni zkousky, habilitacni a jmenovaci rizeni
     -   ke jmenovani garantu odbornych komisi pro udelovani
  PhD.,
     Stanovisko akreditacniho organu je nutnou, kvalifikovanou
  podminkou pro rozhodnuti ministra.
  
     Akreditacni rizeni provadi akreditacni organ :
     -   z vlastni iniciativy,
     -  na zadost vlady, ministra nebo poslanecke snemovny,
     -  na zadost vysoke skoly.
  
     Vytvoreni a cinnost akreditacniho organu podleha kontrole
     dozorci komise ustavene poslaneckou snemovnou. Dozorci
     komise hodnoti cinnost akreditacniho organu na zaklade
     pravidelne zpravy o cinnosti a ma pravo predkladat doporuceni
  jeho predsedovi, ministrovi a jeho prostrednictvim vlade.
  
  38.  Vysoka skola provadi periodickou evaluaci cinnosti vysoke
  skoly jako celku a vsech jejich slozek vcetne hospodareni s
  pridelenym statnim financnim prispevkem. Vysledky evaluace
  vysoke skoly predklada ministrovi, akreditacnimu organu a statnim
  kontrolnim organum. Informace o vysledcich evaluace se zverejni
  v tisku.
     Evaluace je podkladem pro akreditacni rizeni .
  
  
  g) Financovani a hospodareni vysokych skol
  
  39. Formy a pravidla financovani jsou urcena zakonem takto:
     -   Statni vysoke skoly jsou prispevkove organizace
  neziskoveho typu (forma zavisi na legislativnim vyvoji).
     -   Statni, statem dotovane a statem podporovane vysoke
  skoly ziskavaji statni prispevek z rozpoctu CR.
     -  Statni prispevek ma slozky:
        normativni urcenou :
           = vzdelavacim vykonem vysoke skoly,
           = tvurcim vykonem vysoke skoly,
           = normativnimi zakladnimi provoznimi prostredky.
        Indikatory vyse uvedenych kriterii budou urceny
        zvlastni pravni normou.
  
        ucelovou zahrnujici zejmena :
           = investice, havarie, specificke podminky,
      rozvojove programy.
  
     Normativni slozka predstavuje pro vysoke skolstvi A%
   z castky urcene statnim rozpoctem, hodnota A je soucasti
  rozpoctovych pravidel.
  
     -   Pravidla pro rozdeleni rozpoctovych prostredku
  a vlastni rozdeleni je po projednani na porade rektoru vysokych
  skol predkladano poslanecke snemovne.
     -   Statni prispevek je podminen podepsanim dohody
  o podminkach financovani mezi ministrem a rektorem.
     -  Statni prispevek poskytuje vysoke skole ze sveho
        rozpoctu plne ten rezort, ktery je zrizovatelem
  vysoke      skoly.
     -   Vysoka skola je odpovedna za vyuziti statniho prispevku
  statnimu utvaru, ktery prispevek z rozpoctu poskytuje. Tomu
  je povinna predkladat i zpravy o stavu a hospodareni vysoke
  skoly.
     -   Prispevek pro statni vysokou skolu zahrnuje narokove
  normativni cast.
     -   Pro statni vysokou skolu garantuje stat takovy
   prispevek, aby byla schopna zakladnich funkci za statem vymezenych
  podminek.
     -  Prispevek pro statem dotovanou vysokou skolu zahrnuje
        narokove slozku normativni casti na vzdelavaci
  vykon       a socialni prispevek podle stejnych pravidel
  jako u      statnich skol.
     -   Statem uznane vysoke skoly mohou ziskat statni
  prispevek na zaklade vladnich programu podpory skolstvi.
     -   Rozdeleni normativniho statniho prispevku uvnitr
  vysoke skoly je v pravomoci vysoke skoly - rektora a akademicke
  rady.
     -  Vnitrni struktura vysoke skoly neovlivnuje prispevek
        statu na jeji financovani.
     -  Vysoke skoly jsou opravneny ziskavat dalsi prostredky
        od regionu nebo jinych spravnich utvaru, vlastnim
        podnikanim, ziskavanim grantu, sponzoringem a
        vytvarenim komplementarnich zdroju (skolne a studijni
        poplatky apod.) - zavisi na prijeti zakona o zpusobu
        hospodareni vysokych skol a novem danovem zakonu.
  
     -   Statni majetek nebo majetek ziskany ze statnich
  zdroju je ve vlastnictvi statu, vysoka skola jej dostava do
  spravy. Vysoka skola muze vlastnit majetek, ktery ziskala prokazatelne
  do vlastnictvi z nestatnich zdroju.
  
  h) Informace a sankce
  
  40. Vysoka skola zpristupni udaje o sve cinnosti pro
     -   statisticke, ridici a vyzkumne ucely zakonem stanovenym
  organum, uradum a organizacim,
     -   pro akademickou obec, verejnost a statni organy
  kazdorocne ve zprave o stavu, ktera je po schvaleni
     akademickym senaten verejnym dokumentem, poskytovanym
  zakonem urcenym institucim, je rovnez dokladem o vyuziti statniho
  prispevku.
  
  
  41. Nezakonne pouziti oznaceni vysoke skoly, neopravnene udeleni
     nebo pouziti akademickych titulu a vedeckych hodnosti,
  ktere    vysoka skola udili, se povazuje za spravni prestupek
  a muze   byt trestan penezitou pokutou, pokud tento cin
  nenaplnuje skutkovou podstatu trestneho cinu a nepodleha soudnimu
        projednavani.
  
  
  42. Neujasnena je dosud nutnost a rozsah zakonneho vymezeni
     Rady vysokych skol, Ceske konference rektoru, ev. navrhovane
     Stale konference vysokych skol.
     Mozne varianty:
     I.  Zachovat stavajici stav.
     II.  Do zakona nezahrnovat vubec.
     III. Stavajici stav modifikovat zmenou slozeni a vymezenim
  vztahu, prav a odpovednosti.
     IV.  Reprezentaci plne zabezpeci jen konference rektoru,
     ktera bude zahrnuta do zakona.
     V.  Reprezentaci zabezpeci konference rektoru, ktera
  vytvari z delegovanych a/nebo profesionalnich zastupcu vysokych
  skol pracovni skupiny pro pripravu kompetentnich stanovisek
  a materialu.
     VI. .................................................
  
  
  43. Neujasnena je rovnez procedura jmenovaciho rizeni, definice
     pojmu fakulta, pripadne dalsich slozek vysoke skoly
  a   podminky a procedura vzniku nove vysoke skoly.
     Mozne varianty reseni:
     I.  Zachovat stavajici stav.
     II.  Modifikovat stavajici stav.
     III. Do zakona nezahrnovat a resit vyhlaskami.
     Podnety k reseni techto neujasnenych problemu by mely
     vyplynout z diskuse.
  i) Namety pro diskusi k neujasnenym problemum
  
     Jmenovani docentu a profesoru
  Zachovavaji se hodnosti docent (Doc.) a profesor (Prof.), rozsiruje
  se jejich obsah ve tvurci oblasti tak, aby:
     -   mely charakter akademickych hodnosti pro osobnosti
  ze sfery vysokoskolskeho vzdelavani, vedy a umeni,
     -   mohly ve vymezenych pripadech kompensovat zruseni
   DrSc.
  Rusi se cestna vedecka hodnost doktora xxxxx ved, zavadi
     se cestna hodnost doctor honoris causa - Dr.h.c., jejiz
     udeleni je v pravomoci vysoke skoly univerzitniho typu.
  
  
     Navrh nove upravuje postup jmenovani:
     -   Hodnost udeluje vyhradne vysoka skola univerzitniho
        typu, ktera ma prislusne statni zmocneni.
     -   Hodnost docent, profesor udeluje vysoka skola,
  podepisuje rektor na zaklade vyroku jmenovaci komise, slozene
  z osobnosti (profesoru) z oboru jmenovani,      kterou
  na navrh rektora vysoke skoly schvaluje a jmenuje bud pro
  obor nebo ad hoc akreditacni organ. Nadpolovicni vetsina clenu
  je mimo vysokou skolu. Zakon urcuje minimalni pocet clenu jmenovaci
  komise.
     -   Podminky a postup jmenovani docentu a profesoru
  je        urcen vyhlaskou ministra vydanou po souhlasu
  akreditacni komise.
  
     Zakon vymezuje duvody, kdy lze jmenovani profesora presidentem,
  ministrem, rektorem:
     -   odmitnout (poruseni zakona, statutu, rozhodnuti
  akademickeho soudu),
     -  vratit s vyhradami k novemu projednani (proceduralni
        nedostatky, zpochybneni),
        a urcuje zasady postupu v techto pripadech.
     Fakulta
     Zvlastni postaveni mezi soucastmi vysoke skoly univerzitniho
     typu ma nejbeznejsi slozka soucasnych vysokych skol -
     fakulta. Ma tyto atributy:
     -  ma zmocneni pro realizaci studijnich programu vcetne
        pripravy k vedecke praci,
     -   ma uspesne tvurci programy,
     -   ma vnitrni cleneni na slozky, kterych ma alespon
        minimalni pocet (podle rozhodnuti akreditacniho
        organu),
     -  je vymezena ve schvalenem statutu vysoke skoly,
     -  zabezpecuje realizaci studijnich programu vlastnimi
           silami pro alespon minimalne vymezeny pocet
  studentu     (podle rozhodnuti akreditacniho organu),
     -  ma akademicky senat a akademickou radu,
     -   ridi se statutem, ktery vychazi ze zakona, vyhlasek
  a statutu vysoke skoly. Statut po projednani v AR a AS vysoke
  skoly schvaluje rektor,
     -   ma pravo jednat vlastnim jmenem nebo jmenem skoly
  podle vymezeni ve statutu.
     Fakulta je rizena dekanem, ktery je jmenovan rektorem.
  
     Vznik vysoke skoly
     Zakon vymezuje podminky a postup vzniku vysoke skoly,
     pripadne fakulty jako bezne slozky soucasne vysoke skoly
  tak  aby:
     -   byla zajistena odpovidajici funkce a uroven (odpovednost
  akreditacniho organu),
     -   byl prokazan zajem a potrebnost (zajem statu, verejnosti,
  koncepce rozvoje, regionalni a mezistatni zajmy),
     -   aby bylo zajisteno a garantovano dostatecne a dlouhodobe
  materialni vybaveni a financovani .
     Podrobnosti vzniku jsou urceny vyhlaskou.
  
  
  
     Vznik nove fakulty statni vysoke skoly
     je postupnym procesem, sestavajicim v zasade ze dvou
  kroku:
     a)  vytvoreni zarodecneho "shluku" pracovist vysoke
  skoly (snad i institucionalizovaneho), ktery pripravi podminky
  pro vznik takove fakulty, aby pri jejim konstituovani bylo
  mozno realizovat alespon magisterske studium,
     b)  vlastni zrizeni fakulty s omezenymi pravomocemi
  je mozne pouze po kladnem vyjadreni akreditacniho organu a
  souhlasu ministerstva. Fakulta bude po urcite dobe podrobena
  evaluaci a na jejim zaklade by pak melo byt rozhodnuto, zda
  se jedna jiz o "plnopravnou" fakultu s vlastnim statutem, ktera
  je zahrnuta ve statutu vysoke skoly.
  
     Vznik nove statni vysoke skoly
        Nova statni vysoka skola muze vzniknout:
     -   transformaci instituce, ktera jiz realizuje akreditovane
  vysokoskolske programy a prosla evaluaci,
     -   po predlozeni projektu vzniku vysoke skoly ministerstvu
  (projekt transformace),
     -   po uspesne akreditaci,
     -   na zaklade vysledku tohoto procesu bude rozhodnuto
  o zrizeni nove statni vysoke skoly.
  
     Vznik nove nestatni vysoke skoly
     -   je zalozena fyzickou ci pravnickou osobou,
     -   zakladatel pozada o statni uznani,
     -  pokud bude zadost po obsahove, materialni a
        financni strance prijata, bude vydano statni zmocneni.
  
  V Praze dne 28. 2. 1994
  
  Za skupinu pro vedu a vysoke skolstvi MSMT
  Emanuel Ondracek
  
  Za Centrum pro studium vysokeho skolstvi
  Helena Sebkova
  
  
  
  
  
  From:	MX%"kirchhei@beta.dcs.fmph.uniba.sk" 24-MAR-1994 17:30:57.12
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	
  
  Dna 28.3.1994 sa kona o 10.00 hod. v miestnosti M201 na 
  ustave aplikovanej matematiky MFF prednaska:
  
  	Prof. Paul F.X. Mueller
       Kepler Universitaet
         Linz (Rakusko)
  
   
    THE BANACH SPACE H^1(X,d,\mu)
       Complete Isomorphic 
        Classification
  
  B.Kirchheim
  
  
  
  From:	MX%"kirchhei@alpha.dcs.fmph.uniba.sk" 27-MAR-1994 18:31:57.26
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	ZMEANA!! Prednaska 28.3 -> 29.3. 10.00h
  
  Utorok, 29.3.1994, sa kona o 10.00 hod. 
  v miestnosti M201 na 
  ustave aplikovanej matematiky MFF prednaska:
  
  	Prof. Paul F.X. Mueller
       Kepler Universitaet
         Linz (Rakusko)
  
   
    THE BANACH SPACE H^1(X,d,\mu)
       Complete Isomorphic 
        Classification
  
  Omluvam sa za prvu chybnu spravu.
  
  B.Kirchheim
  
  
  
  From:	MX%"Pavel.Sura@mffuk" 28-MAR-1994 09:01:56.32
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Dekanske volno
  
  V suvislosti s popoludnajsim mitingom ucitelov udeluje dekan na dnes
  (28.3.94) od 14.00 do 17.20 dekanske volno.
  
  				studijny prodekan
  
  
  From:	MX%"Ludovit.Fischer@mffuk" 28-MAR-1994 15:21:55.41
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	informacie GAV
  
  Vazene kolegyne a kolegovia,
  venujte prosim pozornost informaciam Grantovej agentury pre vedu (GAV)
  a upozornite na ne aj potencialnych zaujemcov zo svojho okolia:
  
  1) Vyberove konanie na granty so zaciatkom riesenia 1.1.1994:
  
    GAV navrhla na financnu podporu tieto nove projekty z MFF, ktore ziadali
    o grant (uvadzame len meno ziadatela):
    Bezak, Foltin, Kus, Papanek, Chudy, Dobrocka, Sitar, Lukac, Dubnickova,
    Presnajder, Saro, Cernak, Kubinec, Pisutova, Fischer, Koubek, Bero, Seda,
    Smital, Rovan, Sefranek, Katrinak, Kacur, Halicka, Pazman, Plesnik,
    Brunovsky, Ruzicky, Gal, Siran, Zavodsky, Kodnar;
    
    Nasledujuce projekty boli pre r.1994 navrhnute ako pokracujuce z r.1993:
    Hianik, Rosa, Trnovec, Hejny, Ruzicka, Morvova, Pecho, Skalny;
  
    Projekty: Foltin, Lukac, Pisutova budu v r.1994 vedene ako pokracujuce,
    od 1.1.1995 ako nove;
  
    Ostatne projekty zial GAV neodporucala financovat.
  
    U p o z o r n e n i e:
  
    uvedeny vyber je iba predbezny, definitivne sa o grantoch rozhodne az po
    uvolneni prostriedkov na granty Ministerstvom financii SR.
  
  2) Podavanie ziadosti o granty so zaciatkom riesenia v r.1995:
  
    GAV oznamuje, ze ziadosti o nove granty (so zaciatkom riesenia 1.1.1995)
    treba podat na jednotnych tlacivach (su na OVV F2/7) najneskor do
  
                 15. maja 1994.
  
    Aby ich bolo mozne pripravit na spolocne odoslanie, prosime ziadosti
    dorucit na OVV do 10. maja.
  
  3) GAV zatriedila projekty, ktore ukoncili riesenie k 31.12.1993 do dvoch
    skupin:
  
    Splnili ciele vynikajuco:
    Gal, Bezak, Noga, Brunovsky, Katrinak, Plesnik, Pazman, Smital, Rovan,
    Cernak, Kus, Hajossy, Hubac, Lichard, Chudy, Povinec, Zavodsky, Hajdukova,
    Koubek;
  
    Splnili ciele:
    Komornik, Niepel, Jarosevic, Sitar, Saro, Kelemen, Seda, Florek, Chorvat,
    Dobrocka, Steiner, Siran
  
                                Fischer
  
  
    
  
  
  From:	MX%"kg@mffuk" 30-MAR-1994 10:00:02.35
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	DNI MFF
  
     Mile kolegyne a kolegovia!
     
     Urcite neuslo Vasej pozornosti, ze pripravujeme DNI MFF '94
  v case od 13. - 17.4.1994. V kazdej sportovej discipline pocitame
  okrem studentov aj s ucastou pracovnikov fakulty v individualnych
  i v kolektivnych sportoch (basketbal, futbal, volejbal), ako aj
  na turistickej vychadyke na Devin.
  Podrobnosti sa dozviete z nasich putacov umiestnenych vo vestibule
  pavilonov M a F.
     Novinkou DNI MFF '94 bude SACHOVY TURNAJ, na ktorom preverime
  majstrovstvo nasho studenta 4.roc. MI Ivana VALENTA - novopeceneho
  Akademickeho majstra Slovenska v sachu pre rok 1994.
     Tento turnaj sa uskutocni v budove fakulty (M-112) vo stvrtok
  14.4.1994 od 15,00 hod.
     Na vase prihlasky sa tesim a ocakavam ich do stvrtka 7.4.94
  u p. Kontrisovej (M-152).
  
                        Vojto Potocny
  
  
  From:	MX%"vc@mffuk" 30-MAR-1994 12:23:24.43
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Odstranenie nebezpecneho viru
  
  Oznam je pre vsetkych, ktori si nasli na svojom PC vir, ktory sme 
  popisali v poste minuly tyzden.
  
  Virus KE3544 (tento nazov mu dal autor antiviru).
  
  Virus sa prenasa v COM a EXE suboroch. Ak takyto zavireny subor spustite
  na PC mozu nastat dve situacie, podla toho ci mate chraneny disk proti 
  zapisu alebo nie.
  1.Ak je chraneny, tak virus sa aktivuje takym sposobom, ze zaviri kazdy
  EXE a COM subor s ktorym pracujete bud na hard disku alebo na diskete.
  2.Ak nie je chraneny, tak virus sa zapise do Master boot na hard disku
  a v tej chvili sa nedeje nic. Aktivuje sa az po bootnuti pocitaca (zapnuti,
  restarte). Potom napada vsetky EXE a COM subory na disketach, t.j. pri
  kopirovani z hard disku na disketu vam zaviri vsetky prenasane subory,
  alebo pri kazdom pokuse o otvorenie suboru na diskete. Zaroven pri kazdom
  bootnuti pocitaca vam koduje cast hard disku (dva cylindre) od konca
  (cize od posledneho).
  
  Ako odstranit virus?
  Na zavirenom pocitaci treba spustit program ANTIKE, ktory
  sa nachadza na TAURUSe v adresari \inst\avast!\anti3544 .
  (TAURUS je novelovsky server.)
  Tento program spustajte len po starte (boote) pocitaca z hard disku.
  Tento antivir odstranuje vir z pamati, z Master bootu, zo zavirenych
  suborov a zaroven opravi disk, t.j. po jeho spusteni by malo byt
  vsetko tak ako pred zavirenim.
  Priklad: 
  	ANTIKE C:\
  (alebo)	ANTIKE A:\	
  
  (Samozrejme nesie to vsetky rizika zasahu do Master bootu, ako aj prepisaniu
  zakodovaneho disku (vypadok energie, atd).)
  Bol odskusany aspon na 5 pocitacoch a vsetko prebehlo dobre.
  
  V tom istom adresari na TAURUSe je program ANTIROOM, ktory by mal 
  zabranit nakazeniu pocitaca a sireniu tohto viru, ak ho instalujete
  na nezavireny pocitac.
  
  Vela stastia s antivirom.
  
  	Veduci VC.
  
  
  From:	MX%"Peter.Mederly@mffuk" 30-MAR-1994 13:49:24.91
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Veducim pracovisk - Ad: Informacie o cerpani rozpoctu
  
  					Veducim pracovisk MFF UK
  
  Vazena kolegyna, vazeny kolega,
  
  V priebehu mesiaca april chceme zabezpecit, aby ste prostrednictvom fakultnej
  pocitacovej siete dostavali pravidelne a automaticky informaciu o stave
  cerpania rozpoctu Vasho pracoviska. Informaciu budete dostavat formou textoveho
  suboru do Vami zvoleneho adresara na pocitaci CENTER, do ktoreho mate pristup.
  
  Pre pripravu distribucie tychto informacii preto od Vas potrebujeme, aby ste
  nam nahlasili adresar, do ktoreho Vam ich mame posielat. Standardne prichadzaju
  do uvahy bud adresar Vasho pracoviska alebo Vas osobny adresar. Pozadovanu
  informaciu nahlaste prosim najneskor do 8.4.1994 p. H.Mederlyovej do VC MFF UK
  elektronicky alebo pisomne. Ak budete potrebovat, poskytne Vam zaroven
  dalsie vysvetlenie.
  
  Uvedene sa tyka vsetkych spravcov fondov na nasej fakulte, teda okrem Vas ako
  veducich pracovisk este aj zodpovednych riesitelov projektov, ktore dostanu
  grantove prostriedky a zodpovednych pracovnikov uloh hospodarskej cinnosti.
  Prosim Vas, aby ste zabezpecili dorucenie tejto informacie aj pre ostatnych
  spravcov fondov, ktori pracuju na Vasom pracovisku.
  
  							Peter Mederly
  
  
  
  
  
  From:	MX%"Helena.Mederlyova@mffuk" 31-MAR-1994 08:31:07.11
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Upresnenie spravy o cerpani rozpoctu
  
  Vazeni kolegovia,
  
  vcera ste dostali spravu, v ktorej Vas dekan vyzyva, aby ste mi nahlasili
  adresar, kam sa maju informacie o cerpani rozpoctu Vasho pracoviska posielat.
  Aby ste sa mohli lepsie rozhodnut, treba, aby ste boli oboznameni s moznostami
  distribucie tychto informacii.
  
  1. Cerpanie rozpoctu sa spracovava v Novellovskej sieti a distribuuje sa
    raz denne.
  
  2. Informacie sa daju posielat formou suboru do operacneho systemu VMS alebo
    formou spravy v elektronickej poste.
  
  3. Informacie formou suboru sa daju zatial posielat iba do VMS, do operacneho
    systemu UNIX nie. Keby ste trvali na OS UNIX, tak by sa Vam spravy museli
    dorucovat el.postou.
  
  4. Vzhladom na to, ze sa predpoklada, ze informacie sa budu obnovovat kazdy
    den, je sposob distribucie formou suboru vyhodnejsi, pretoze tieto subory
    sa budu vo Vasich adresaroch prepisovat. Ak si nechate informacie posielat
    el.postou, bude sa Vam vzdy posielat nova sprava.
  
  5. Ak by ste sa rozhodli pre formu suboru vo VMS a nemate tam konto, mozem Vam
    ho na poziadanie urobit.
  
     					Helena Mederlyova
  
  
  From:	MX%"rzs@center.fmph.uniba.sk" 31-MAR-1994 13:34:50.36
  To:	MFFPOSTA
  CC:	
  Subj:	Stipendia absolventom - Bavorsko
  
     Prosim, aby ste tuto ponuku oznamili studentom 5. rocnika a PGS !
  
     Bavorske ministerstvo skolstva, kultury, vedy a umenia poskytne
  4 stipendia pre skolsky rok 1994/95 absolventom VS Slovenskej republiky.
  
  P o d m i e n k y: - uchadzac je obcanom Slovenskej republiky
            - ma trvale bydlisko v Slovenskej republike
            - vek v case podavania ziadosti: do 30 rokov
            - nema moznost ziskat financne prostriedky z inych
             zdrojov;
  D o k l a d y potrebne k ziadosti:
            - potvrdenie o znalosti nemeckeho jazyka
            - doklad o absolvovani VS /diplom, zaverecne skusky/
            - statne obcianstvo
            - odporucania 2 VS profesorov
            - akceptacny list bavorskej VS
            - vlastnou rukou napisany zivotopis /v nemcine/.
  Kopie uradnych dokladov aj ich preklad musi byt uradne overeny !!!
  S t i p e n d i u m: je vyplacane 12 mesiacov a cini DEM 14 400; 
  ak je stipendista zenaty/vydata, stara sa minimalne o 1 dieta a nie je zarob-
  kovo cinny, predlozi este sobasny list a rodny list dietata a na zaklade zia-
  dosti sa mu stipendium z v y s i na DEM 18 000.
     Stipendista sa moze uchadzat o predlzenie stipendia na dalsi rok -
  celkove na 3 roky.
     U z a v i e r k a prihlasok: v SAIA dna 14. 4. 1994.
  Formulare su k dispozicii v SAIA, Hviezdoslavovo nam. 14, Bratislava.
                          Rafajova, RZS
         
                   
  

  Datum poslednej aktualizacie tohto dokumentu: 12.4.94.
  Posledna aktualizacia udajov v systeme: 091006-V393.  Poznámky a komentáre: WEBmaster@fmph.uniba.sk