Kalendár podujatí

Študentská vedecká konferencia (23.4.2014)

v stredu 23.4.2014, 9:00 hod., priestory FMFI UK

Kategória: Kalendár podujatí

Night od Chances IT 2014 (23.4.2014)

v stredu 23.4.2014 o 18:00 hod. v priestoroch FIIT STU

Kategória: Kalendár podujatí