Kalendár podujatí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Maták (8.1.2015)

vo štvrtok 8.1.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Kategória: Kalendár podujatí, Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Kristián Valentín (13.1.2015)

v utorok 13.1.2015 o 13:00 hod. v posluchárni C

Kategória: Kalendár podujatí, Prednášky a semináre

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Róbert Kysel (19.1.2015)

v pondelok 19.1.2015 o 13:00 hod. v posluchárni C

Kategória: Kalendár podujatí, Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Pavel Labath (23.1.2015)

v piatok 23.1.2015 o 10:00 hod. v miestnosti M/213

Kategória: Kalendár podujatí, Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Petra Jursová (26.1.2015)

v ponelok 26.1.2015 o 11:00 hod. v miestnosti M/126

Kategória: Kalendár podujatí, Obhajoby dizertačných prác