Kalendár podujatí

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Mikuláš Pataky (4.9.2015)

v piatok 4.9.2015 o 13:00 hod v miestnosti M/213

Kategória: Kalendár podujatí, Obhajoby dizertačných prác

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc. (8.9.2015)

v utorok 8.9.2015 o 13:00 hod. v posluchárni C

Kategória: Kalendár podujatí, Habilitačné a inauguračné prednášky

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Júlia Kučerová (22.9.2015)

v utorok 22.9.2015 o 13:30 hod. v miestnosti M/213

Kategória: Obhajoby dizertačných prác, Kalendár podujatí