Kalendár podujatí

Seminár z teoretickej informatiky (6.3.2015)

v piatok 6.3.2015 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Kategória: Kalendár podujatí, Prednášky a semináre

Zasadnutie AS FMFI UK (9.3.2015)

v pondelok 9.3.2015 o 14:00 hod. v posluchárni C

Kategória: Kalendár podujatí

Seminár z teoretickej fyziky - Michal Širaň (10.3.2015)

v utorok 10.3.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Kategória: Kalendár podujatí, Prednášky a semináre