Kalendár podujatí

Zhromaždenie akademickej obce - predstavenie kandidáta na funkciu dekana (24.11.2014)

v pondelok 24.11.2014 o 14:00 hod. v posluchárni A

Kategória: Kalendár podujatí

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Pavol Bokes (27.11.2014)

vo štvrtok 27.11.2014 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Kategória: Kalendár podujatí, Prednášky a semináre

Beánia (27.11.2014)

vo ľtvrtok 27.11.2014 od 19:00 hod. v REFINERY GALLERY

Kategória: Kalendár podujatí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Zdenka Kalaninová (28.11.2014)

v piatok 28.11.2014 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364

Kategória: Kalendár podujatí, Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Ján Husár (28.11.2014)

v piatok 28.11.2014 o 14:30 hod. v miestnosti F1/364

Kategória: Kalendár podujatí, Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Peter Banda (16.12.2014)

v utorok 16.12.2014 o 11:00 hod. v posluchárni C

Kategória: Kalendár podujatí, Obhajoby dizertačných prác