Kalendár podujatí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ivana Kučerová (28.8.2014)

vo štvrtok 28.8.2014 o 14:00 hod. v miestnosti F1/108

Kategória: Kalendár podujatí, Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dominika Koštová (28.8.2014)

vo štvrtok 28.8.2014 o 10:00 hod. v miestnosti M/126

Kategória: Kalendár podujatí, Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jana Fraasová (28.8.2014)

vo štvrtok 28.8.2014 o 11:30 hod. v miestnosti M/126

Kategória: Kalendár podujatí, Obhajoby dizertačných prác

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Adriana Annušová (3.9.2014)

v stredu 3.9.2014 o 14:00 hod. na Univerzite USTL v Lille, Francúzsko

Kategória: Kalendár podujatí, Obhajoby dizertačných prác