Kalendár podujatí

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Tomáš Pleceník, PhD. (2.2.2015)

v pondelok 2.2.2015 o 12:45 hod. v Skleníku

Kategória: Kalendár podujatí, Habilitačné a inauguračné prednášky

Deň otvorených dverí (11.2.2015)

v stredu 11.2.2015, 13:00 - 18:00 hod., poslucháreň F1

Kategória: Kalendár podujatí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Nánási (12.2.2015)

vo štvrtok 12.2.2015 o 13:00 hod. v miestnosti M/213

Kategória: Kalendár podujatí, Obhajoby dizertačných prác