Zmeny na webovom sídle Fakulty matematiky, fyziky a informatiky

Nové webové sídlo fakulty tak ako aj univerzity prešlo kompletnou premenou nie len po vonkajšej stránke, ale aj mnohými vnútornými zmenami. Našim cieľom bolo sprístupniť informácie čo najintuitívnejším spôsobom a vo forme, ktorá bude vyhovovať všetkým, aj znevýhodneným používateľom – prečítajte si naše prehlásenie o prístupnosti.

Dôsledkom týchto zmien však môže byť aj to, že niektoré informácie sa teraz nachádzajú na inom mieste, ako ste boli pôvodne zvyknutí. Táto stránka vám predstaví filozofiu s ktorou sme pristúpili k tvorbe nového sídla ako aj nástroje a tipy pre rýchlu orientáciu v novom prostredí.

Ako sa správne orientovať na novom webe

Titulná stránka

Titulná stránka fakulty, univerzity a ďalších vybraných fakúlt prináša celkový pohľad na webové sídlo a ponúka rýchly rázcestník k jeho najdôležitejším a najčastejšie navštevovaným častiam. Horný zoznam ponúka rýchly prechod na jednotlivé pracoviská fakulty ale aj personalizovanie zobrazených informácií podľa typu používateľa. (Napríklad uchádzačovi o štúdium sa zobrazia prednostne informácie týkajúce sa možností štúdia, podávania prihlášok, prijímacieho konania či ubytovacích možností.)

Na titulnej stránke predstavuje každý text odkaz na príslušnú časť, nebojte sa teda klikať a experimentovať s novou titulnou stránkou!

Navigačné nástroje

Popri základných nástrojoch akými sú hlavná a vedľajšia – kontextová navigácia (v pravom stĺpci jednotlivých stránok), poskytuje webové sídlo fakulty a Univerzity Komenského aj ďalšie, pokročilé nástroje pre lepšiu a rýchlejšiu orientáciu.

Mapa sídla

Mapa sídla predstavuje hierarchický zoznam najdôležitejších častí a stránok webového sídla fakulty. Poskytuje návštevníkom celkový pohľad na štruktúru a organizáciu stránok a spolu s funkciou vyhľadávanie na stránke aj mimoriadne rýchly spôsob pohybu medzi jednotlivými časťami sídla. (Tip: Prehliadač Firefox dokáže vyhľadávať v rámci stránky text priamo pri jeho zadávaní. Stlačte na numerickej klávesnici ”/” a začnite písať hľadaný výraz.)

Breadcrumbs (omrvinky)

Breadcrumbs nájdete pod hlavnou navigáciou. Zobrazujú vždy aktuálnu hierarchickú cestu k dokumentu, ktorý si práve prezeráte. Na každú súčasť tejto cesty je možné kliknúť, čím sa prenesiete na príslušnú hlavnú stránku každej kategórie.

Vyhľadávanie

Jedným z najväčších prínosov nového sídla je plnotextové vyhľadávanie nie len na samotných stránkach, ale aj v rámci pripojených dokumentov (v súčasnosti v súboroch pdf a html). Okrem základného vyhľadávania máte k dispozícii aj podrobné rozšírené vyhľadávanie, ktoré vám pomôže rýchlejšie nájsť to, čo práve hľadáte pomocou výberu správneho typu informácie (človek, dokument, stránka) a ďalších možných spresnení.

Tlač stránok

Pre tlač stránok nemusíte hľadať žiadne špeciálne tlačítka. Jednoduchý pokyn Tlačiť (Ctrl+P vo Windows/Linux, Command+P vo systéme Mac OS) vo vašom prehliadači stránku automaticky preformátuje do podoby vhodnej pre tlač. Ak chcete, môžete využiť aj linky v spodnej časti obrazovky – či už pre tlač, alebo pre uloženie stránky vo formáte PDF.

Napíšte nám

Jedným z hlavných cieľov nového sídla bolo umožniť obojstrannú komunikáciu medzi správcami, redaktormi a návštevníkmi stránok. Každá stránka má uvedený dátum poslednej aktualizácie a meno a mailovú adresu osoby zodpovednej za jej obsah. Našou prioritou je prispôsobiť sídlo Fakulty matematiky, fyziky a informatiky vašim potrebám a preto sa budeme snažiť konštruktívne pripomienky čo najrýchlejšie premietnuť do aktualizácii webového sídla Univerzity a jej fakúlt.

Návrhy na zlepšenia, podnety, spätná väzba

Záleží nám na tom, aby ste boli spokojní s prevádzkou univerzitného webu, zverejňovaním informácií, ergonómiou. Chceme univerzitný web stále zlepšovať a prispôsobovať vašim požiadavkam. Tieto nám môžete zaslať prostredníctvom sekcie Dobrých nápadov.