Informácie obsiahnuté vo webovom sídle Univerzity Komenského a jej fakúlt sú chráneným duševným vlastníctvom Univerzity Komenského v Bratislave, resp. jej súčastí a univerzita si k nim vyhradzuje všetky práva, ktoré jej patria podľa platného autorského zákona.

Informácie sú určené pre osobnú potrebu návštevníkov týchto stránok. Akékoľvek kopírovanie a šírenie týchto informácií bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv je zakázané. V niektorých prípadoch nemusí byť držiteľom autorských práv Univerzita, aj keď to nie je vyslovene uvedené.

Ak máte pocit, že použitím niektorých materiálov na webovom sídle Univerzity Komenského resp. jej fakúlt boli dotknuté vaše autorské práva, prosíme, bezodkladne nás kontaktujte, aby sme mohli urobiť nápravu. Ďakujeme.