Rozdelenie študentov do krúžkov - bakalárske štúdium

2. ročník, Ekonomická a finančná matematika

1. krúžok | 2. krúžok


2. ročník, Ekonomická a finančná matematika: 1. krúžok

 1. Katarína Benešová
 2. Maroš Bobulský
 3. Annamária Bodóová
 4. Tomáš Buček
 5. Tatiana Čechvalová
 6. Ján Dančej
 7. Michal Daniška
 8. Juraj Druska
 9. Nina Džugasová
 10. Roman Fehérvári
 11. Jakub Getta
 12. Klaudia Gibasová
 13. Zuzana Girová
 14. Kristína Halušťoková
 15. Filip Hanzely
 16. Matej Hladiš
 17. Petra Húsková
 18. Denisa Jančovičová
 19. Samuel Javorka
 20. Dávid Kancian
 21. Veronika Koľveková
 22. Jakub Kováč
 23. Lukáš Kováč
 24. Helena Kováčová
 25. Jakub Letovanec
 26. Ema Löfflerová
 27. Nina Lúčna

ˆˆˆ


2. ročník, Ekonomická a finančná matematika: 2. krúžok

 1. Oliver Dendis
 2. Martin Faktor
 3. Oleksandr Kondratyev
 4. Radka Litvajová
 5. Nikolas Márkus
 6. Lucia Maršallová
 7. Ján Murín
 8. Daniel Nagy
 9. Monika Ondrušeková
 10. Adriana Papánová
 11. Daniela Pellerová
 12. František Pisarčík
 13. Jakub Raučina
 14. Martin Santer
 15. Matej Silný
 16. Ján Siviček
 17. Norbert Skákala
 18. Barbora Strešková
 19. Peter Šišan
 20. Mária Helena Šiškovičová
 21. Juraj Šnegoň
 22. Matej Švec
 23. Anna Tunová
 24. Tomáš Vallo
 25. Miroslava Vidová
 26. Veronika Vidová

ˆˆˆ