Rozdelenie študentov do krúžkov - bakalárske štúdium

2. ročník, Ekonomická a finančná matematika

1. krúžok | 2. krúžok


2. ročník, Ekonomická a finančná matematika: 1. krúžok

 1. Katarína Benešová
 2. Maroš Bobulský
 3. Annamária Bodóová
 4. Tomáš Buček
 5. Tatiana Čechvalová
 6. Michal Daniška
 7. Juraj Druska
 8. Nina Džugasová
 9. Roman Fehérvári
 10. Klaudia Gibasová
 11. Zuzana Girová
 12. Kristína Halušťoková
 13. Filip Hanzely
 14. Matej Hladiš
 15. Dávid Kancian
 16. Veronika Koľveková
 17. Jakub Kováč
 18. Lukáš Kováč
 19. Helena Kováčová
 20. Jakub Letovanec
 21. Ema Löfflerová
 22. Nina Lúčna
 23. Ján Murín
 24. Jakub Raučina
 25. Barbora Štrešková
 26. Mária Helena Šiškovičová
 27. Miroslava Vidová

ˆˆˆ


2. ročník, Ekonomická a finančná matematika: 2. krúžok

 1. Ján Dančej
 2. Oliver Dendis
 3. Martin Faktor
 4. Jakub Getta
 5. Petra Húsková
 6. Denisa Jančovičová
 7. Samuel Javorka
 8. Oleksandr Kondratyev
 9. Radka Litvajová
 10. Nikolas Márkus
 11. Lucia Maršallová
 12. Daniel Nagy
 13. Monika Ondrušeková
 14. Adriana Papánová
 15. Daniela Pellerová
 16. František Pisarčík
 17. Martin Santer
 18. Matej Silný
 19. Ján Siviček
 20. Norbert Skákala
 21. Peter Šišan
 22. Juraj Šnegoň
 23. Matej Švec
 24. Anna Tunová
 25. Tomáš Vallo
 26. Veronika Vidová

ˆˆˆ