Ocenenia študentov FMFI v celoštátnych ŠVOČ

2013

1. miesto

 • Andrej Babič v sekcii Jadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc
 • Veronika Bejdová v sekcii Výskumné práce
 • Tomáš Bzdušek v sekcii Teoretická fyzika
 • Roman Franta v sekcii Aplikovaná informatika
 • Jakub Konečný a Michal Hagara v sekcii Aplikovaná informatika
 • Peter Kostolányi v sekcii Teoretická informatika

2. miesto

 • Martin Bachratý v sekcii Algebra, topológia, geometria, teória grafov a kombinatorika
 • Jaroslav Chovan v sekcii Numerická analýza
 • Bianka Gergeľová v sekcii Didaktika fyziky
 • Ľuboš Jaroš v sekcii Edukačný softvér
 • Adam Olas v sekcii Biofyzika a chemická fyzika
 • András Varga v sekcii Teoretická informatika

3. miesto

 • Eduard Eiben v sekcii Algebra, topológia, geometria, teória grafov a kombinatorika
 • Ivan Kontuľ v sekcii Jadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc

Čestné uznanie

 • Peter Fulla v sekcii Teoretická informatika


2012

1. miesto

 • Jana Janková v sekcii Teória pravdepodobnosti, matematická štatistika, ekonometria a finančná matematika
 • Peter Jančár v sekcii Didaktika fyziky
 • Matej Melo v sekcii Všeobecná a teoretická fyzika, jadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc

2. miesto

 • Anna Matfiaková v sekcii Didaktika pre 2. a 3. stupeň
 • Michal Kovaľ v sekcii Všeobecná a teoretická fyzika, jadrová fyzika a fyzika elementárnych častíc

3. miesto

 • Tomáš Rusin v sekcii Matematická analýza, Teória funkcií a funkčných priestorov
 • Michal Ferko v sekcii Aplikovaná informatika

4.miesto

 • Ladislav Rampášek v sekcii Teoretická informatika
 • Samuel Titka v sekcii Aplikovaná informatika

Čestné uznanie

 • Eva Meszárosová v sekcii Didaktika MŠ a 1.stupeň ZŠ


2011

1. miesto

 • Peter Kostolányi v sekcii Teoretická informatika
 • Tomáš Kovačovský v sekcii Aplikovaná informatika
 • Martin Žemlička v sekcii Aplikovaná fyzika

2. miesto

 • Ján Kováč v sekcii Teória grafov a kombinatorika
 • Zuzana Zíková v sekcii Pravdepodobnosť, štatistika a finančná matematika

3. miesto

 • Jakub Beran v sekcii Matematická analýza
 • Jaroslav Blanář v sekcii Aplikovaná informatika
 • Ondrej Bogár v sekcii Aplikovaná fyzika
 • Peter Dižo v sekcii Matematické modely dynamiky
 • Matej Hudák v sekcii Aplikovaná informatika
 • Martin Králik v sekcii Teoretická informatika
 • Karolína Mayerová v sekcii Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčnom štúdiu
 • Vladimír Novák v sekcii Matematické modely dynamiky
 • Rastislav Tatarko v sekcii Jadrová a subjadrová fyzika a biofyzika
 • Michaela Velanová v sekcii Didaktika fyziky

Čestné uznanie

 • Martina Babinská v sekcii Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčnom štúdiu
 • Emília Hanková v sekcii Bakalárske práce z didaktiky matematiky
 • Júlia Kučerová v sekcii Aplikovaná informatika
 • Ladislav Rampášek v sekcii Teoretická informatika


2010

1. miesto

 • Róbert Astáloš v sekcii Jadrová fyzika a biofyzika
 • Petra Jursová v sekcii Didaktika matematiky a informačnej výchovy
 • Peter Kán v sekcii Aplikovaná informatika
 • Ivana Karpišová v sekcii Jadrová fyzika a biofyzika
 • Martin Poláček v sekcii Teoretická fyzika a astrofyzika

2. miesto

 • Martina Babinská v sekcii Didaktika matematiky a informačnej výchovy
 • Miroslav Bagljaš v sekcii Jadrová fyzika a biofyzika
 • Attila Moravcsik v sekcii Jadrová fyzika a biofyzika
 • Michal Nanási v sekcii Teoretická informatika
 • Zuzana Šipoldová v sekcii Jadrová fyzika a biofyzika

3. miesto

 • Miroslav Chládek v sekcii Aplikovaná matematika
 • Monika Gujberová v sekcii Didaktika matematiky a informačnej výchovy
 • Zuzana Haladová v sekcii Aplikovaná informatika
 • Vladimír Lacko v sekcii Pravdepodobnosť, štatistika a finančná matematika
 • Radovan Masaryk v sekcii Experimentálna fyzika

Čestné uznanie

 • Martin Adamčík v sekcii Matematické štruktúry - Algebra, topológia a geometria
 • Barbora Gallusová v sekcii Matematické štruktúry - Algebra, topológia a geometria
 • Ivan Kováč v sekcii Teoretická informatika
 • Peter Paulis v sekcii Aplikovaná informatika


2009

1. miesto

 • Zdenka Kalaninová v sekcii Jadrová a teoretická fyzika
 • Peter Maták v sekcii Jadrová a teoretická fyzika
 • Ivan Sutóris v sekcii Ekonometria a finančná matematika
 • Barbora Trubenová v sekcii Biofyzika a biomedicínska fyzika
 • Karol Végsö v sekcii Experimentálna fyzika

2. miesto

 • Lukáš Dvonč v sekcii Experimentálna fyzika
 • Sándor Kelemen v sekcii Matematická analýza
 • Andrej Kováčik v sekcii Jadrová a teoretická fyzika
 • Anita Krommerová v sekcii Didaktika matematiky
 • Juraj Kyselica v sekcii Aplikovaná matematika
 • Vladimír Lacko v sekcii Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
 • Lukáš Lafférs v sekcii Ekonometria a finančná matematika
 • Peter Valko v sekcii Jadrová a teoretická fyzika
 • Tomáš Váňa v sekcii Teoretická informatika
 • Peter Zajac v sekcii Biofyzika a biomedicínska fyzika

3. miesto

 • Róbert Astaloš v sekcii Jadrová a teoretická fyzika
 • Pavol Beluško v sekcii Aplikovaná informatika
 • Ondrej Budáč v sekcii Matematická analýza
 • Gabriela Castillo v sekcii Biofyzika a biomedicínska fyzika
 • Jorge Luis Cayao Diaz v sekcii Jadrová a teoretická fyzika
 • Zuzana Garaiová v sekcii Biofyzika a biomedicínska fyzika
 • Monika Gujberová v sekcii Didaktika matematiky
 • Jakub Kováč v sekcii Teoretická informatika
 • Martin Takáč v sekcii Ekonometria a finančná matematika

Čestné uznanie

 • Martina Bátorová v sekcii Algebra, topológia a geometria
 • Barbora Candráková v sekcii Teória grafov a kombinatorika
 • Elena Dušková v sekcii Aplikovaná informatika
 • Peter Glaus v sekcii Teoretická informatika
 • Ivana Hudáková v sekcii Teoretická informatika
 • Lenka Molitorisová v sekcii Didaktika matematiky
 • Lukáš Poláček v sekcii Teoretická informatika
 • Richard Štefanec v sekcii Teória grafov a kombinatorika


2008

1. miesto

 • Ľudovít Balko v sekcii Algebra, topológia a geometria
 • Martin Ilčík v sekcii Aplikovaná informatika
 • Peter Kadlečík v sekcii Jadrová a subjadrová fyzika
 • Peter Šefčík v sekcii Jadrová a subjadrová fyzika
 • Michal Šimera v sekcii Biofyzika a biomedicínska fyzika

2. miesto

 • Róbert Astaloš v sekcii Jadrová a subjadrová fyzika
 • Martina Blahutová a Jana Horváthová v sekcii Teoretická fyzika a teória vyučovania fyziky
 • Tomáš Homola v sekcii Experimentálna fyzika
 • Andrej Krafčík v sekcii Teoretická fyzika a teória vyučovania fyziky
 • Edita Rollová v sekcii Teória grafov a kombinatorika
 • Eva Schunová v sekcii Teoretická fyzika a teória vyučovania fyziky

3. miesto

 • Slávka Čarnická v sekcii Biofyzika a biomedicínska fyzika
 • Zuzana Garaiová v sekcii Biofyzika a biomedicínska fyzika
 • Lenka Grmanová v sekcii Teória pravdepodobnosti, štatistika, ekonometria a finančná matematika
 • Zdenka Kalaninová v sekcii Jadrová a subjadrová fyzika
 • Michal Pospíšil v sekcii Aplikovaná matematika
 • Michal Rjaško v sekcii Teoretická informatika
 • Peter Slezák v sekcii Biofyzika a biomedicínska fyzika
 • Peter Valko v sekcii Jadrová a subjadrová fyzika

Čestné uznanie

 • Martina Blahutová a Jana Horváthová v sekcii Teória vyučovania fyziky
 • Júlia Štibravá v sekcii Didaktika matematiky
 • Martin Takáč v sekcii Teória pravdepodobnosti, štatistika, ekonometria a finančná matematika


2007

1. miesto

 • Ján Žižka v sekcii Aplikovaná informatika

2. miesto

 • Alena Jančigová v sekcii Aplikovaná informatika
 • Drahoslava Židová  v sekcii Didaktika matematiky

3. miesto

 • Angelika Babejová v sekcii Didaktika matematiky
 • Ján Mazák v sekcii Matematické štruktúry
 • Martin Slota v sekcii Teoretická informatika
 • Hana Spálová v sekcii Aplikovaná informatika
 • Monika Steinová v sekcii Teoretická informatika

Čestné uznanie

 • Rastislav Lenhardt v sekcii Teoretická informatika
 • Martin Takáč v sekcii Aplikovaná matematika
 • Erika Trojáková v sekcii Matematické štruktúry


2006

1. miesto

 • Rastislav Dvornický v sekcii Jadrová fyzika
 • Mária Kotalová v sekcii Biofyzika a biomedicínska fyzika
 • Robert Lukoťka v sekcii Matematické štruktúry
 • Martin Macko v sekcii Teoretická informatika

2. miesto

 • Tomáš Homola  v sekcii Experimentálna fyzika
 • Zuzana Konôpková v sekcii Teoretická fyzika
 • Michal Recký v sekcii Aplikovaná informatika

3. miesto

 • Jana Balážová v sekcii Didaktika matematiky
 • Pavol Bokes v sekcii Matematická analýza
 • Mirka Kemeňová v sekcii Teoretická informatika
 • Elena Malkin v sekcii Teoretická fyzika
 • Martin Pécsy v sekcii Jadrová fyzika
 • Michaela Sonlajtnerová v sekcii Biofyzika a biomedicínska fyzika

Čestné uznanie

 • Milan Moravčík v sekcii Didaktika matematiky
 • Ľuboš Steskal v sekcii Teoretická informatika
 • Zdenka Uhríková v sekcii Aplikovaná informatika
 • Peter Zahradník v sekcii Matematické štruktúry


2005

1. miesto

 • Zuzana Kúkelová v sekcii Aplikovaná informatika
 • Mária Nánasiová v sekcii Matematické štruktúry
 • Martin Pécsy v sekcii Jadrová a subjadrová fyzika

2. miesto

 • Martin Bujňák v sekcii Aplikovaná informatika
 • Lucia Čuvajová v sekcii Didaktika matematiky
 • Dušan Kubala v sekcii Všeobecná fyzika

3. miesto

 • Michal Deák v sekcii Jadrová a subjadrová fyzika
 • Michal Jančošek v sekcii Aplikovaná informatika
 • Peter Kukučka v sekcii Matematická analýza
 • Vladimír Roth v sekcii Aplikovaná informatika
 • Peter Sidó v sekcii Teória pravdepodobnosti, štatistika, ekonometria a finančná matematika
 • Barbora Tencerová v sekcii Biofyzika a biomedicínska fyzika

Čestné uznanie

 • Lýdia Hanusková v sekcii Teoretická informatika


2004

2. miesto

 • Zsolt Tóth v sekcii Teoretická informatika

3. miesto

 • Katarína Bod’ová v sekcii Aplikovaná matematika
 • Branislav Katreniak v sekcii Teoretická informatika
 • David Pál v sekcii Matematické štruktúry
 • Beata Stehlíková v sekcii Teória pravdepodobnosti, štatistika, ekonometria a finančná matematika

Čestné uznanie

 • Tomáš Jurík v sekcii Aplikovaná matematika
 • Matej Novotný  v sekcii Teoretická informatika


2003

1. miesto

 • Juraj Földes v sekcii Matematická analýza
 • Monika Jurčovičová v sekcii Jadrová fyzika
 • Martina Michaličková v sekcii Biofyzika
 • Martin Vrábel v sekcii Didaktika fyziky

2. miesto

 • Alexandra Csajková v sekcii Teória pravdepodobnosti, štatistika, ekonometria a finančná matematika
 • Zuzana Majcherová v sekcii Fyzika
 • Tomáš Šoltís v sekcii Teoretická fyzika
 • Ján Somorčík v sekcii Teória pravdepodobnosti, štatistika, ekonometria a finančná matematika
 • Michal Tarana a Barbara Gulejová v sekcii Fyzika

3. miesto

 • Valdemar Melichar v sekcii Aplikovaná matematika
 • Jarmila Podskočová v sekcii Biofyzika
 • Miloslava Hutařová v sekcii Jadrová fyzika


2002

1. miesto

 • Jozef Košík v sekcii Fyzika
 • Branislav Kusý v sekcii Teoretická informatika
 • Juraj Šutiak v sekcii Jadrová fyzika

2. miesto

 • Barbora Gulejová v sekcii Fyzika
 • Roman Kováčik v sekcii Biofyzika
 • Richard Kráľovič v sekcii Teoretická informatika
 • Ľubomír Schmidt v sekcii Teória pravdepodobnosti, štatistika, ekonometria a finančná matematika
 • Branislav Štreicher v sekcii Jadrová fyzika

3. miesto

 • Mária Alexová v sekcii Teória pravdepodobnosti, štatistika, ekonometria a finančná matematika
 • Martin Králik v sekcii Teoretická informatika
 • Mariana Remešíková v sekcii Aplikovaná matematika
 • Katarína Svetková v sekcii Fyzika
 • Pavol Vitovič v sekcii Biofyzika