Webové sídlo Fakulty matematiky, fyziky a informatiky  ako aj Univerzity Komenského bolo vytvorené s ohľadom na znevýhodnených používateľov, aby mal každý návštevník prístup ku všetkým zverejneným informáciám vo forme, ktorá najlepšie vyhovuje jeho potrebám a špecifickým podmienkam. Pre poskytnutie plnej funkcionality a univerzálneho prístupu obsahuje webové sídlo Univerzity Komenského a jej vybraných fakúlt viaceré funkcie popísané na tejto stránke, ktorých cieľom je uľahčiť navigáciu a prístup k informáciám bez ohľadu na použitý systém či druh znevýhodnenia. Všeobecný návod a tipy ako efektívne pracovať s novým webovým sídlom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky ako aj Univerzity Komenského nájdete na stránke O webovom sídle

Klávesové skratky pre uľahčenie navigácie

Klávesové skratky umožňujú rýchlu a pohodlnú navigáciu, ako aj sprístupňujú niektoré inak ťažko dostupné funkcie.

  • 0  - Prehlásenie o prístupnosti a zoznam použitých klávesových skratiek
  • 1  - Titulná stránka
  • 3  - Mapa sídla
  • 4  - Vyhľadávanie
  • 6  - Návod na použitie webového sídla
  • 8  - Prehlásenie o autorských právach a podmienky použitia
  • 9  - Kontakt

V každom prehliadači fungujú klávesové skratky v kombinácii s inými  funkčnými klávesami - v IE je to Alt+číslo+Enter, vo Firefoxe je to  Alt+Shift+číslo (je potrebné si tieto infromácie zistiť pre každý prehliadač).

Univerzálny dizajn

Vytvorenie úplne nového sídla nám umožnilo využiť súčasné technológie v prospech lepšej prístupnosti pre každého. Logické členenie informácií na povrchu je umocnené flexibilnou štruktúrou stránok, aby si ich mohli používatelia so špecifickými požiadavkami prispôsobiť. Vďaka oddeleniu obsahu a formy je možné písmo i rozmer stránok meniť podľa potreby a stránky sú rovnako prístupné aj z mobilných zariadení.

Textová verzia

Sídlo neobsahuje samostatnú textovú verziu, pretože oddelením obsahu od formy a kvalitným sémantickým členením môžu všetci používatelia, ktorí vyžadujú prácu s textovou verziou, pristupovať k sídlu pomocou svojho obľúbeného nástroja. Vypnutím formátovania pomocou kaskádových štýlov sú stranky prístupné v akomkoľvek textovom prehliadači.


Zoznam aliasov na www.fmph.uniba.sk

alias

Mapa stránok

slovak

Slovak

aktualne

   Aktuálne

novinky

      Novinky

kalendar

      Kalendár podujatí

archiv

      Archív

o_fakulte

   O fakulte   

      Základné informácie

         Orgány fakulty

dekan

            Dekan FMFI UK

vedenie

            Vedenie fakulty

senat

            Akademický senát

kolegium

            Kolégium dekana

pracoviska

      Pracoviská

dekanat

         Dekanát

cpp

         Centrum projektovej podpory

katedry

         Katedry

kagdm

            Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky

kams

            Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

kmanm

            Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky

kafzm

            Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

kef

            Katedra experimentálnej fyziky

kjfb

            Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

ktfdf

            Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

kai

            Katedra aplikovanej informatiky

ki

            Katedra informatiky

kzvi

            Katedra základov a vyučovania informatiky

kjp

            Katedra jazykovej prípravy

ktvs

            Katedra telesnej výchovy a športu

pczps

         Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov   

kec

         Knižničné a edičné centrum

sl

         Schola Ludus

vc

         Výpočtové centrum

vl

         Vývojové laboratórium

cef

         Centrum pre ekonómiu a financie

jsmf

         Jednota slovenských matematikov a fyzikov

sisp

         Slovenská informatická spoločnosť

aiesec

         Aiesec Comenius University

studium

   Štúdium

      Prijímacie konanie

vysledky_ps

         Výsledky prijímacích skúšok

svk

      Študentská vedecká konferencia

veda

   Veda

sluzby

   Služby

kniznica

      Knižničné služby

         Virtuálna knižnica FMFI UK

el_st_m

            Elektronické študijné materiály

      Možnosti ubytovania a stravovania

         Aktuálne jedálne lístky

jedalen

            Jedáleň FMFI

it

      Služby informačných technológií

odbory

      Odborová organizácia

linky

   Linky

   Dolné menu

kontakt

      Kontakty

pracovnici

         Pracovníci

studenti

         Študenti

webmail

      Webmail

   Vybrané menu pri aktualitách

uradna_vyveska

      Úradná výveska

english

English

news

   News

about

   About

study

   Study

science

   Science

services

   Services

links

   Links

Alias môžete používať pri odkazoch na stránku namiesto identifikačného čísla:

www.fmph.uniba.sk/?alias