Teoretická informatika a teória grafov

Peter Gaži

Laureát ŠVK

Indistinguishability Amplification in Cryptography

Ueli Maurer

Michal Kotrbčík

Laureát ŠVK

Locally-maximal embeddings of graphs

Martin Škoviera

Ivan Kováč

Cena dekana

Celoštátne kolo

Equiloaded Automata

Branislav Rovan

Tomáš Kulich

Laureát ŠVK

Majority–based systems with random initialization

Eduard Toman

Pavel Labath

Cena dekana

Celoštátne kolo

Zjednodušenie výpočtov prídavnou informáciou

Branislav Rovan

Robert Lukoťka

Laureát ŠVK

Reálne tokové číslo niektorých tried snarkov

Martin Škoviera

Robert Lukoťka, Ján Mazák

Laureát ŠVK

Cubic Graphs with Given Circular Chromatic Index

Martin Škoviera

Michal Rjaško

Laureát ŠVK

Cena ESET

On Designated Verifier Signature Schemes

Martin Stanek

Edita Rollová

Laureát ŠVK

Nowhere-zero flows in Cartesian bundles of graphs

Martin Škoviera

Ivana Selečéniová

Laureát ŠVK

Cena Literárneho fondu

Celoštátne kolo

Antidilatácia stromov

Rastislav Královič

Katarína Škrovinová

Cena dekana

Celoštátne kolo

Konštrukcie vysokosymetrických takmer-klietok s obvodom 6

Martin Mačaj

Marek Zeman

Cena dekana

Celoštátne kolo

Výpočtová zložitosť hry Net

Michal Forišek