Prezentácia

Príprava prezentácie na ŠVK

Dĺžka prezentácie na ŠVK je 15 minút. Vzhľadom na počet prezentujúcich sa maximálna dĺžka prezentácie bude v jednotlivých sekciách nekompromisne dodržiavať.

Prezentáciu treba pripraviť vo formáte PDF, pričom súbor si prezentujúci prinesie so sebou na USB kľúči. Ak toto zo závažných dôvodov nie je možné, alebo by ste chceli použiť vlastný laptop, prosím kontaktujte v predstihu predsedu príslušnej komisie.

Zoznam sekcií

  • Didaktika fyziky (PaeDr. Klára Velmovská, PhD.)
  • Didaktika matematiky a informatiky (PaeDr. Mária Slavíčková, PhD.)
  • Počítačová grafika a počítačové videnie (RNDr. Zuzana Černeková, PhD.)
  • Informatika (prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.)
  • Matematika (doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.)
  • Biofyzika (prof. RNDr. Melánia Babincová, CSc.)
  • Experimentálna fyzika (doc. RMDr. Anna Zahoranová, PhD.)
  • Aplikovaná jadrová fyzika (doc. RNDr. Jaroslav Staníček, CSc.)
  • Jadrová a teoretická fyzika (doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.)

Zatriedenie príspevkov do sekcií nájdete v programe ŠVK.