Prezentácia

 

Príprava prezentácie na ŠVK

Dĺžka prezentácie na ŠVK je 15 minút. Vzhľadom na počet prezentujúcich sa maximálna dĺžka prezentácie bude v jednotlivých sekciách nekompromisne dodržiavať.

Prezentáciu treba pripraviť vo formáte PDF, pričom súbor si prezentujúci prinesie so sebou na USB kľúči. Ak toto zo závažných dôvodov nie je možné, alebo by ste chceli použiť vlastný laptop, prosím kontaktujte v predstihu predsedu príslušnej komisie.

Predsedovia odborných komisií

Matematika: doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD.

Biofyzika: prof. RNDr. Melánia Babincová, CSc.

Experimentálna fyzika: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Jadrová fyzika: doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.

Fyzika tuhých látok: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.

Počítačová grafika: RNDr. Elena Šikudová, PhD.

Informatika: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Didaktika informatiky: RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

Didaktika matematiky a fyziky: PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.