Rozdelenie študentov do krúžkov - zimný semester 2015/2016

Bakalárske štúdium

1. ročník

V prípade, že sa študent nenachádza v zoznamoch, je potrebné kontaktovať p. Erdélyiho z Katedry jazykovej prípravy z dôvodu zaradenia do príslušných skupín.

2. ročník

V prípade, že sa študent nenachádza v zoznamoch, je potrebné kontaktovať p. Rostás z dôvodu zaradenia do príslušných skupín.

Rozdelenie študentov do krúžkov pre študijné programy, uvedené nižšie, sa  tento semester (skúšobne) neurčuje centrálne. Každý študent sa sám zaradí do krúžku tak, aby  mohol navštevovať zapísané povinne voliteľné a voliteľné predmety a tak, aby vzniknuté krúžky boli približne rovnako veľké. V prípade, že by sa objavilo veľa sťažností zo strany vyučujúcich na nerovnomerné rozdelenie študentov,  opätovne sa zavedie  centrálne rozdelenie.

3. ročník

  • Fyzika: 1.krúžok | 2.krúžok
  • Ekonomická a finančná matematika: 1. krúžok | 2. krúžok
  • Manažérska matematika: 1. krúžok | 2. krúžok
  • Aplikovaná informatika: 1. krúžok | 2. krúžok | 3. krúžok

Magisterské štúdium

1. ročník

  • Ekonomická a finančná matematika: 1. krúžok | 2. krúžok

2. ročník

  • Ekonomická a finančná matematika: 1. krúžok | 2. krúžok