Rozdelenie študentov do krúžkov - letný semester 2014/2015

Bakalárske štúdium

1. ročník

V prípade, že sa študent nenachádza v zoznamoch, je potrebné kontaktovať p. Erdélyiho z Katedry jazykovej prípravy z dôvodu zaradenia do príslušných skupín.

2. ročník

V prípade, že sa študent nenachádza v zoznamoch, je potrebné kontaktovať p. Rostás z dôvodu zaradenia do príslušných skupín.

3. ročník


Magisterské štúdium

1. ročník