Bakalárske štúdium

Študijné plány

Podrobná informácia o aktuálnych študijných plánoch (vrátane informácií z informačných listov predmetov)

Informačné listy predmetov

Spôsob hodnotenia, cieľ predmetu, stručná osnova, literatúra a jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje sa zobrazia po kliknutí na názov predmetu (tučný) v študijnom pláne.
Okrem toho si informačné listy predmetov možno pozrieť aj v systéme AIS, v aplikáciách VSST178 - Študijné plány, informačné listy..., VSST060 - Register predmetov, VSST157 - Elektronická nástenka predmetu, VSST152 - Tvorba ponuky predmetov.

Štátne skúšky

Komisie, sylaby predmetov, poradie kandidátov, témy záverečných prác, termíny štátnych skúšok a promócií.

Zoznam študentov