Prijímacie konanie, prestupy

Kritériá pre prijímacie konanie

Kritériá pre bakalárske, magisterské, doktorandské štúdium; zoznam študijných programov, na ktoré sa budú študenti prijímať, skúšobné predmety, plánovaný počet prijatých.

Prestupy

Možnosti a pravidlá prestupu študentov inej vysokej školy, resp. fakulty na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.

Termíny, poplatky

Termíny podania prihlášky a konania prijímacej skúšky; poplatky za prijímacie konanie; ďalšie požadované dokumenty.

Konanie prijímacích skúšok

Miesto konania, konkrétny čas a bližšie informácie

Prihlášky na štúdium

Elektronické prihlasovanie; tlačivá 

Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky testov, riešenia príkladov, zoznam prijatých uchádzačov.

Ostatné informácie

Uplatnenie absolventov fakulty, zadania a riešenia príkladov z prijímacích skúšok.