Informácie obsiahnuté vo webovom sídle Univerzity Komenského a jej fakúlt sú chráneným duševným vlastníctvom Univerzity Komenského v Bratislave, resp. jej súčastí a univerzita si k nim vyhradzuje všetky práva, ktoré jej patria podľa platného autorského zákona.

Informácie sú určené pre osobnú potrebu návštevníkov týchto stránok. Akékoľvek kopírovanie a šírenie týchto informácií bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv je zakázané. V niektorých prípadoch nemusí byť držiteľom autorských práv Univerzita, aj keď to nie je vyslovene uvedené.