KATEDRA ZÁKLADOV A VYUČOVANIA INFORMATIKY (KZVI)

842 48 Bratislava 4, Mlynská dolina - pavilón I

webová stránka katedry

 

 

 

 

Vedúca katedry:

doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

I 43

236

 

Zástupkyňa vedúceho katedry:

RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

I 13

396

 

Tajomník pre IT:

Mgr. Miroslav Wagner

I 22

211

 

Sekretariát:

Renáta Odnechtová

I 27

611

 

Učitelia:

RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

I 13

396

 

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

I 26

639

65424826

doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

I 43

236

 

doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.

I 44

284

 

RNDr. Peter Tomcsányi, PhD.

I 21

253

 

doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

I 12

220

 

RNDr. Michal Winczer, PhD.

I 21

253

 

Vedeckí pracovníci:

PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.

I 12

220

 

PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD.

I 45

715

 

PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.

I 45

715

 

Ostatní pracovníci:

Renáta Odnechtová

I 27

611

 

Mgr. Miroslav Wagner

I 22

211

 

Doktorandi:

Mgr. Veronika Bejdová

I 33

210

 

Mgr. Karolína Mayerová

I 2

395

 

Mgr. Michaela Veselovská

I 2

395

 


Katedra základov a vyučovania informatiky sa v pedagogickej činnosti venuje príprave budúcich učiteľov informatiky, zabezpečuje na fakulte základné kurzy programovania, spolupracuje vo výučbe na ďalších informatických odboroch a realizuje štvorsemestrový kurz informačnej gramotnosti pre všetkých študentov - budúcich učiteľov na našej fakulte. Popri pedagogickej činnosti sa venujeme výskumu v oblasti vyučovania informatiky na základnej a strednej škole, v oblasti využitia digitálnych technológií v materskej škole, zapájame sa do medzinárodného výskumu v oblasti tvorby edukačných softvérových prostredí na podporu poznávacieho procesu, spolupracujeme na vývoji osnov pre informatiku a na tvorbe koncepcie informatickej výchovy a informatizácie základných škôl. Spolupracujeme na príprave programátorských súťaží pre žiakov ZŠ a pre študentov stredných a vysokých škôl, podieľali sme sa na riadení a realizácii projektu Infovek.