Popredné vedecké pracoviská FMFI UK

Oddelenie teoretickej fyziky

Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

Vedúci pracovník: prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.

Počet pracovníkov: 12 tvorivých, 3 doktorandi

Kontakt: Mlynská dolina F2/posch.1, 842 48 Bratislava 4

tel. (+421) (2) 6542 6994

e-mail: ktf(at)fmph.uniba.sk, presnajder(at)fmph.uniba.sk

http://www.dtp.fmph.uniba.sk

 

Špecializácia pracoviska:

 

teoretická fyzika a  matematická fyzika
 

Najvýznamnejšie výsledky:

 • metódami nekomutatívnej geometrie a super-diferenciálnej geometrie sa získal nový pohľad na štruktúru priestoru a na kvantovú teóriu poľa fundamentálnych interakcií
 • vypracovali sa modely štruktúry častíc a atómových jadier, ktoré sú dôležité pre opísanie ich interakcií a pre pochopenie vlastností kvark-gluónovej plazmy vznikajúcej pri zrážkach ťažkých iónov 
 • metódami kvantovej chromodynamiky a renormalizovateľných lagranžiánov s využitím vhodných fenomenologických modelov sa opísali vlastnosti interakcií elementárnych častíc a ich štruktúry
 • podieľali sme sa na navrhovaní viacerých medzinárodných experimentov zameraných na zrážky častíc, analýze dát a aplikáciách časticovej fyziky
 • vydala sa moderná vysokoškolská učebnica
  Marián Fecko: Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov, IRIS 2004, 722 strán
 • prepracované anglické vydanie
  Marián Fecko: Differential Geometry and Lie Groups for Physicists, Cambridge University Press 2006, 698 strán

Doplnkové informácie:

Pracovníci oddelenia vedú alebo podieľajú sa na domácich výskumných projektoch a podieľajú sa na medzinárodných vedeckých projektoch

 

Domáce projekty:

 • VEGA 1/3042/06 „Supersymetria a supergeometria v teórii poľa a gravitácia“
 • VEGA 2/4099/24 „Výskum prejavov elektromagnetickej a slabej štruktúry mezónov baryónov a ľahkých jadier“
 • VEGA 2/4067/26 „Štúdium ep zrážok pri vysokej svietivosti na HERA2, analýza možnosti štúdia ed a eA zrážok na HERA3, analýza fyzikálnych vlastností kalorimetra pre detektor TESLA“
 • VEGA 2/6086/6 „Neporuchové aspekty v interakcii elementárnych častíc“
 • VEGA 2/6074/26 „Fázový prechod v čistej SU(2) symetrickej gluodynamike pri konečnej teplote“
 • KEGA 3/3182/05 „Nové poznatky v učive fyziky na začiatku 3. milénia pre potreby LLL (Lifelong Learning)“

Projekty ESF:

 • JPD BA 3-2005/NP1-013 „Iniciovanie Centra pokročilých štúdií z fyziky“
 • JPD BA 3-2005/NP1-027 „Tvorba a poskytovanie študijných programov magisterského štúdia z jadrovej a teoretickej fyziky v anglickom jazyku“

Medzinárodné projekty:

 • CERN NA 49 „Large acceptance hadron detector for investigation of Pb and p induced reactions at CERN SPS“
 • Projekt JINR Dubna 102-0-1025-98/2005 „Investigation of hadron structure in experiments on spectrometers  COMPASS and HERMES“
 •  Slovensko-grécky projekt pre VTS „Potential of Antiprotons for Medical Diagnostic and Therapeutic Applications“

 

Výber najvýznamnejších vedeckých publikácií za roky 2004 – 2006

B. P. Dolan, D. O'Connor and P. Prešnajder: Fuzzy complex quadrics and spheres, JHEP 0402 (2004) 055

A. P. Balachandran, G. Immirzi, J. Lee and P. Prešnajder: Dirac operators on coset spaces, J. Math. 44 (2004) 4713

M. Chaichian, P. Prešnajder, and A. Tureanu:  New concept of relativistic invariance in NC space-time: twisted Poincaré symmetry and its applications, Phys. Rev. Lett. 94 (2005)

P. Bóna: Comment on "non-scaling condition" and quantum dynamics, Phys. Rev. Lett. 90 (2004) 208901

P. Bóna: Some considerations of topologies and of infinite dimensional unitary coadjoint orbits, J. Geom. Phys. 51 (2004) 256

P. Ševera: Noncommutative differential forms and quantization of the odd symplectic category, Lett. Math. Phys. 68 (2004) 31

P. Ševera: Symplectic generating functions and Moyal products, Lett. Math. Phys. 75 (2006) 273

P. Ševera: Poisson structures up to homotopy and their quantization, Lett. Math. Phys. 77 (2006) 199

D. Kochan: Pseudodifferencial forms and supermechanics, Czech. J. Phys. B54 (2004) 177

D. Kochan: Grassmannian electrodynamics and general relativity, J. Geom. Phys. 51 (2004) 196

V. Balek and M. Demetrian: Criterion for bubble formation in the de Sitter universe, Phys. Rev. D69 (2004) 063518

V. Balek and M. Demetrian: Euclidean action for vacuum decay in a de Sitter universe, Phys. Rev. D71 (2005) 023512

A. Aktas, ... V. Černý ... , et al.: Measurements of beuty production at HERA using events with muons and jets, Eur. Phys. C41 (2005) 453

A. Aktas, ... V. Černý ... , et al.: Measurements of deeply virtual Compton scattering at HERA, Eur. Phys. C44 (2005) 1

A. Aktas, ... V. Černý ... , et al.: Forward jet production in deep inelastic scatterin at HERA, Eur. Phys. C46 (2006) 27

S. Dubnička, A. Z. Dubničková and E. A. Kuraev: Sum rules for total cross-sections of hadron photoproduction on pseudoscalar mesons, Phys. Rev. D74 (2006) 034023

G. I. Ghakh, E. Tomasi-Gustafsson, C. Adamuščin, S. Dubnička and A. Z. Dubničková: Polarization effects in e+e- ––> anti-d + d and determination of time like deuteron formfactors, Phys. Rev. C74 (2006) 025202

C. Adamuščin, S. Dubnička, A. Z. Dubničková and P. Weisenpacher: Unitary and analytic model of nucleon EM structure, the puzzle with JLab proton polarization data and new insight into proton charge distribution, Prog. Part. Nucl. Phys. 55 (2005) 228

Podrobnejšie informácie:

www.dtp.fmph.uniba.sk