Aktuálne

V tejto časti nájdete informácie o aktuálnom dianí na fakulte.

V časti Novinky sú oznamy (okrem podujatí) členené do niekoľkých kategórií a usporiadané podľa dátumu ich zadania do systému.

V časti Kalendár podujatí sú oznamy o konkrétnych podujatiach konaných na fakulte, resp. organizovaných fakultou. Tieto oznamy sú usporiadané podľa dátumu konania a tiež rozčlenené do niekoľkých kategórií.

V časti Archív sú archivované oznamy z Noviniek aj Kalendára podujatí.

Poznámka: V Novinkách a v Kalendári podujatí sa nachádzajú vždy aj všetky správy, ktoré sú zaradené do ich podkategórií. Na titulnej stránke fakulty sa zobrazujú vždy prvé tri správy z Noviniek a Kalendára podujatí.