Centrum projektovej podpory (CPP)

842 48 Bratislava 4, Mlynská dolina - pavilón F1

webová stránka pracoviska

 

 

 

 

Vedúca centra:

PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.

F1 117

242

 


Oddelenie projektovej podpory

Ostatní pracovníci:

Mária Matušicová

F1 119

300

 

Mgr. Aneta Múdra

F1 118

571

 

PaedDr. Martina Sandanusová, PhD.

F1 117

242

 

Ľuboslava Stríbrnská

F1 118

571

 

Mgr. Miroslava Stríbrnská

F1 118

571

 


Oddelenie propagácie fakulty

Ostatní pracovníci:

RNDr. Martin Belluš

F1 156

426

 

PaedDr. Soňa Gažáková, PhD.

F1 116

774

 

PhDr. Anna Komová

F1 120

212

 


Oddelenie internetového vzdelávania

Ostatní pracovníci:

Mgr. Michal Pevný

F1 321

163, 285

 

Mgr. Miroslav Šedivý

F1 250

285, 163

 


 

Centrum projektovej podpory poskytuje administratívnu podporu výskumným a iným projektom riešeným pracovníkmi fakulty. Vedie evidenciu všetkých projektov riešených pracovníkmi fakulty.

Organizačne a materiálne tiež zabezpečuje propagáciu fakulty na základných a stredných školách, na verejnosti a v médiách.