Fakultný výbor a Revízna komisia ZO OZPŠaV na FMFI UK

predseda výboru a mzdová komisia:

RNDr. Miroslav Pikna, PhD., KJFB

podpredsedníčka výboru a mzdová komisia:

RNDr. Zuzana Zábudlá, KEF

tajomníčka výboru - stravovanie:

Danica Strapcová, KAMŠ

členka výboru - hospodárka výboru:

Mgr. Elvíra Račanová, D-REP

člen výboru - BOZP, rekreácie:

Ing. Judita Berezňáková, KEC 

členka výboru - kultúra, deti a šport:

Alžbeta Kontrišová, D-RPP

člen výboru - šport, styk s úsekmi:

RNDr. Monika Müllerová, PhD., KJFB

revízna komisia:

 

predseda:

PaedDr. Peter Vankúš, PhD. KAGDM

člen:

Mgr. Pavel Vilášek, KJP

člen:

Klára Rampášeková, KAFZM